Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Dotace na opravu domu po babičce si žádá nejeden doklad

Státní dotace na Opravu domů po babičce sice pomohou zateplit energeticky náročné starší bydlení, ale je třeba se připravit na to, že si celý proces vyžádá kromě jiného, také nejeden doklad, že je žadatel tím pravým, komu dotace náleží.

Dotace na opravu domu po babičce si žádá nejeden do 2.jpg
Datum článku: 17. 10. 2023

Doložit je třeba vlastnictví nemovitosti i právo s nemovitostí nakládat a navíc ještě výdělečnou činnost žadatele

Klíčovými kritérii pro získání finanční podpory z akce Oprav dům po babičce, která právě pomáhá se zateplením starších domů určených k rodinnému bydlení je fakt, že žadatel musí být vlastníkem nemovitosti a musí mít právo nakládat s nemovitostí. Navíc je třeba, aby žadatel měl příjem z aktivní výdělečné činnosti, ať už ze zaměstnání nebo podnikání. Připraveny tedy musí být dokumenty týkající se vlastnictví objektu a ekonomické aktivity.

Pro potřeby dotace na zateplení je nutné předložit odborný posudek, který jasně specifikuje rozsah a způsob realizace opatření a také potvrzuje, že opatření splňuje požadavky stanovené programem. Detaily o tom, co vše musí obsahovat a jaký má mít rozsah, naleznete v Závazných pokynech pro žadatele o podporu na webu Ministerstva životního prostředí.

Nesmí chybět potvrzení banky o vlastnictví bankovního účtu žadatelem

K žádosti je nutné přiložit také dokument potvrzující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti. Pokud mají nemovitost více vlastníků, je potřeba dodat souhlas všech spoluvlastníků.

Pokud chce žadatel k dotaci i peníze navíc pro rodiny s dětmi, musí doložit výchovu těchto dětí

Pokud máte v plánu požádat o rodinný bonus, který vám přinese 50 000 Kč navíc za každé vychovávané nezaopatřené dítě, budete potřebovat dokument prokazující výchovu, například kopii rodného listu dítěte.

O provedení zateplení je nutné pořídit dokumentaci a doložit ji poskytovateli dotace

Po dokončení zateplení je nutné předložit fotodokumentaci realizovaných opatření jako důkaz, že dotace byla použita na účel, pro který byla přidělena.

Dotaci je možné použít i na rekreační objekty, které prokazatelně slouží k trvalému bydlení

I pro zateplení objektů určených k rekreaci, jako jsou chaty a chalupy, lze získat dotaci za předpokladu, že slouží k trvalému bydlení. V tomto případě je nutné doložit doklad o trvalém bydlení, například z relevantního obecního úřadu, a rovněž doklad o vlastnictví daného objektu žadatelem.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Daňový odpočet hypotéky v přiznání podávaném v roce 2024

Daňový odpočet hypotéky v přiznání podávaném v roce 2024

Datum článku: 21. 03. 2024

Ve světě financí a daní se každoročně objevují příležitosti, jak ušetřit a optimalizovat vlastní výdaje.…

Více informací
Z přenechání bytu nájemcem k ubytování třetím osobám může být velký problém

Z přenechání bytu nájemcem k ubytování třetím osobám může být velký problém

Datum článku: 31. 01. 2024

V posledních letech se výrazně rozšířila možnost přivýdělku prostřednictvím krátkodobých pronájmů bytů…

Více informací
Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Datum článku: 14. 11. 2023

Konsolidační balíček úsporných opatření v minulých dnech schválili senátoři a čeká tedy už jen na podpis…

Více informací
Příjem žádostí na Opravu domu po babičce se rozjel

Příjem žádostí na Opravu domu po babičce se rozjel

Datum článku: 02. 10. 2023

Lidé, kteří si chtějí požádat o podporu od státu na opravu staršího domu například po rodičích, už mohou…

Více informací