Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Dohoda o výkonu pracovní cesty dává pracovní cestě jednoznačný právní podklad i pravidla a pomáhá předcházet nepříjemnostem

Dohoda o pracovní cestě zaměstnance musí být i podle zákoníku práce prvním krokem k tomu, aby se pracovní cesta mohla vůbec uskutečnit. Jinými slovy bez předchozího dohodnutí a hlavně souhlasu zaměstnance se nemůže pracovní cesta uskutečnit. Tomu jak bude konkrétní dohoda o pracovní cestě formálně vypadat a co vše v ní bude ukotveno, dává zákoník práce široký prostor a zaměstnavatel a zaměstnanec si se vzájemným souhlasem mohou sjednat prakticky cokoli. Čím precizněji je dohoda strukturována a podmínky jasně vymezeny, tím menší je riziko případných pozdějších komplikací a neshod.

Dohoda o výkonu pracovní cesty dává pracovní cestě jednoznačný právní podklad i pravi 2.jpg
Datum článku: 15. 10. 2020

Dohoda o pracovní cestě sice písemná být nemusí, ale co je psáno je doložitelné a dává to věci směr a řád

Jak je řečeno v úvodu tohoto článku, každému vyslání zaměstnance zaměstnavatelem na pracovní cestu musí vždy a ze zákona předcházet dohoda, kterou zaměstnanec vyjádří svůj souhlas s konáním práce na pracovní cestě. Zákoník práce v § 42 ohledně pracovní cesty stanoví, že pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce a že takto může zaměstnavatel vyslat zaměstnance jen na základě předchozího souhlasu tedy dohody s tímto zaměstnancem. To jak bude taková dohoda vypadat a co vše bude jejím prostřednictvím dohodnuto, už zákon dále nestanovuje a ponechává tak smluvním stranám velmi široký prostor v tom, co a jak si ujednají. Jak již pravidelní čtenáři tohoto portálu možná z dřívějších článků vědí, zákon dokonce nevyžaduje ani to, aby dohoda o pracovní cestě měla písemnou formu, a tedy dohoda o pracovní cestě nemusí být písemná a může být uzavřena i ústně.

Většina zaměstnavatelů však dobře ví, že vše zásadní, co je důležité by mělo mít i pro případ pozdější zpětné vazby, doložitelnosti a kontroly, písemnou podobu. Pokud tedy zaměstnavatelé vysílají zaměstnance  na pracovní cestu či cesty, dohodu případně dohody o pracovní cestě ve většině případů uzavírají písemnou formou s podpisy obou stran. Zaměstnavatelé, kteří počítají s tím, že pracovní cesty budou součástí pracovní náplně zaměstnance, si ujednání o možnosti vysílat zaměstnance na pracovní cesty dávají jako jednu z podmínek pracovního poměru do pracovní smlouvy. Takový postup je v daném případě výhodný, protože zaměstnanec je ohledně výkonu pracovních cest informován již při uzavírání pracovního vztahu. Dohoda o pracovní cestě však se zaměstnancem může být uzavírána i nárazově jednotlivě až když potřeba vyslání nastane, ale vždy před uskutečněním takové cesty samotné.

Dohoda o pracovní cestě může obsahovat třeba jen to, že se koná a že s ní zaměstnanec souhlasí, ale čím jednoznačnější je obsah i podmínky, tím lépe pro obě smluvní strany

Jak je řečeno výše zákon obsah dohody o pracovní cestě nijak blíže neurčuje a nechává tedy na zaměstnavatelích, jak daný dokument koncipují. Může jít tedy třeba jen o krátký formální dokument o tom, že určitý konkrétní zaměstnanec bude pro svého zaměstnavatele konat pracovní cestu, že zaměstnanec s konáním dané cesty souhlasí a souhlasem se zavazuje danou cestu vykonat a plnit úkoly dané zaměstnavatelem. V závěru takového ujednání by se samozřejmě nikdy nemělo zapomenout na podpisy obou stran.

Mnohem lépe však je sjednat uvedenou dohodu s co nejjednoznačnějším stanovením podmínek, aby se předešlo případným pozdějším nedorozuměním nebo dokonce sporům.

V dohodě o pracovní cestě je dobré jednoznačně vymezit:

  • území, kde se bude cesta konat hlavně, zda jde o pracovní cestu tuzemskou či zahraniční,
  • alespoň rámcová specifikace náplně pracovní cesty, co bude zaměstnancovým úkolem,
  • délku trvání pracovní cesty vymezení datem, případně stanovení limitu maximální délky trvání pracovní cesty,
  • dobu s jakým předstihem zaměstnavatel konání pracovní cesty či cest oznámí,
  • způsob dopravy.

Samozřejmě může být stanoveno spousta dalších bodů, protože čím přesněji budou stanoveny podmínky, tím přesnější a přehlednější bude situace pro obě strany a tím lépe se podaří účel cesty splnit.

Jsou však i omezení ohledně pracovních cest zaměstnanců, na které se při sjednávání musí dávat pozor a dodržovat je

Před vysláním zaměstnance, či zaměstnankyně na pracovní cestu si musí zaměstnavatel uvědomit, že zákoník práce v § 240 stanoví specifickou ochranu zaměstnanců, kteří jsou rodiči malých dětí.

Opatrní musí být zaměstnavatelé, pokud na pracovní cestu vysílají těhotnou zaměstnankyni nebo zaměstnankyni či zaměstnance, kteří jsou osamělým rodičem dítěte případně dětí do věku osmi až 15 let. U uvedených zaměstnankyň či zaměstnanců je ještě podstatnější mít prokazatelnou dohodu a souhlas s uvedenou cestou. Zvláště v případech, kdy uvedená zaměstnankyně či zaměstnanec má být na pracovní cestu vyslán mimo obvod jeho pracoviště či bydliště je jeho jednoznačný souhlas s pracovní cestou nezbytně nutný. Těmto pracovníkům nesmí být nikdy pracovní cesta nařízena, ani v případech, že by výkon takové cesty měl sloužit vyšším obecně prospěšným zájmům.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Přechody mezi pásmy paušální daně od roku 2023

Přechody mezi pásmy paušální daně od roku 2023

Datum článku: 23. 05. 2022

Jak již bylo uvedeno v několika předchozích článcích tohoto portálu, tak od roku 2023 čeká OSVČ, kteří…

Více informací
Žádost o příspěvek na bydlení se o trochu zjednoduší, ale ne o moc

Žádost o příspěvek na bydlení se o trochu zjednoduší, ale ne o moc

Datum článku: 20. 05. 2022

Žádat o příspěvek na bydlení není v současné době, navzdory ujišťování ministerstva nic administrativně…

Více informací
Zpřísní se pravidla vyplácení dávek souvisejících s uprchlíky z Ukrajiny

Zpřísní se pravidla vyplácení dávek souvisejících s uprchlíky z Ukrajiny

Datum článku: 19. 05. 2022

Humanitární dávky musí vždy pomáhat v krizové situaci tomu účelu, pro který jsou určeny a platí to…

Více informací
Atrapa kamery se ke zlepšení morálky zaměstnanců používat nesmí

Atrapa kamery se ke zlepšení morálky zaměstnanců používat nesmí

Datum článku: 19. 05. 2022

Každý zaměstnavatel se samozřejmě snaží mít přehled o dění ve firmě a také nejrůznějšími způsoby motivuje…

Více informací