Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Dohoda o provedení práce, zrušení superhrubé mzdy a vyšší sleva na poplatníka v roce 2021

U Dohod o provedení práce v roce 2021 nedochází k žádným příliš zásadním změnám. Platí v podstatě totéž co v letech minulých. Podle výše odměny z dohody a podepsaného či nepodepsaného Prohlášení poplatníka se daň odvádí buď srážkou, nebo zálohou. Na uvedených skutečnostech pak závisí také to, zde je či není potřeba podat přiznání či splnit povinné pojistné odvody. Jedinou změnou v roce 2021 je možnost dosáhnout na vyšší slevu na dani díky zrušení superhrubé mzdy.

Dohoda o provedení práce, zrušení superhrubé mzdy a vy 2.jpg
Datum článku: 05. 02. 2021

Dohoda o provedení práce má i v roce 2021 limit pro maximální počet hodin ročně i limit pro výši odměny. Obě veličiny se proti loňsku nemění

Dohoda o provedení práce spolu s Dohodou o pracovní činnosti patří z hlediska pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem k dohodám konaným mimo pracovní poměr. Obě dohody jsou méně administrativně náročné, rychleji se dají uzavřít i opustit a proto jsou mezi zaměstnavateli i zaměstnanci velmi využívané zvláště v případě kratších a nárazových pracovních vztahů. Dá se předpokládat, že si tyto dohody tuto oblibu uchovají i v roce 2021.

O tom, že dohody o pracovní činnosti mají v roce 2021 vyšší rozhodný limit pro odvádění nemocenské, informoval tento portál již dříve.

Dohody o provedení práce žádnou takto zásadní změnu v roce 2021 nemají. Tak jako v minulých letech je však třeba pohlídat si u těchto pracovních vztahů nepřekročení určitých zákonem daných limitů, protože jejich překročení už znamená změnu povinností a jinou úpravu vztahu. Jedná se zde o limit maximálního počtu sjednaných hodin ročně. Což znamená, že dohoda o provedení práce může být i v roce 2021 sjednána maximálně na 300 hodin ročně.

Druhý klíčový limit má uvedená dohoda stanoven pro výši měsíční odměny. Uvedený limit je i v roce 2021 na částce 10 000 Kč.

Dohoda o provedení práce a daňové a administrativní povinnosti

Jak je řečeno výše, Dohoda o provedení práce bývá z hlediska administrativních a daňových povinností méně náročná než vztah na klasický pracovní poměr.

Pro dohodu s dodržením limitu měsíční odměny 10 000 Kč platí i v roce 2021, že z dané částky nemusí zaměstnavatel ani zaměstnanec platit odvody na zdravotní pojištění ani sociální pojištění, částka se nemusí řešit v daňovém přiznání a dokonce nemusí být podepsáno ani Prohlášení poplatníka. Jediné, co musí být splněno vždy, je vypořádání daně z příjmu fyzických osob ve výši 15%.

U DPP tedy i v roce 2021 platí, že při měsíční odměně 10 000 Kč hrubé mzdy měsíčně nebo nižší se neplatí povinné zdravotní ani sociální pojištění. Odvody na pojistné je nutné řešit v případě, když je uvedený limit překročen.

Daň z příjmu fyzických osob se u DPP řeší formou srážkové či zálohové daně a rozhodující je zde opět výše měsíčního příjmu do limitu či nad limit a to zda poplatník podepsal či nepodepsal Prohlášení poplatníka čili takzvané růžové prohlášení.

Pokud je splněn limit odměny 10 000 Kč měsíční odměny nebo je odměna nižší a současně daný zaměstnanec nepodepíše u zaměstnavatele ono růžové prohlášení, tak se z dané odměny u zaměstnavatele automaticky srazí srážková daň 15 procent a daňové záležitosti jsou tím vyřešeny. Není potřeba daný příjem nikde dále uvádět ani podávat daňové přiznání. Uvedený postup je v pořádku, ale zaměstnanec v daném případě nemá možnost uplatňovat nárok na daňové slevy či zvýhodnění.

Pokud dojde k situaci, že limit odměny 10 000 Kč či méně je dodržen a zároveň zaměstnanec podepíše u zaměstnavatele růžové prohlášení a současně je splněna i podmínka, že zaměstnanec nemá žádné další příjmy podléhající zdanění. Odvede zaměstnavatel z daného příjmu 15% zálohovou daň a uplatní  zaměstnanci nárok na daňové slevy minimálně slevu na poplatníka nebo daňové zvýhodnění na dítě a případně další slevy.

Když dojde k situaci, že limit příjmu je dodržen, ale není podepsáno Prohlášení, z příjmu se odvádí zálohová daň 15 procent, pojistné se neodvádí a zaměstnanec má možnost podat si dobrovolně přiznání a uplatnit nárok na daňové slevy.

Pokud měsíční příjem z dané dohody přesáhne výše uvedený měsíční limit třeba jen o jednu korunu a je na částce 10 001 Kč je třeba odvést zálohovou daň 15 % a současně s ní i odvody na pojistné. I v tomto případě je možné mít podepsané prohlášení  nebo prohlášení nepodepsat.

V případě překročení limitu a nepodepsaného prohlášení musí být z příjmu taktéž odvedena zálohová daň i povinné pojistné a poplatník má povinnost podat si daňové přiznání. V případech, kdy zaměstnanec pracoval ve stejném období současně pro více zaměstnavatelů, musí být přiznání k dani podáno vždy, protože Prohlášení podepsat nelze. K daňovému přiznání je vždy třeba doložit jako přílohu potvrzení o příjmech od všech zaměstnavatelů, pro které zaměstnanec pracoval

Prohlášení může být podepsáno vždy jen u jednoho zaměstnavatele a dobrovolné přiznání může pomoci získat sraženou daň zpět a k tomu ještě slevy

Z hlediska daňových povinností je třeba pamatovat na to, že tedy Prohlášení poplatníka může mít zaměstnanec podepsáno v jednom měsíci vždy jen u jednoho zaměstnavatele.

A druhá důležitá věc hodná připomenutí je to, že se může vyplatit si dobrovolně podat daňové přiznání, i když být podáno nemusí v případě daně odvedené srážkou. Pokud byla daň odvedena z příjmu srážkou a poplatník si podá sám daňové přiznání, může si sraženou daň nárokovat zpět a ještě si uplatnit daňové slevy.

Zrušení superhrubé mzdy může i u DPP znamenat vyšší slevu na dani

Všeobecně pozitivní změnou pro zaměstnance v roce 2021 je to, že se závěrem roku předchozího došlo ke zrušení superhrubé mzdy a zvýšení základní slevy na poplatníka, což ve výsledku znamená, že zaměstnanci mohou odvádět méně na daních a více peněz jim zůstane z čisté mzdy. Uvedená záležitost se samozřejmě týká i příjmů z DPP, pokud má poplatník podepsáno Prohlášení nebo si dobrovolně podá přiznání a uplatní nárok na slevy.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zakladatelské listiny firem, budou muset nově z rozhodnutí soudu obsahovat přesně vymezený předmět činnosti, jinak může firmě hrozit i likvidace

Zakladatelské listiny firem, budou muset nově z rozhodnutí soudu obsahovat přesně vymezený předmět činnosti, jinak může firmě hrozit i likvidace

Datum článku: 09. 06. 2021

Nejvyšší soud ČR nedávno rozhodl o tom, že v zakladatelských listinách firem bude nutné nově jasně…

Více informací
Sjednotily se podmínky prokazování bezinfekčnosti na covid pro všechna místa

Sjednotily se podmínky prokazování bezinfekčnosti na covid pro všechna místa

Datum článku: 08. 06. 2021

Chaos ohledně toho čím, kde prokázat svoji bezinfekčnost na ohledně nemoci Covid-19 od dnešního dne, tedy 8. června…

Více informací
Úrok z prodlení platby správci daně všeobecně nabíhá v roce 2021 už od čtvrtého dne po splatnosti daně

Úrok z prodlení platby správci daně všeobecně nabíhá v roce 2021 už od čtvrtého dne po splatnosti daně

Datum článku: 07. 06. 2021

I v roce 2021 platí, že daňové povinnosti je nutné přes veškeré nesnáze plnit včas a správně jinak hrozí úrok…

Více informací

Anonymní přístup do katastru nemovitostí se nakonec omezovat nebude

Již od právě probíhajícího měsíce se měl zásadně omezit dosud platný rozsáhlý anonymní přístup k údajům v katastru nemovitostí, ale plánované omezení neprošlo.

Do katastru nemovitostí bude možné i nadále nahlížet volně online bez nutnosti přihlašovat se přes prověřenou identitu

Široký volný online internetový svět umožňuje rychle získávat důležité informace z nejrůznějších rejstříků registrů či databází tedy třeba i z katastru nemovitostí. V uvedeném katastru si mohou volně a bez speciálního přihlašování vyhledávat údaje nejen všichni vlastníci nemovitostí, ale i ti kdo se ke koupi nemovitosti třeba chystají nebo je pouze zajímají údaje vztahující se k určitému pozemku či nemovitosti. Informace, které lze daným způsobem zcela anonymně vyhledat jsou dosti široké a prozradí mnohé právě i o vlastnících či účastnících vkladových řízení.

Jenže co je jednomu prospěšné může druhému škodit, což se prokázalo i ohledně snadné dostupnosti údajů v daném registru. Zájem o dění ohledně nemovitostí v pandemii ještě zesílil a zvláště pak zájem o pozemky a nemovitosti na venkově a v odlehlejších částech země. To je však voda na mlýn i nejrůznějších překupníků s pozemky, kteří zavalují zejména starší lidi na venkově žádostmi o odkup pozemků a právě tito starší lidé si stále více stěžují, že je uvedený zájem obtěžující.

Z uvedeného důvodu se katastrální úřad chystal od června výrazně zasáhnout a omezit možnost volného přístupu do katastru nemovitostí bez identifikace. Pro nepřihlášené uživatele měli zůstat dostupné jen nejzákladnější informace a pro širší informace už by se občan musel přihlásit třeba přes bankovní identitu.

Jenže, jak je řečeno hned v úvodu toto opatření neprošlo, nelíbilo se mnohým občanům a nesouhlasili s ním někteří vlastníci bytových jednotek a dokonce třeba i advokáti.

Nakonec tedy anonymní nahlížení do katastru zůstane tak jako dosud, ale bude se více hlídat zneužívání těchto údajů nejrůznějšími spekulanty. Více zde.