Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Dohody konané mimo pracovní poměr a rok 2020

I v roce 2020 bude mnoho pracovníků vykonávat pro zaměstnavatele práci na základě některé z dohod konaných mimo pracovní poměr. Jedná se o Dohodu o provedení práce či Dohodu o pracovní činnosti. Uvedené dohody se hojně uzavírají na nejrůznější přivýdělky a brigády, když zaměstnavatelé potřebují rychle posílit stavy pracovníků. Co vnese do těchto dohod rok 2020? Zůstanou věci při starém nebo se bude něco měnit?

Dohody konané mimo pracovní poměr 2.jpg
Datum článku: 14. 01. 2020

Ani v roce 2020 nelze zapomínat, že i dohody mimo pracovní poměr mají zákonem daná pravidla

Jak je řečeno výše díky uvedeným dohodám, ať už se jedná o Dohodu o provedení práce či Dohodu o pracovní činnosti mohou zaměstnavatelé snáze a rychleji řešit potřebu zaměstnanců v době, kdy jejich stav potřebují přechodně navýšit či rychle doplnit. Zaměstnancům se zase díky dohodám otevírají snazší a pestřejší cesty k přivýdělku, které svazují méně než pracovní poměr. I tyto dohody však mají zákonem daná pravidla a je třeba vědět jak je to s daněmi, pojistným a limity.

Obě dohody je nutné uzavírat písemně a pamatovat na omezení v rozsahu doby

Ať už zaměstnavatel uzavírá se zaměstnancem ten či onen typ dohody musí to být vždy písemnou formou. Jedno vyhotovení podepsané písemnosti si zaměstnavatel nechává a druhé předává zaměstnanci.

U dohody o provedení práce musí být vždy uvedeno, na jakou dobu se uzavírá. Maximální rozsah, na který může být uzavřena je 300 hodin ročně a platí to i pro rok 2020.

Dohoda o pracovní činnosti musí mít opět jasně danou dobu, na kterou se uzavírá a navíc zde musí být jednoznačně řečeno, jaký druh práce bude vykonáván a rozsah pracovní doby. Uvedenou dohodu lze sjednat maximálně v rozsahu poloviny týdenní pracovní doby a nejdéle na 52 týdnů v roce. Písemnost by také vždy měla mít v sobě ukotvenu výši odměny, kterou bude zaměstnanec dostávat.

U obou dohod musí zaměstnanec dostávat odměnu nejméně v rozsahu aktuální minimální mzdy. V roce 2020 to nesmí být méně než 87 korun a 30 haléřů hrubého na hodinu, protože minimální mzda činí 14 600 Kč měsíčně.

Když je třeba dát v případě uvedených dohod výpověď lze tak učinit i bez udání důvodu a platí to pro obě strany vztahu. Výpovědní doba je u obou dohod 15 dnů.

Dohody a daň z příjmů

O vypořádání daně z příjmů je nutné se postarat u obou dohod, ať už jde o dohodu do limitu, ze které se nemusí odvádět pojistné na zdravotní a sociální pojištění nebo dohodu nad limit ze které oba odvody odejít musí.

Daň z příjmů je vždy patnáctiprocentní. Pokud zaměstnanec má možnost a podepíše u zaměstnavatele Prohlášení k dani takzvaný růžový formulář má situaci snazší, protože uvedené administrativní daňové záležitosti za něj vyřeší zaměstnavatel respektive účetní. V případě nepodepsaného prohlášení je zde daň z příjmu také, a pokud jde o výdělek do limitu, zaměstnavatel automaticky srazí srážkovou daň a poplatník se dále může rozhodnout, jestli si podá daňové přiznání, uplatní daňové slevy a získá sražené peníze zpět či nikoli. Pokud je odměna nad limit 10 000 Kč měsíčně u DPP nebo 3000 Kč měsíčně u DPČ a nelze podepsat prohlášení k dani musí se starat poplatník sám. Z daného příjmu musí být v takovém případě odvedena zálohová daň ze superhrubé mzdy a zaměstnanec si musí podat daňové přiznání. Prostřednictvím daňového přiznání si poplatník samozřejmě může také uplatnit daňové slevy. Minimálně je zde daňová sleva na poplatníka 2070 Kč měsíčně i pro rok 2020 a jsou zde i další slevy podle individuální situace daného jedince.

Dohody a odvody pojistného

U dohod do limitu nemusí být odváděno sociální pojištění a v případě, že jde o zaměstnance státního pojištěnce, neodvádí se ani zdravotní pojištění, protože je odvádí stát. Státními pojištěnci jsou v daném případě studenti do 26 let, důchodci starobní i invalidní, rodiče na mateřské či rodičovské dovolené.

Pokud odměna překročí stanovený limit, pojistné už být odvedeno i z dohod musí stejně jako z mezd při pracovním poměru. Opět zde platí, že v případě podepsaného Prohlášení se o záležitost může postarat účetní, ale když prohlášení podepsat nelze, musí si věc vyřešit zaměstnanec.

I v roce 2020 platí pravidlo, že Prohlášení poplatníka může být každý měsíc v roce podepsáno jen u jednoho zaměstnavatele. Poplatník, který má více zaměstnavatelů současně, musí podat daňové přiznání, pokud mu to ukládá zákon.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nehmotný majetek je třeba odepisovat daňově správně i po změnách v roce 2021

Nehmotný majetek je třeba odepisovat daňově správně i po změnách v roce 2021

Datum článku: 01. 12. 2021

Správné odepisování majetku i toho nehmotného je jednou z klíčových operací v účetní jednotce a v roce 2021 je…

Více informací
Exekuce některé věci nesmí spolknout ze zákona, ale u jiných je nutné prokázat nezbytnost, nebo že dlužníkovi nepatří

Exekuce některé věci nesmí spolknout ze zákona, ale u jiných je nutné prokázat nezbytnost, nebo že dlužníkovi nepatří

Datum článku: 25. 11. 2021

Jak už bylo mnohokrát řečeno, dluhy jsou velmi nepříjemná záležitost, která v těch závažnějších případech…

Více informací
K dosažení oddlužení je nutné nedělat chyby

K dosažení oddlužení je nutné nedělat chyby

Datum článku: 19. 11. 2021

Oddlužení umožňuje dlužníkovi se zcela zákonným způsobem zbavit dluhu splacením jen jeho určité části…

Více informací
Úplaty za zboží či služby předem a povinnost odvodu DPH

Úplaty za zboží či služby předem a povinnost odvodu DPH

Datum článku: 18. 11. 2021

Pokud je za zboží či služby placeno předem musí se tomu přizpůsobit i povinnosti spojené s DPH, aby daň…

Více informací