Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Na daňovou kontrolu se vyplatí být připraven

S možností daňové kontroly musí každý podnikatelský subjekt tu a tam počítat a vyplatí se na uvedenou záležitost průběžně připravovat. To znamená mimo jiné si pečlivě shromažďovat veškerou dokumentaci, která při kontrole může posloužit jako dokladový důkazní materiál, kterým lze co nejsnáze doložit správné plnění daňových povinností. S danou činností může významně pomoci daňový specialista.

Na daňovou kontrolu se vyplatí být při 2.jpg
Datum článku: 15. 03. 2022

Daňovým subjektům se i dnes vyplatí, platit si specialistu, který firmu systematicky připravuje na daňovou kontrolu tak aby se podařilo před kontrolory obstát

Daňový systém v ČR funguje tím způsobem, že daňový subjekt musí sám stanovit vyčíslit svoji daňovou povinnost a tuto povinnost poté následně plnit. Na straně druhé tedy logicky musí fungovat také mechanismus kontroly, zda jsou daňové povinnosti plněny, jak náleží správně a efektivně. Plnění daňových povinností subjekt běžně dokládá správci daně určenou dokumentací, jako jsou daňová přiznání, přehledy o příjmech a výdajích i dalšími výkazy.

Daňovou kontrolou správce daně kontroluje a prověřuje, zda má daňový subjekt správně nastaven daňový základ a další záležitosti, aby mohl daňové povinnosti řádně plnit, a dále se prověřuje, zda jsou tyto povinnosti skutečně plněny, jak mají být.

Daňová kontrola může přijít v začátcích podnikání, kdy se právě sleduje správné nastavení daňových povinností a daň může být doměřena čili zvýšena nebo i snížena, pokud se zjistí, že některé náklady vzhledem k charakteru činnosti nebudou uplatňovány. Častější však bývá kontrola u probíhajícího nebo končícího podnikání, když se zjistí nějaké nejasnosti či nesoulad a nesrovnalosti v daňových postupech či výpočtech.

Poměrně časté jsou i v současnosti daňové kontroly v záležitosti takzvaných převodních cen mezi spojenými osobami, protože v daném podnikání je podnikatelsky a majetkově propojeno více osob a velmi často zde může dojít k chybnému daňovému jednání i záměrnému to znamená například vykazování nadměrných odpočtů a podobných záležitostí.

Daňová kontrola u podnikání mezi spojenými osobami, může přijít tedy v záležitosti prověřovací a preventivní, která má za cíl jen ověřit, zda osoby společně podnikající skutečně všechny jednají podle platných zákonných pravidel a nedochází zde ke vzájemnému krytí nesprávného jednání. Může však nastat i situace, kdy daňová kontrola nastává kvůli  již zjištěným daňovým nesrovnalostem. V obou případech bude potřeba doložit správci daně dostatek relevantního důkladně připraveného důkazního materiálu, který celou situaci jednoznačně prokazatelně osvětlí a prokáže, že k porušení zákona nedochází, případně, že došlo pouze k drobnější snadno napravitelné nesrovnalosti. Právě uvedené dokládání daňových záležitostí nemusí být maličkost, pokud subjekt nemá odborníkem systematicky průběžně precizně řešeny všechny daňové postupy. Uvedené tedy znamená, že i z důvodu daňové kontroly se vyplatí investovat peníze do daňového odborníka, který se vždy systematicky precizně postará o daňovou problematiku firmy tak, že obstojí i před daňovou kontrolou.

Pokud se záležitosti přípravy daňové kontroly podcení, může to firmu stát velké peníze

Hlavním smyslem daného článku je zdůraznit, že problematiku daňových kontrol je důležité nepodceňovat a být na tuto kontrolu připraven, i když firma zdánlivě nemá žádné problémy. Daňové záležitosti nejsou maličkost a musí vždy fungovat podle platných zákonných pravidel, která je třeba trvale ostražitě hlídat a vyladit podle nich chod firmy, protože v opačném případě mohou přijít velmi nepříjemné a drahé problémy.

Když se totiž při kontrole, byť by byla jen preventivní, zjistí daňové nesrovnalosti, je nutné mít systematicky precizně připraven výše uvedený průkazný materiál, který celou záležitost uvede na správnou míru. Pokud se takový materiál nepodaří kontrole předložit, nebo ještě lépe řečeno nepodaří se jím případné nejasnosti jednoznačně vysvětlit, dojde zpravidla k vyměření pokuty, penále i úroků z prodlení a samozřejmě se musí zaplatit chybějící doměřená daň, což bývá vždy nemalá finanční částka.

Samozřejmě se dotčená firma může hájit a prokazovat svoji nevinu u soudu, jenže opět bude potřeba předkládat důkazy správného postupu a na straně druhé bude  potřeba hradit náklady soudního řízení, což znamená  další citelné výdaje a právě připravenost z hlediska daňové kontroly pomůže, aby výdaje na soudy nebyly potřeba.

S tím na co si dát pozor v případě daňových kontrol mohou pomoci i profesionálové v oblasti účetnictví.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Třetí Milostivé léto umožní splácet s pomocí splátkového kalendáře

Třetí Milostivé léto umožní splácet s pomocí splátkového kalendáře

Datum článku: 02. 06. 2023

Třetí oddlužovací akce státu čili Milostivé léto, která dá šanci tisícům dlužníků být zase bez dluhů, už je…

Více informací
Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací
Zrychlené mimořádné odpisy majetku pro rok 2023 a 2024 by měly pomáhat místo seškrtaných dotací

Zrychlené mimořádné odpisy majetku pro rok 2023 a 2024 by měly pomáhat místo seškrtaných dotací

Datum článku: 30. 05. 2023

Připravovaný konsolidační nebo taktéž úsporný balíček, který v současnosti připravuje vláda ČR, bude poměrně…

Více informací
Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Datum článku: 25. 05. 2023

Cestovní náhrady náleží zaměstnanci za plnění úkolů pro zaměstnavatele na pracovní cestě. Pokud zaměstnanec…

Více informací