Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

O Předání účetní závěrky do rejstříku správcem daně musí být žádáno na správném formuláři

Účetní jednotky, kterým zákon o účetnictví ukládá povinnost pravidelně zveřejňovat účetní závěrku, mají v roce 2022 poprvé možnost provést toto zveřejnění za zdaňovací období roku 2021 prostřednictvím správce daně. I v případě použití daného postupu si musí předávající účetní jednotka sama ohlídat, aby předávané dokumenty byly ve správném formátu i struktuře a na správném formuláři daňového přiznání.

O Předání účetní závěrky do rejstříku správcem daně musí být žádáno na správném  2.jpg
Datum článku: 02. 02. 2022

Předání účetní závěrky rejstříkovému soudu správce daně provede, ale správnost listin nehlídá, to je vždy starostí účetní jednotky

Jak prozrazují úvodní řádky a taktéž jeden z předchozích článků tohoto portálu povinnost zveřejnění účetní závěrky za uplynulé zdaňovací období si v roce 2022 mohou účetní jednotky usnadnit tím, že za ně uvedené předání rejstříkovému soudu provede správce daně.

Připomínáme, že uvedenou novou možnost předání může využít velká část účetních jednotek, ale ne všechny. Předání závěrky do sbírky listin nemohou využít ty účetní jednotky, které jsou účetními jednotkami dle zvláštního předpisu, podle něhož musí ještě povinně odevzdávat výroční zprávu České národní bance.

Je jasné, že i předávání účetní závěrky prostřednictvím správce daně má zákonem o účetnictví nastavená pravidla, podle nichž musí účetní jednotka postupovat, aby svoji povinnost zveřejnění účetní závěrky splnila správně. Jinak řečeno, i když předání samotné bude provedeno správcem daně, tak odpovědnost za to, aby byly předány ty správné dokumenty a obsahovaly vše, co obsahovat mají v zákonem předepsaném formátu a struktuře je vždy na bedrech účetní jednotky. Ještě jednoznačněji řečeno, správce daně předá, o co byl požádán, ale správnost dané účetní závěrky nekontroluje a neodpovídá za ni.

Žádost správci daně o předání účetní závěrky se podává na k tomu určeném formuláři daňového přiznání

O předání účetní závěrky do sbírky listin je nutné správce daně požádat prostřednictvím tiskopisu 25 5404/I MFin 5404/I – vzor č.1. Tento tiskopis je přímo určen k danému úkonu a stejně tak jako i samotná účetní závěrka je přílohou daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob platného pro zdaňovací období započatá v roce 2021.

Účetní závěrka i žádost o její předání jsou tedy součástí daňového přiznání a musí vždy splňovat i všechna obecná pravidla stanovená pro přiznání daňovým platným řádem. Klíčové je zde to, že uvedené přiznání i všechny jeho povinné přílohy včetně popisované účetní závěrky i žádosti o její předání musí být v elektronické formě v předepsaném formátu a struktuře.

V případě účetních nejistot je dobré mít po ruce odborníky na vedení účetnictví, kteří problém vyřeší profesionálně a co nejrychleji.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Datum článku: 06. 06. 2023

Ke vzniku škody na pracovištích dojde poměrně snadno, a pokud se taková věc stane, je samozřejmě nutné řešit…

Více informací
Třetí Milostivé léto umožní splácet s pomocí splátkového kalendáře

Třetí Milostivé léto umožní splácet s pomocí splátkového kalendáře

Datum článku: 02. 06. 2023

Třetí oddlužovací akce státu čili Milostivé léto, která dá šanci tisícům dlužníků být zase bez dluhů, už je…

Více informací
Zrychlené mimořádné odpisy majetku pro rok 2023 a 2024 by měly pomáhat místo seškrtaných dotací

Zrychlené mimořádné odpisy majetku pro rok 2023 a 2024 by měly pomáhat místo seškrtaných dotací

Datum článku: 30. 05. 2023

Připravovaný konsolidační nebo taktéž úsporný balíček, který v současnosti připravuje vláda ČR, bude poměrně…

Více informací
Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací