Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Na daňovou kontrolu se vyplatí být připraven

S možností daňové kontroly musí každý podnikatelský subjekt tu a tam počítat a vyplatí se na uvedenou záležitost průběžně připravovat. To znamená mimo jiné si pečlivě shromažďovat veškerou dokumentaci, která při kontrole může posloužit jako dokladový důkazní materiál, kterým lze co nejsnáze doložit správné plnění daňových povinností. S danou činností může významně pomoci daňový specialista.

Na daňovou kontrolu se vyplatí být při 2.jpg
Datum článku: 15. 03. 2022

Daňovým subjektům se i dnes vyplatí, platit si specialistu, který firmu systematicky připravuje na daňovou kontrolu tak aby se podařilo před kontrolory obstát

Daňový systém v ČR funguje tím způsobem, že daňový subjekt musí sám stanovit vyčíslit svoji daňovou povinnost a tuto povinnost poté následně plnit. Na straně druhé tedy logicky musí fungovat také mechanismus kontroly, zda jsou daňové povinnosti plněny, jak náleží správně a efektivně. Plnění daňových povinností subjekt běžně dokládá správci daně určenou dokumentací, jako jsou daňová přiznání, přehledy o příjmech a výdajích i dalšími výkazy.

Daňovou kontrolou správce daně kontroluje a prověřuje, zda má daňový subjekt správně nastaven daňový základ a další záležitosti, aby mohl daňové povinnosti řádně plnit, a dále se prověřuje, zda jsou tyto povinnosti skutečně plněny, jak mají být.

Daňová kontrola může přijít v začátcích podnikání, kdy se právě sleduje správné nastavení daňových povinností a daň může být doměřena čili zvýšena nebo i snížena, pokud se zjistí, že některé náklady vzhledem k charakteru činnosti nebudou uplatňovány. Častější však bývá kontrola u probíhajícího nebo končícího podnikání, když se zjistí nějaké nejasnosti či nesoulad a nesrovnalosti v daňových postupech či výpočtech.

Poměrně časté jsou i v současnosti daňové kontroly v záležitosti takzvaných převodních cen mezi spojenými osobami, protože v daném podnikání je podnikatelsky a majetkově propojeno více osob a velmi často zde může dojít k chybnému daňovému jednání i záměrnému to znamená například vykazování nadměrných odpočtů a podobných záležitostí.

Daňová kontrola u podnikání mezi spojenými osobami, může přijít tedy v záležitosti prověřovací a preventivní, která má za cíl jen ověřit, zda osoby společně podnikající skutečně všechny jednají podle platných zákonných pravidel a nedochází zde ke vzájemnému krytí nesprávného jednání. Může však nastat i situace, kdy daňová kontrola nastává kvůli  již zjištěným daňovým nesrovnalostem. V obou případech bude potřeba doložit správci daně dostatek relevantního důkladně připraveného důkazního materiálu, který celou situaci jednoznačně prokazatelně osvětlí a prokáže, že k porušení zákona nedochází, případně, že došlo pouze k drobnější snadno napravitelné nesrovnalosti. Právě uvedené dokládání daňových záležitostí nemusí být maličkost, pokud subjekt nemá odborníkem systematicky průběžně precizně řešeny všechny daňové postupy. Uvedené tedy znamená, že i z důvodu daňové kontroly se vyplatí investovat peníze do daňového odborníka, který se vždy systematicky precizně postará o daňovou problematiku firmy tak, že obstojí i před daňovou kontrolou.

Pokud se záležitosti přípravy daňové kontroly podcení, může to firmu stát velké peníze

Hlavním smyslem daného článku je zdůraznit, že problematiku daňových kontrol je důležité nepodceňovat a být na tuto kontrolu připraven, i když firma zdánlivě nemá žádné problémy. Daňové záležitosti nejsou maličkost a musí vždy fungovat podle platných zákonných pravidel, která je třeba trvale ostražitě hlídat a vyladit podle nich chod firmy, protože v opačném případě mohou přijít velmi nepříjemné a drahé problémy.

Když se totiž při kontrole, byť by byla jen preventivní, zjistí daňové nesrovnalosti, je nutné mít systematicky precizně připraven výše uvedený průkazný materiál, který celou záležitost uvede na správnou míru. Pokud se takový materiál nepodaří kontrole předložit, nebo ještě lépe řečeno nepodaří se jím případné nejasnosti jednoznačně vysvětlit, dojde zpravidla k vyměření pokuty, penále i úroků z prodlení a samozřejmě se musí zaplatit chybějící doměřená daň, což bývá vždy nemalá finanční částka.

Samozřejmě se dotčená firma může hájit a prokazovat svoji nevinu u soudu, jenže opět bude potřeba předkládat důkazy správného postupu a na straně druhé bude  potřeba hradit náklady soudního řízení, což znamená  další citelné výdaje a právě připravenost z hlediska daňové kontroly pomůže, aby výdaje na soudy nebyly potřeba.

S tím na co si dát pozor v případě daňových kontrol mohou pomoci i profesionálové v oblasti účetnictví.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Datum článku: 02. 02. 2023

Potřeba přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance je samozřejmě záležitost, která může být jak…

Více informací
E-shopy musí kontrole umět prokázat, že jimi zveřejněná recenze je pravá

E-shopy musí kontrole umět prokázat, že jimi zveřejněná recenze je pravá

Datum článku: 30. 01. 2023

Internetoví obchodníci si musí mnohem pečlivěji hlídat oblast recenzí zveřejněných na svých webech či sociálních…

Více informací
Informace k odvodu daně z nadměrných příjmů z energií

Informace k odvodu daně z nadměrných příjmů z energií

Datum článku: 27. 01. 2023

Daň z nadměrných příjmů z energií nebo také daň z neočekávaných zisků byla zavedena na konci minulého roku…

Více informací
Písemnost v listinné podobě může podnikateli přijít i při povinné datové schránce

Písemnost v listinné podobě může podnikateli přijít i při povinné datové schránce

Datum článku: 23. 01. 2023

Finanční správa upozorňuje podnikatele, že i přes povinné zřízení datových schránek v roce 2023 může…

Více informací