Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Doklady k zápisu do evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů je informační systém sloužící ze zákona k přehlednému zjišťování důležitých údajů o fungování a vztazích v obchodních společnostech. Tato evidence slouží především veřejným institucím Finančním úřadům, soudům a dalším orgánům ke kontrolní činnosti a při šetření podezření na trestnou činnost jako je praní špinavých peněz, legalizace výnosů z trestné činnosti. Zapsání do uvedené evidence je ze zákona povinné a povinné je také zapsané údaje doložit potřebnými dokumenty, podívejme se, které to jsou.

Doklady k zápisu do evidence skutečných ma 2.jpg
Datum článku: 20. 06. 2022

Dokumenty k zápisu do evidence skutečných majitelů, doplňují a upřesňují údaje v evidenci zapsané o vlastnických vztazích a osobách majitelů

Zápisy v evidenci skutečných majitelů měly firmy provést nejpozději do 31. 12. 2021. Od té doby musí samozřejmě kontrolovat aktuálnost údajů. Aktuální musí stále být také veškerá dokladová dokumentace ke struktuře vztahů i osobě skutečného majitele.

Provázanost skutečného majitele se společností a to jaký má ve společnosti vliv se dokládá výpisem z obchodního rejstříku či výpisem ze zahraniční evidence skutečných majitelů, pokud je osoba skutečného majitele zapsána jako skutečný majitel zahraniční mateřské společnosti podle tamních předpisů. K zahraniční dokumentaci musí být vždy vedle originálu doložen i český překlad. Překlad nemusí být sice od soudního překladatele, ale musí být udělán tak, aby z něho bylo jasné postavení skutečného majitele a jeho vazby a vliv v rámci společnosti.

V některých případech však uvedené výpisy nestačí a je třeba doložit ještě výpis ze seznamu společníků nebo kopii seznamu společníků. Tato dokumentace se dokládá, pokud výše uvedené údaje z rejstříků neudávají jasně, že skutečný majitel je společníkem evidující osoby nebo společníkem některého z mezičlánků.

Pokud je struktura složitá, může být relevantním dokladem i čestné prohlášení

Kupodivu uznávaným dokladem v evidenci skutečných majitelů dokládajícím vazby ve společnosti může být i čestné prohlášení. Někdy totiž může dojít k situaci, že skutečného majitele nelze jednoznačně specifikovat, a pak se do evidence uvádí náhradní skutečný majitel, kterým je určen některý člen vrcholového vedení korporace. Čestné prohlášení v daném případě vysvětluje skutečnost, že je zde náhradní majitel a proč se nepodařilo uvést majitele skutečného.

Klíčovými doklady jsou doklady identifikující skutečného majitele

Jak je uvedeno výše, doklady vlastnických a ovládajících vazeb jsou v evidenci skutečných majitelů zásadní, ale neméně důležité jsou listiny prokazující totožnost skutečného majitele.

Uvedenými doklady jsou klasicky kopie občanského průkazu pasu či řidičského průkazu. Při identifikaci cizince je možné využít i údaje ze zahraniční evidence obyvatel.

Doklady je třeba při zásadních změnách skutečností odevzdat rejstříkovému soudu či notáři

Jak je řečeno výše zápisy a jejich aktuálnost v evidenci skutečných majitelů je důležité kontrolovat. V dané evidenci sice do jisté míry funguje automatická aktualizace, zajištěná automatickým průpisem údajů změněných v obchodním rejstříku pokud k takové změně dojde. Znovu však připomínáme, že například změny ve struktuře vlastnických vztahů se takto samostatně neprovedou a je nutné o ně požádat notáře či rejstříkový soud a doložit k nim právě potřebnou aktuální dokládající dokumentaci. Při nehlídání aktualizace v evidenci i v případě uvedených dokumentů hrozí obchodní společnosti jednak pokuta až 500 000 Kč, ale navíc ještě může dojít  u některých obchodních partnerů k odmítnutí uzavření obchodu s danou společností, která nemá údaje v evidenci v pořádku.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Datum článku: 06. 06. 2023

Ke vzniku škody na pracovištích dojde poměrně snadno, a pokud se taková věc stane, je samozřejmě nutné řešit…

Více informací
Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací
Do obratu rozhodného pro registraci k DPH je nejednou nutné započítávat i nájem soukromého bytu

Do obratu rozhodného pro registraci k DPH je nejednou nutné započítávat i nájem soukromého bytu

Datum článku: 24. 05. 2023

Představa, že příjmů z pronájmu soukromého bytu se DPH a zejména registrace k DPH netýká, je velmi mylná…

Více informací
Zákon o ochraně oznamovatelů již brzy přinese nové povinnosti zaměstnavatelům

Zákon o ochraně oznamovatelů již brzy přinese nové povinnosti zaměstnavatelům

Datum článku: 10. 05. 2023

Zaměstnavatelé se již musí začít připravovat na nové povinnosti, které jim nastanou v souvislosti s přijetím…

Více informací