Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Dokumentace k převodním cenám bývá klíčová při daňové kontrole

Pečlivě vypracovaná dokumentace k převodním cenám mezi spojenými osobami výrazně pomáhá v případě daňových kontrol, protože jednoznačně prokazuje, že s uvedenými cenami je vše v pořádku a jsou nastaveny tak jak být mají.

Dokumentace k převodním cenám bývá klíčová při d 2.jpg
Datum článku: 27. 02. 2023

Dokumentaci k převodním cenám se vyplatí mít, i když není striktně nařízena zákonem

Převodní ceny mezi kapitálově či personálně propojenými osobami jsou velmi citlivou i stále aktuální záležitostí, které by firmy, jichž se dotýká, měly věnovat velmi důslednou pozornost. Pečlivost a preciznost se zde vyplatí zejména ohledně dokumentace prováděných transakcí a stanovení cen, protože jedině správně a pečlivě vedená dokumentace přesvědčí poměrně rychle případnou daňovou kontrolu, že v dané firmě daňové podvody nemají místo.

Daňových kontrol v oblasti převodních cen mezi spojenými podniky a osobami přibývá a současně jsou prováděny stále pečlivěji, protože přibývá i stále promyšlenějších podvodů. Provázané a často velmi spletité firemní vztahy nejednou k podvodům přímo lákají, právě kvůli zdání, že v chaosu se dá ledacos zakrýt. Jenže takové uvažování je velmi chybné a podnikatele může vést jedině k daňovým pokutám, penále a dalším nepříjemnostem.

Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů požaduje, aby se v případech uskutečňování transakcí mezi propojenými osobami postupovalo podle stejných zákonem nastavených tržních pravidel a mechanismů pro všechny firmy a osoby. Jednoduše řečeno firmy či osoby se vzájemně propojenými vazbami musí při stanovení převodních cen postupovat stejně, jako když uvedené ceny mezi sebou stanoví strany tržní čili nespřízněné. I v případě, kdy spolu obchodují strany vzájemně spřízněné, musí při stanovení převodních cen dodržovat princip tržního odstupu. Princip tržního odstupu nařizuje při stanovení cen mezi dvěma daňovými ekonomicky či personálně spřízněnými subjekty nedbat na přízeň a ceny stanovit ve stejné výši v jaké by byly sjednány mezi subjekty neprovázanými. Pokud jsou mezi dvěma ekonomicky spřízněnými podniky stanoveny při transakci ceny odlišné, od cen mezi dvěma  tržními subjekty jde samozřejmě o nedodržení zákona, za které při daňové kontrole následuje sankce. Postih v daném případě znamená doměření daně, kterou  je nutné finančnímu úřadu uhradit spolu s úrokem z prodlení.

Daňová kontrola v takových situacích přichází většinou s podezřením na uvedené nezákonné jednání a to zda uloží sankci případně, jak rychle se záležitost pro subjekt vyřeší, záleží samozřejmě na tom, co a jak rychle bude zjištěno. Záležitost může být vyřešena poměrně rychle, pokud kontrolovaný subjekt může jednoznačnou a přehlednou dokumentací prokázat, jakým způsobem byly převodní ceny stanoveny respektive, že při jejich stanovení bylo postupováno právě dle principu tržního odstupu a k porušení zákona nedošlo. Velkým problémem však často bývá, že uvedená dokumentace ohledně převodních cen zcela chybí nebo je vedena nedostatečně či nesprávně, protože její vedení zákon striktně nenařizuje.

V daňových záležitostech je někdy potřeba mít i doklady navíc, které nejsou stanoveny zákonem, ale mohou rychle osvětlit nejasnosti

Svět daní a účetnictví je současně světem dokladů a záznamů o finančním počínáni firmy i o její, prosperitě, stabilitě konkurenceschopnosti a mnoha dalších důležitých otázkách. Co není ve světě daní podloženo příslušným dokladem, to se prokazuje velmi těžko. Tam, kde může vyvstat potřeba dokazování daňových skutečností je důležitá pečlivě vedená dokumentace a vždy je lépe mít doloženo i to, co finanční úřad sice jednoznačně nevyžaduje, ale čím se dá doložit postup v souladu s pravidly.

Jak ukazují řádky výše, pečlivě vedená dokumentace ohledně převodních cen může ochránit od velmi nepříjemných záležitostí při daňových kontrolách a ve výsledku i od citelných pokut. Paradoxně si zrovna pro tuto záležitost zákon výslovně nežádá tuto dokumentaci povinně vést a mnoho podnikatelů ji tudíž nevede, i když se jich tato problematika týká.

Jenže pozor, správce daně, pokud zjistí v nějaké záležitosti daňového subjektu nejasnosti či nesrovnalosti, může takový daňový subjekt vyzvat k doložení skutečností k správnému stanovení daně. Zejména pro případ kontrol je třeba mít i doklady převodních cen.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Datum článku: 18. 04. 2024

V každé firmě, bez ohledu na velikost či obor působení, se občas objeví moment, kdy se musí vyrovnat s úřední…

Více informací
Při kontrolách převodních cen se více hlídá přeprodávání reklamy a praktiky s nehmotným majetkem

Při kontrolách převodních cen se více hlídá přeprodávání reklamy a praktiky s nehmotným majetkem

Datum článku: 28. 03. 2024

Generální finanční ředitelství České republiky informuje, že pokračuje v pečlivých kontrolách cenových…

Více informací
Z daňových důvodů, je důležité u DIP, příspěvky klientů evidovat odděleně od příspěvků zaměstnavatelů

Z daňových důvodů, je důležité u DIP, příspěvky klientů evidovat odděleně od příspěvků zaměstnavatelů

Datum článku: 11. 03. 2024

Důchodové spoření je téma, které v posledních letech nabývá na aktuálnosti a důležitosti. V tomto kontextu se…

Více informací
Jak správně postupovat při vylučování nerealizovaných kurzových rozdílů v roce 2024

Jak správně postupovat při vylučování nerealizovaných kurzových rozdílů v roce 2024

Datum článku: 11. 03. 2024

Nerealizované kurzové rozdíly, které vznikají v důsledku přecenění pohledávek a závazků v cizí měně ke dni…

Více informací