Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Dokumentace k převodním cenám bývá klíčová při daňové kontrole

Pečlivě vypracovaná dokumentace k převodním cenám mezi spojenými osobami výrazně pomáhá v případě daňových kontrol, protože jednoznačně prokazuje, že s uvedenými cenami je vše v pořádku a jsou nastaveny tak jak být mají.

Dokumentace k převodním cenám bývá klíčová při d 2.jpg
Datum článku: 27. 02. 2023

Dokumentaci k převodním cenám se vyplatí mít, i když není striktně nařízena zákonem

Převodní ceny mezi kapitálově či personálně propojenými osobami jsou velmi citlivou i stále aktuální záležitostí, které by firmy, jichž se dotýká, měly věnovat velmi důslednou pozornost. Pečlivost a preciznost se zde vyplatí zejména ohledně dokumentace prováděných transakcí a stanovení cen, protože jedině správně a pečlivě vedená dokumentace přesvědčí poměrně rychle případnou daňovou kontrolu, že v dané firmě daňové podvody nemají místo.

Daňových kontrol v oblasti převodních cen mezi spojenými podniky a osobami přibývá a současně jsou prováděny stále pečlivěji, protože přibývá i stále promyšlenějších podvodů. Provázané a často velmi spletité firemní vztahy nejednou k podvodům přímo lákají, právě kvůli zdání, že v chaosu se dá ledacos zakrýt. Jenže takové uvažování je velmi chybné a podnikatele může vést jedině k daňovým pokutám, penále a dalším nepříjemnostem.

Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů požaduje, aby se v případech uskutečňování transakcí mezi propojenými osobami postupovalo podle stejných zákonem nastavených tržních pravidel a mechanismů pro všechny firmy a osoby. Jednoduše řečeno firmy či osoby se vzájemně propojenými vazbami musí při stanovení převodních cen postupovat stejně, jako když uvedené ceny mezi sebou stanoví strany tržní čili nespřízněné. I v případě, kdy spolu obchodují strany vzájemně spřízněné, musí při stanovení převodních cen dodržovat princip tržního odstupu. Princip tržního odstupu nařizuje při stanovení cen mezi dvěma daňovými ekonomicky či personálně spřízněnými subjekty nedbat na přízeň a ceny stanovit ve stejné výši v jaké by byly sjednány mezi subjekty neprovázanými. Pokud jsou mezi dvěma ekonomicky spřízněnými podniky stanoveny při transakci ceny odlišné, od cen mezi dvěma  tržními subjekty jde samozřejmě o nedodržení zákona, za které při daňové kontrole následuje sankce. Postih v daném případě znamená doměření daně, kterou  je nutné finančnímu úřadu uhradit spolu s úrokem z prodlení.

Daňová kontrola v takových situacích přichází většinou s podezřením na uvedené nezákonné jednání a to zda uloží sankci případně, jak rychle se záležitost pro subjekt vyřeší, záleží samozřejmě na tom, co a jak rychle bude zjištěno. Záležitost může být vyřešena poměrně rychle, pokud kontrolovaný subjekt může jednoznačnou a přehlednou dokumentací prokázat, jakým způsobem byly převodní ceny stanoveny respektive, že při jejich stanovení bylo postupováno právě dle principu tržního odstupu a k porušení zákona nedošlo. Velkým problémem však často bývá, že uvedená dokumentace ohledně převodních cen zcela chybí nebo je vedena nedostatečně či nesprávně, protože její vedení zákon striktně nenařizuje.

V daňových záležitostech je někdy potřeba mít i doklady navíc, které nejsou stanoveny zákonem, ale mohou rychle osvětlit nejasnosti

Svět daní a účetnictví je současně světem dokladů a záznamů o finančním počínáni firmy i o její, prosperitě, stabilitě konkurenceschopnosti a mnoha dalších důležitých otázkách. Co není ve světě daní podloženo příslušným dokladem, to se prokazuje velmi těžko. Tam, kde může vyvstat potřeba dokazování daňových skutečností je důležitá pečlivě vedená dokumentace a vždy je lépe mít doloženo i to, co finanční úřad sice jednoznačně nevyžaduje, ale čím se dá doložit postup v souladu s pravidly.

Jak ukazují řádky výše, pečlivě vedená dokumentace ohledně převodních cen může ochránit od velmi nepříjemných záležitostí při daňových kontrolách a ve výsledku i od citelných pokut. Paradoxně si zrovna pro tuto záležitost zákon výslovně nežádá tuto dokumentaci povinně vést a mnoho podnikatelů ji tudíž nevede, i když se jich tato problematika týká.

Jenže pozor, správce daně, pokud zjistí v nějaké záležitosti daňového subjektu nejasnosti či nesrovnalosti, může takový daňový subjekt vyzvat k doložení skutečností k správnému stanovení daně. Zejména pro případ kontrol je třeba mít i doklady převodních cen.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Datum článku: 12. 09. 2023

Obrat je pro firmu velmi zásadní veličinou. Jde o ukazatel finanční rovnováhy a prosperity podniku. Tuto veličinu je…

Více informací
Dluhy na daních je možné už zjistit i pomocí portálu Moje daně na webu Finanční správy ČR

Dluhy na daních je možné už zjistit i pomocí portálu Moje daně na webu Finanční správy ČR

Datum článku: 11. 09. 2023

Zjistit si případné dluhy na daních je už možné nejen s pomocí ePortálu ČSSZ, ale obdobnou službu nově spustil…

Více informací
Chod firmy je třeba před dovolenou nastavit tak, aby vše důležité probíhalo

Chod firmy je třeba před dovolenou nastavit tak, aby vše důležité probíhalo

Datum článku: 11. 07. 2023

V povědomí široké veřejnosti je často slyšet, že prosperující podnikání a dovolená nejdou dohromady, a že…

Více informací
Milostivému létu 2023 by měly pomáhat i nové funkce portálu MOJE daně Finanční správy

Milostivému létu 2023 by měly pomáhat i nové funkce portálu MOJE daně Finanční správy

Datum článku: 30. 06. 2023

Oddlužovací akce státu Milostivé léto 2023 začíná již od zítřejšího dne čili prvního července a fyzickým…

Více informací