Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Novelizovaný zákoník práce začne být, kromě ustanovení o dovolené u dohod účinný již od 1. října 2023. Uvedená novela přináší poměrně velké změny pro zaměstnavatele i zaměstnance v oblasti doručování pracovněprávních písemností, například výpovědí z pracovního poměru nebo dohod o skončení daného vztahu. Zaměstnavatelé již nebudou nutně muset doručovat tyto písemnosti do vlastních rukou. A zaměstnanci si budou muset dát pozor na maření takového doručení.

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměst 2.jpg
Datum článku: 25. 09. 2023

Zaměstnavatelé již nově nemusí výpověď doručovat do vlastních rukou za všech okolností a i když si ji zaměstnanec nepřevezme, bude platit

S doručováním písemností ohledně ukončení pracovního vztahu se zaměstnanci to zaměstnavatelé měli dosud v mnoha případech komplikované. Pokud zaměstnanec odmítal písemnost o ukončení pracovního vztahu převzít, musel se zaměstnavatel všemožně snažit o doručení daného dokumentu do vlastních rukou zaměstnance. Novela zákoníku práce č. 281/2023, která nabývá účinnosti již za několik dnů, zmírní pro zaměstnavatele podmínky doručování výše zmíněných písemností do vlastních rukou.

Doručování písemností ukončujících pracovní vztah mezi zaměstnavateli a zaměstnanci se bude více řídit dle pravidel občanského zákoníku č. 89/2012, která jsou pro danou situaci více vyhovující a činí záležitost řešitelnější. Paragraf 570 uvedeného zákoníku totiž umožňuje řešit situace, kdy zaměstnanec úmyslně maří dojítí výpovědi ke své osobě a nedostaví se k jejímu předání, ani si ji nevyzvedne. Uvedené v žádném případě neznamená, že zaměstnavatelé nebudou důležité dokumenty doručovat do vlastních rukou, jen budou více chráněni, když se doručení nebude dařit z důvodu maření daného kroku zaměstnancem.

Výše zmíněný § 570 občanského zákoníku totiž jednoznačně a rychle umožňuje řešit situaci, kdy se zaměstnanec k převzetí výpovědi nedostaví, nepřebere ji a vědomě zmaří její dojítí. Uvedený paragraf stanoví, že právní jednání vůči nepřítomné osobě, která zmaří dojítí písemnosti působí od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde a platí, že záležitost řádně došla doručení.

Jinými slovy, zaměstnanec, který se záměrně nedostaví k převzetí výpovědi z pracovního poměru nebo k převzetí dohody o ukončení pracovního poměru, si mařením daného úkonu nijak nepomůže. Právní jednání vyvstávající z výpovědi či dohody končící pracovní vztah bude účinné a bude platit, že písemnost řádně osobě řádně došla.

Pokud se zaměstnanec pro výpověď nedostaví či ji odmítne převzít, dokument bude platit stejně, ale zaměstnanec nebude mít daný dokument v ruce, což znamená, že nebude moci podnikat některé kroky, například na obranu proti této výpovědi a vlastně nebude mít ani vysvětlení důvodu ukončení pracovního vztahu.

Zmaření doručení je i to, že si zaměstnanec nevyzvedne doporučenou zásilku v příslušné lhůtě

Závěrem je třeba si připomenout, co je zákonem vnímáno jako zmaření doručení výpovědi od zaměstnavatele.

Zmaření určitého úkonu je vědomé účelové jednání jedné strany vůči druhé, kdy je úmyslně bráněno v nějakém postupu a většinou jsou oddalovány účinky nějakého nepříjemného právního kroku, který je však z hlediska protistrany jejím zákonným právem.

Za zmaření doručení výpovědi se nepovažuje jen to, že si výpověď zaměstnanec bez vážného důvodu nepřijde převzít na pracoviště. Za zmaření doručení je považováno i to, když se zaměstnance nepodaří zaměstnavateli zastihnout na poslední známé adrese, kterou zaměstnanec zaměstnavateli uvede jako adresu pro doručení písemností. Zmařením doručení je taktéž nevyzvednutí si doporučené zásilky v příslušné lhůtě na poště nebo nepřevzetí daného dokumentu od doručovatele.

Mařením doručení výpovědi samozřejmě není nepřevzetí daného dokumentu z vážných zdravotních důvodů. Vážné důvody, které k nepřevzetí vedou, je samozřejmě vždy nutné doložit například potvrzením lékaře o pracovní neschopnosti samotného zaměstnance nebo potvrzením, že se zaměstnanec si nemohl výpověď převzít například proto, že se v rámci péče například o těžce nemocného blízkého nacházel například ve vzdáleném zdravotnickém zařízení, odkud se nemohl vzdálit.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Voda v roce 2024 opět zdraží

Voda v roce 2024 opět zdraží

Datum článku: 08. 12. 2023

Při sestavování rozpočtu domácností i firem na nadcházející rok 2024 je zásadní zahrnout do kalkulací…

Více informací
Přesuny v sazbách DPH účinné od počátku roku 2024

Přesuny v sazbách DPH účinné od počátku roku 2024

Datum článku: 08. 12. 2023

Rok 2024 znamená pro podnikatele i širokou veřejnost podstatné novinky v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Dojde…

Více informací
Se začátkem roku 2024 dojde ke zrušení institutu plátcových pokladen

Se začátkem roku 2024 dojde ke zrušení institutu plátcových pokladen

Datum článku: 08. 12. 2023

Balíček úsporných opatření, který vstoupí v platnost s počátkem roku 2024, přinese rozsáhlé změny v oblasti…

Více informací
Třinácté platy a odměny se budou ve firmách rozdávat i v roce 2023

Třinácté platy a odměny se budou ve firmách rozdávat i v roce 2023

Datum článku: 07. 12. 2023

Jak se blíží konec roku, je zvykem, že společnosti obdarovávají své zaměstnance. Mezi nejoblíbenější formy odměn…

Více informací