Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Dokumentace k převodním cenám bývá klíčová při daňové kontrole

Pečlivě vypracovaná dokumentace k převodním cenám mezi spojenými osobami výrazně pomáhá v případě daňových kontrol, protože jednoznačně prokazuje, že s uvedenými cenami je vše v pořádku a jsou nastaveny tak jak být mají.

Dokumentace k převodním cenám bývá klíčová při d 2.jpg
Datum článku: 27. 02. 2023

Dokumentaci k převodním cenám se vyplatí mít, i když není striktně nařízena zákonem

Převodní ceny mezi kapitálově či personálně propojenými osobami jsou velmi citlivou i stále aktuální záležitostí, které by firmy, jichž se dotýká, měly věnovat velmi důslednou pozornost. Pečlivost a preciznost se zde vyplatí zejména ohledně dokumentace prováděných transakcí a stanovení cen, protože jedině správně a pečlivě vedená dokumentace přesvědčí poměrně rychle případnou daňovou kontrolu, že v dané firmě daňové podvody nemají místo.

Daňových kontrol v oblasti převodních cen mezi spojenými podniky a osobami přibývá a současně jsou prováděny stále pečlivěji, protože přibývá i stále promyšlenějších podvodů. Provázané a často velmi spletité firemní vztahy nejednou k podvodům přímo lákají, právě kvůli zdání, že v chaosu se dá ledacos zakrýt. Jenže takové uvažování je velmi chybné a podnikatele může vést jedině k daňovým pokutám, penále a dalším nepříjemnostem.

Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů požaduje, aby se v případech uskutečňování transakcí mezi propojenými osobami postupovalo podle stejných zákonem nastavených tržních pravidel a mechanismů pro všechny firmy a osoby. Jednoduše řečeno firmy či osoby se vzájemně propojenými vazbami musí při stanovení převodních cen postupovat stejně, jako když uvedené ceny mezi sebou stanoví strany tržní čili nespřízněné. I v případě, kdy spolu obchodují strany vzájemně spřízněné, musí při stanovení převodních cen dodržovat princip tržního odstupu. Princip tržního odstupu nařizuje při stanovení cen mezi dvěma daňovými ekonomicky či personálně spřízněnými subjekty nedbat na přízeň a ceny stanovit ve stejné výši v jaké by byly sjednány mezi subjekty neprovázanými. Pokud jsou mezi dvěma ekonomicky spřízněnými podniky stanoveny při transakci ceny odlišné, od cen mezi dvěma  tržními subjekty jde samozřejmě o nedodržení zákona, za které při daňové kontrole následuje sankce. Postih v daném případě znamená doměření daně, kterou  je nutné finančnímu úřadu uhradit spolu s úrokem z prodlení.

Daňová kontrola v takových situacích přichází většinou s podezřením na uvedené nezákonné jednání a to zda uloží sankci případně, jak rychle se záležitost pro subjekt vyřeší, záleží samozřejmě na tom, co a jak rychle bude zjištěno. Záležitost může být vyřešena poměrně rychle, pokud kontrolovaný subjekt může jednoznačnou a přehlednou dokumentací prokázat, jakým způsobem byly převodní ceny stanoveny respektive, že při jejich stanovení bylo postupováno právě dle principu tržního odstupu a k porušení zákona nedošlo. Velkým problémem však často bývá, že uvedená dokumentace ohledně převodních cen zcela chybí nebo je vedena nedostatečně či nesprávně, protože její vedení zákon striktně nenařizuje.

V daňových záležitostech je někdy potřeba mít i doklady navíc, které nejsou stanoveny zákonem, ale mohou rychle osvětlit nejasnosti

Svět daní a účetnictví je současně světem dokladů a záznamů o finančním počínáni firmy i o její, prosperitě, stabilitě konkurenceschopnosti a mnoha dalších důležitých otázkách. Co není ve světě daní podloženo příslušným dokladem, to se prokazuje velmi těžko. Tam, kde může vyvstat potřeba dokazování daňových skutečností je důležitá pečlivě vedená dokumentace a vždy je lépe mít doloženo i to, co finanční úřad sice jednoznačně nevyžaduje, ale čím se dá doložit postup v souladu s pravidly.

Jak ukazují řádky výše, pečlivě vedená dokumentace ohledně převodních cen může ochránit od velmi nepříjemných záležitostí při daňových kontrolách a ve výsledku i od citelných pokut. Paradoxně si zrovna pro tuto záležitost zákon výslovně nežádá tuto dokumentaci povinně vést a mnoho podnikatelů ji tudíž nevede, i když se jich tato problematika týká.

Jenže pozor, správce daně, pokud zjistí v nějaké záležitosti daňového subjektu nejasnosti či nesrovnalosti, může takový daňový subjekt vyzvat k doložení skutečností k správnému stanovení daně. Zejména pro případ kontrol je třeba mít i doklady převodních cen.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nový online kanál pro komunikaci s Finanční správou dostal název MOJE DANĚ a umožňuje elektronická podání daňových přiznání, zasílání upozornění na blížící se termíny a přehledný přístup k informacím o stavu daňových povinností. Tento nový kanál  je spojen i s legislativní novelou zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, konkrétně přepracovanými § 69 až § 69b, které upravují základní povinnosti správce daně ve vztahu k zajištění dálkového přístupu a rozsahu dostupných informací.

Portál MOJE DANĚ s jehož pomocí si vyřídíte daňové povinnosti, odkud budete chtít. Velký důraz klade na bezpečné a moderní přihlášení a umožňuje kontrolovat informace na daňovém účtu, vyřizovat daňové povinnosti nebo sledovat stav podaných žádostí. Jeho  služeb využívá již více než půl milionu uživatelů.  V letošním roce se chystají další úpravy, které souvisejí se zapracováním legislativních změn, převod dalších EPO formulářů do modernější technologie EPO3 zavedení technologie „Průvodce“ v aktualizovaném formuláři k dani z příjmů právnických osob včetně zvýšení ochrany osobních údajů.

Nový portál lze využívat také tak, jak jsme byli zvyklí, to znamená bez přihlášení vybrat dostupné volby. Elektronická podání pro Finanční správu zahrnující daňová tvrzení a některá další podání, dále Elektronická evidence tržeb, Registr DPH, Vracení DPH v rámci EU a Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS/OSS). Responsivní design umožňující spuštění i na mobilních zařízeních a zajištěnou funkčnost na všech obvyklých platformách a v nejrozšířenějších prohlížečích. Dále jsou vyjmenovány možnosti přihlášení, resp. přístupu do daňové informační schránky a specifikovány osoby, které mají přístup ze zákona anebo na základě uděleného pověření.

Zrušení přístupu do starší verze daňového portálu na adrese: https://adisspr.mfcr.cz je nezbytné pro zvýšení přehlednosti poskytovaných služeb a jejich sjednocení. Uživatelé naleznou všechny jeho funkce v modernizované podobě na portálu MOJE daně na adrese www.mojedane.cz. Cílem tohoto portálu je usnadnit vyřizování daňových povinností a umožnit občanům mít všechny důležité informace na jednom místě. Portál MOJE DANĚ spustila Finanční správa pro zjednodušení, zrychlení a poskytnutí vyššího komfortu elektronické komunikace s Finanční správou. Pro samotné daňové poplatníky tato novela přinesla například prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání o jeden měsíc, pokud je toto podáváno elektronicky (viz § 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád).

Daňový kalendář - kdy platit jaké daně a na co si dát pozor

Přehledný daňový kalendář, který vás upozorní na všechny důležité lhůty a termíny. Kompletní seznam všech daňových povinností včetně dnů, do kdy je nutné je splnit. Používejte náš daňový kalendář a už vám nikdy nic neunikne. Daňový kalendář pro každý aktuální rok stanovuje termíny pro podávání daňových přiznání a odvodů pro daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň silniční, daň z nemovitostí i daně energetické. Upozorńuje na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů. 

 

Do poloviny března 2023 je možné si žádat o údaje k platbě daně z nemovitosti na e-mail

Do poloviny března 2023 je možné si žádat o údaje k platbě daně z nemovitosti na e-mail

Datum článku: 09. 03. 2023

Také v roce 2023 je zde pro všechny majitele nemovitostí povinnost zaplatit příslušnou daň z nemovitosti, případně…

Více informací
Daňových slev a výhod bude nejspíš od roku 2024 méně

Daňových slev a výhod bude nejspíš od roku 2024 méně

Datum článku: 27. 02. 2023

Daňový poplatník se možná bude muset již v příštím roce 2024 proti současnosti hodně uskromnit také…

Více informací