Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Dodavatele energií si zákazník musí stále bedlivěji hlídat kvůli spotovým cenám a dalšímu nedodržování pravidel

Energetický regulační úřad upozorňuje, že poslední dobou je více nucen kontrolovat jednání dodavatelů energií, protože si stále více zákazníků stěžuje a ne bez důvodu na nepoctivé jednání v daném prostředí. Dodavatelé stále častěji mění podmínky smluv bez vědomí zákazníka nebo laškují s takzvanými spotovými cenami, i když jim za dané jednání může hrozit pokuta až 10 milionů korun. Zákazník musí dnes být ohledně energií stále ve střehu i v případě dodavatelů velkých a dříve bezproblémových

Dodavatele energií si zákazník musí stále bedlivěji hlídat kvůli spotovým cenám a dalšímu nedodržo 2.jpg
Datum článku: 23. 08. 2022

Na trhu s energiemi se dějí nepříjemné záležitosti dosud neprožívané, které daleko častěji vedou k nekalému jednání dodavatelů energií a stížnostem zákazníkům

Říká se, že krizové situace prověřují charaktery i to jak jde jedincům i společnosti dodržování nejrůznějších pravidel, anebo se ještě citelněji projeví právě nedodržování pravidel a neférové jednání. Nejmarkantněji se daná situace v poslední době projevuje na trhu s energiemi u dodavatelů. Energetický regulační úřad ČR potvrzuje, že v roce 2022 je nucen řešit daleko více stížností zákazníků na nepoctivé jednání a pochybení dodavatelů energií než v letech minulých. Letos navzdory tomu, že ještě rok nedospěl ani do svých tří čtvrtin, řeší Energetický regulační úřad již 960 stížností na nedodržování obchodních podmínek nastavených ve smlouvách, změnu těchto podmínek bez předchozího informování a souhlasu zákazníka či třeba nevystavené nebo pozdě vystavené vyúčtování. V minulém roce bylo uvedených stížností za celý uplynulý rok jen 819. Situaci jak se zdá nezlepšilo ani zpřísnění pravidel energetického zákona přijatých právě k větší ochraně zákazníka před nekalým jednáním obchodníků.

Proč se uvedené záležitosti dějí? Jednoduše proto, že situace na trhu s energiemi je kvůli válečnému stavu na Ukrajině i prudkému působení inflačních vlivů stále vypjatější a nepřehlednější, což může svádět i svádí k pokusům nečestného jednání vedoucího k vlastnímu prospěchu dodavatelů. Zákazníkům se velmi často stává, že se jim bez předchozího upozornění a navzdory fixaci změní výše záloh samozřejmě směrem výše a pokud si zákazník změny nevšimne nebo ji neřeší, může to vést velmi rychle až k dluhovým problémům.

Velkým lákadlem obchodníků k nešvarům jsou takzvané spotové ceny

Pro dodavatele elektřiny jsou nyní velmi výhodné takzvané spotové ceny, u nichž mají výhodnost zaručenu. Znamená to, že obchodníci nakupují energie na burze za aktuální ceny a tyto aktuální ceny následně ihned uplatňují do faktur zákazníkům. Při daném postupu se cena pro zákazníka velmi často rychle a zásadně mění právě podle aktuální situace na trhu. Pokud cena na burze klesá, může to být pro zákazníka výhodné, protože mu tím klesne i účet za energie. Jenže pokud aktuální cena energií na burze stoupá, stoupá okamžitě i cena pro zákazníka a může to být v krátké době i o stovky procent.

Na aktuální spotové ceny samozřejmě dodavatel nemůže přejít u zákazníků se smlouvami s fixací a i ostatní zákazníky je vždy nutné o změně smluvních podmínek předem informovat. Jenže realita dneška je často právě opačná, zákazníkům je přechod na spotové ceny nabízen jako výhodný bez vysvětlení rizik, nebo jsou na spotové ceny elektřiny dodavatelem převedeni bez předchozí informace o změně smluvních podmínek. Uvedený postup je ze strany obchodníka samozřejmě nezákonným nekalým jednáním a hrozí za něj pokuta až do deseti milionů korun. Spousta obchodníků však uvedené čachry zkouší a zneužívá nepřehlednosti situace na trhu s energiemi i neznalosti dané problematiky zákazníkem.

Kontrol dodavatelů energií ze strany Energetického regulačního úřadu přibývá a zřejmě přibývat bude

Jedinou, i když nelehkou možností, jak v tomto nekalém jednání dodavatelům energií bránit je právě kontrola dodržování zákonů a tuto kontrolu může provádět právě jen Energetický regulační úřad a právě samotný zákazník. Energetický regulační úřad slibuje, že v kontrolách daných problémů ani přes velkou vytíženost nepoleví, naopak spíše přidá na intenzitě. Zákazníkovi se ostražitost a prověřování účtu za energie a dodržování dojednaných podmínek dodavatelem také vyplatí.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Pokuty za jízdu bez zimních pneumatik mohou zaskočit

Pokuty za jízdu bez zimních pneumatik mohou zaskočit

Datum článku: 24. 03. 2023

Změnu pneumatik ze zimních na letní je vždy potřeba důkladně promyslet nejen z hlediska ročního období…

Více informací
Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Smlouva o dílo se dá ukončit dohodou nebo také odstoupením

Smlouva o dílo se dá ukončit dohodou nebo také odstoupením

Datum článku: 06. 03. 2023

Smluvní vztah plynoucí ze smlouvy o dílo má ideálně skončit, tak, že dílo je dokončeno a předáno objednateli, tak…

Více informací