Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Dohody konané mimo pracovní poměr a rok 2020

I v roce 2020 bude mnoho pracovníků vykonávat pro zaměstnavatele práci na základě některé z dohod konaných mimo pracovní poměr. Jedná se o Dohodu o provedení práce či Dohodu o pracovní činnosti. Uvedené dohody se hojně uzavírají na nejrůznější přivýdělky a brigády, když zaměstnavatelé potřebují rychle posílit stavy pracovníků. Co vnese do těchto dohod rok 2020? Zůstanou věci při starém nebo se bude něco měnit?

Dohody konané mimo pracovní poměr 2.jpg
Datum článku: 14. 01. 2020

Ani v roce 2020 nelze zapomínat, že i dohody mimo pracovní poměr mají zákonem daná pravidla

Jak je řečeno výše díky uvedeným dohodám, ať už se jedná o Dohodu o provedení práce či Dohodu o pracovní činnosti mohou zaměstnavatelé snáze a rychleji řešit potřebu zaměstnanců v době, kdy jejich stav potřebují přechodně navýšit či rychle doplnit. Zaměstnancům se zase díky dohodám otevírají snazší a pestřejší cesty k přivýdělku, které svazují méně než pracovní poměr. I tyto dohody však mají zákonem daná pravidla a je třeba vědět jak je to s daněmi, pojistným a limity.

Obě dohody je nutné uzavírat písemně a pamatovat na omezení v rozsahu doby

Ať už zaměstnavatel uzavírá se zaměstnancem ten či onen typ dohody musí to být vždy písemnou formou. Jedno vyhotovení podepsané písemnosti si zaměstnavatel nechává a druhé předává zaměstnanci.

U dohody o provedení práce musí být vždy uvedeno, na jakou dobu se uzavírá. Maximální rozsah, na který může být uzavřena je 300 hodin ročně a platí to i pro rok 2020.

Dohoda o pracovní činnosti musí mít opět jasně danou dobu, na kterou se uzavírá a navíc zde musí být jednoznačně řečeno, jaký druh práce bude vykonáván a rozsah pracovní doby. Uvedenou dohodu lze sjednat maximálně v rozsahu poloviny týdenní pracovní doby a nejdéle na 52 týdnů v roce. Písemnost by také vždy měla mít v sobě ukotvenu výši odměny, kterou bude zaměstnanec dostávat.

U obou dohod musí zaměstnanec dostávat odměnu nejméně v rozsahu aktuální minimální mzdy. V roce 2020 to nesmí být méně než 87 korun a 30 haléřů hrubého na hodinu, protože minimální mzda činí 14 600 Kč měsíčně.

Když je třeba dát v případě uvedených dohod výpověď lze tak učinit i bez udání důvodu a platí to pro obě strany vztahu. Výpovědní doba je u obou dohod 15 dnů.

Dohody a daň z příjmů

O vypořádání daně z příjmů je nutné se postarat u obou dohod, ať už jde o dohodu do limitu, ze které se nemusí odvádět pojistné na zdravotní a sociální pojištění nebo dohodu nad limit ze které oba odvody odejít musí.

Daň z příjmů je vždy patnáctiprocentní. Pokud zaměstnanec má možnost a podepíše u zaměstnavatele Prohlášení k dani takzvaný růžový formulář má situaci snazší, protože uvedené administrativní daňové záležitosti za něj vyřeší zaměstnavatel respektive účetní. V případě nepodepsaného prohlášení je zde daň z příjmu také, a pokud jde o výdělek do limitu, zaměstnavatel automaticky srazí srážkovou daň a poplatník se dále může rozhodnout, jestli si podá daňové přiznání, uplatní daňové slevy a získá sražené peníze zpět či nikoli. Pokud je odměna nad limit 10 000 Kč měsíčně u DPP nebo 3000 Kč měsíčně u DPČ a nelze podepsat prohlášení k dani musí se starat poplatník sám. Z daného příjmu musí být v takovém případě odvedena zálohová daň ze superhrubé mzdy a zaměstnanec si musí podat daňové přiznání. Prostřednictvím daňového přiznání si poplatník samozřejmě může také uplatnit daňové slevy. Minimálně je zde daňová sleva na poplatníka 2070 Kč měsíčně i pro rok 2020 a jsou zde i další slevy podle individuální situace daného jedince.

Dohody a odvody pojistného

U dohod do limitu nemusí být odváděno sociální pojištění a v případě, že jde o zaměstnance státního pojištěnce, neodvádí se ani zdravotní pojištění, protože je odvádí stát. Státními pojištěnci jsou v daném případě studenti do 26 let, důchodci starobní i invalidní, rodiče na mateřské či rodičovské dovolené.

Pokud odměna překročí stanovený limit, pojistné už být odvedeno i z dohod musí stejně jako z mezd při pracovním poměru. Opět zde platí, že v případě podepsaného Prohlášení se o záležitost může postarat účetní, ale když prohlášení podepsat nelze, musí si věc vyřešit zaměstnanec.

I v roce 2020 platí pravidlo, že Prohlášení poplatníka může být každý měsíc v roce podepsáno jen u jednoho zaměstnavatele. Poplatník, který má více zaměstnavatelů současně, musí podat daňové přiznání, pokud mu to ukládá zákon.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Doplatek do minimální mzdy si i v roce 2021 musí u zaměstnanců pohlídat každý zaměstnavatel

Každý zaměstnanec musí i v roce 2021 dostat za svoji práci alespoň tu nejnižší minimální mzdu, kterou pro daný rok stanoví nařízení vlády. Když odměna za práci v kalendářním měsíci nedosáhne výše aktuálně platné minimální mzdy, musí zaměstnavatel poskytnout doplatek do minimální mzdy.

Minimální mzda je v roce 2021 znovu vyšší a tomu je třeba náležitě přizpůsobit vše, co s tímto souvisí včetně doplatku ke mzdě zaměstnanců, kteří na minimální mzdu pro nižší výkonost nedosáhnou

Jak je řečeno v úvodu, minimální mzda je ze zákona nejnižší přípustná výše odměny za zaměstnancovu práci, což znamená, že nižší než tuto mzdu zaměstnanec dostat nesmí, ani v případech, kdy je třeba méně výkonný, ať už z vlastní viny či nezaviněně.

Nařízení vlády č. 487/2020 o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, stanoví, že od 1. 1. 2021 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy na 15 200 Kč za měsíc a samozřejmě se zvyšuje i základní sazba minimální mzdy za hodinu na částku 90,50 Kč. Uvedené platí při standardní pracovní době 40 hodin týdně. Do minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy se započítávají taktéž osobní příplatky, příplatky za specializaci, vedení, zastupování pedagogickou činnost a všechny mimořádné odměny. V podnikatelské sféře se jedná o odměny typu prémie, cílové odměny, fakultativní příplatkové mzdy a mimořádné odměny z rozhodnutí zaměstnavatele. Do výše minimální mzdy ze zákona naopak nezasahují mzda za práci přesčas a příplatky za práci o víkendech, svátcích či příplatky za práci v noci.

Pokud však mzda, plat či odměna z dohody u zaměstnance nedosáhne v kalendářním měsíci ani se započítáním všeho co započteno být má, výše minimální mzdy, pak je zaměstnavatel povinen danému zaměstnanci poskytnout příslušný doplatek do výše minimální mzdy. Doplatek se poskytuje bez ohledu na zaviněnou či nezaviněnou nižší výkonost zaměstnance.

Na dodržování správného odměňování minimální mzdou se často zaměřují kontroly

Na dodržování zákonů v oblasti odměňování zaměstnanců se velmi často soustředí Státní úřad inspekce práce při svých kontrolách, proto je důležité mít i v roce 2021 vše v pořádku a přizpůsobeno aktuální výši minimální mzdy.

Zavřeno či otevřeno od 18. prosince a za jakých podmínek?

Zavřeno či otevřeno od 18. prosince a za jakých podmínek?

Datum článku: 18. 12. 2020

Od dnešního dne tedy 18. prosince musí, kvůli nepříznivé epidemiologické situaci v zemi, mnoho podnikatelů své…

Více informací
Obchody a většina služeb může od čtvrtka opět více sloužit zákazníkům, ale mnohá omezení stále trvají a budou tu zřejmě i přes Vánoce

Obchody a většina služeb může od čtvrtka opět více sloužit zákazníkům, ale mnohá omezení stále trvají a budou tu zřejmě i přes Vánoce

Datum článku: 30. 11. 2020

Ve čtvrtek třetího prosince se občané ČR po delší koronavirové pauze konečně dočkají otevření většiny…

Více informací
Elektronické dálniční známky od 1. 1. 2020 definitivně vystřídají ty dosud používané, ale platné známky z předchozího období bude možné dopoužívat

Elektronické dálniční známky od 1. 1. 2020 definitivně vystřídají ty dosud používané, ale platné známky z předchozího období bude možné dopoužívat

Datum článku: 23. 11. 2020

Velká a již delší dobu plánovaná změna čeká od 1. 1. 2021 na řidiče, kteří budou jezdit po dálnicích…

Více informací