Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Konsolidační balíček úsporných opatření v minulých dnech schválili senátoři a čeká tedy už jen na podpis prezidenta republiky, aby mohl být od 1. 1. 2024 účinný. To že přinese obrovské množství nejen daňových změn, bylo již v různé míře zmíněno i v mnoha článcích tohoto portálu. Pojďme si nyní uvedené změny zrekapitulovat.

Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 20 2.jpg
Datum článku: 14. 11. 2023

Změny u daně z příjmů budou u fyzických i právnických osob a dotknou se všech ekonomicky aktivních občanů

Větší množství fyzických osob bude muset své příjmy danit vyšší sazbou daně z příjmů

Pokud se má do státního rozpočtu dostat více peněz poplatníků, musí se to nevyhnutelně dotknout jejich příjmů nejen ze zaměstnání a podnikání. Daň z příjmů se v současné době na příjmy občanů aplikuje v sazbách 15% a 23%. Přičemž platí, že sazbou 15% se daní všechny dani z příjmů podléhající příjmy jedince za zdaňovací období do 48násobku průměrné mzdy. Pokud celková výše příjmů fyzické osoby ve zdaňovacím období překročí uvedený 48násobek, zdaňují se příjmy sazbou daně 23%.

Sazby této daně se v roce 2024 sice nezmění, ale sníží se hranice příjmů, na které se již bude vztahovat vyšší sazba daně 23%. Vyšší sazbou se v roce 2024 budou danit příjmy občana, pokud přesáhnou částku 36 procent průměrné mzdy. Sazbou 23procent bude nutné nově danit příjmy již od 121000 Kč měsíčně.

Nemocenské bude nově odváděno nejen za zaměstnance, ale i přímo z jejich příjmu. O odvod se nadále postará zaměstnavatel

V roce 2023 platí nemocenské pojištění za zaměstnance jejich zaměstnavatel vy výši 2,1% z výše hrubé mzdy. V roce 2024 se k uvedené částce přidá ještě další povinný odvod na nemocenské pojistné ve výši 0,6% přímo z příjmu zaměstnance. O odvod celé částky pojistného se dále bude starat zaměstnavatel.

Slev na dani naopak ubude

Slevy na dani se do šetřících opatření příliš nehodí, proto je také uvedený balíček opatření výrazně změní. Mnohé z daňových slev, které byli poplatníci zvyklí používat řadu let, se zcela zruší a jiné se výrazně omezí.

Pracující studenti už nebudou mít ke svým příjmům daňovou slevu na studenta. Stejně tak bude zrušeno i takzvané školkovné čili sleva na umístění dítěte ve školce.

Slevu na manželku či manžela s nízkými příjmy si v roce 2024 bude moci v daních uplatnit významně menší procento poplatníků, než bylo dosud zvykem. Sleva půjde nově uplatnit pouze na osoby na rodičovské dovolené s dětmi do tří let věku.

Úlevy z odvodů u dohod o provedení práce budou zastropovány

Zmíněná daňová opatření se promítnou i do dohod o provedení práce. Vzniknou nové dva limity pro placení sociálního pojištění z dohod o provedení práce. První limit bude stanoven ve výši 25% průměrné mzdy a bude se týkat práce na dohodu u jednoho zaměstnavatele. Druhý limit se bude týkat práce na dohody u více zaměstnavatelů současně a bude nastaven na částce 40% průměrné mzdy. Pokud mzda zaměstnance pracujícího na DPP přesáhne některý z limitů nebo oba současně, bude nutné z dohody odvést sociální pojištění.

OSVČ budou odvádět více na sociální pojištění nejen v roce 2024

Ne zrovna příjemné daňové změny se samozřejmě dotknou i OSVČ. Osobám samostatně výdělečně činným se bude výrazně zvyšovat minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění. Uvedená položka se zvýší nejen pro rok 2024, ale poroste až do roku 2026 každý rok o 5 procentních bodů, aby vyměřovací základ postoupil ze současných 25% průměrné mzdy na 40%.

Právnickým osobám stoupne daň z příjmů o 2%

Podnikajícím právnickým osobám se po dlouhé době neměnnosti od roku 2024 zvýší daň z příjmů právnických osob na 21%.

Firmy budou moci dobrovolně účtovat a provádět další operace v cizí měně

Firmy, které mají podnikatelské aktivity mezinárodně provázané, budou mít od roku 2024 nově možnost vést i tuzemské účetnictví i platit například daň v cizí měně.

Se změnou je nutné počítat u daně z nemovitostí i u DPH

U daně z nemovitostí se změní sazba a daň zůstane i nadále obcím

Konsolidační balíček se samozřejmě dotkne i daně z nemovitostí čili daně z nemovitých věcí. Sazba uvedené daně se zvýší o 1,8násobek současné výše. Výnos z uvedené daně zůstane nadále v rozpočtu obcím.

DPH bude mít nově dvě sazby místo tří

Daňové změny roku 2024 budou samozřejmě i u DPH čili daně z přidané hodnoty. Nově u uvedené daně budou jen dvě sazby. Sazba základní 21% bude i pro rok 2024 stejná. Kromě základní sazby však nově bude už pouze jedna sazba snížená 12% DPH.

Budou ale i další daňové i nedaňové změny plynoucí z konsolidačního balíčku

Stoupne daň z lihu, tabákových výrobků i zdanění hazardu

Daň z lihu v roce 2024 stoupne o 10%. Zvýší se také daň z tabákových výrobků a nově bude zavedena daň i z alternativních tabákových výrobků. Zvýší se také zdanění hazardu.

Omezí se některá daňová osvobození při prodeji cenných papírů a podílů v obchodních společnostech

Změna nastane u dálničních známek, dotací, platů státních zaměstnanců i jinde

Stoupne cena dálniční známky.

Dotací se bude vyplácet méně v menších částkách.

Sníží se státní podpora u stavebního spoření nejen u nových smluv.

Místa zaměstnanců ve státní sféře se zredukují a sníží se tím objem platů do státního sektoru. Náhrada platu při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance se nově bude vyplácet přímo z prostředků na platy.

Zpřísní se podmínky podpory v nezaměstnanosti.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Jak podat daňové přiznání 2024 elektronicky?

Jak podat daňové přiznání 2024 elektronicky?

Datum článku: 02. 05. 2024

Pokud se rozhodnete podat své daňové přiznání za rok 2024 elektronicky, není nutné používat datovou schránku, což…

Více informací
Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Datum článku: 25. 04. 2024

Pro mnoho osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se blíží termín, kdy je nutné odevzdat povinné přehledy…

Více informací
Na platbu daně z nemovitosti v roce 2024 je třeba mít připraveno více peněz

Na platbu daně z nemovitosti v roce 2024 je třeba mít připraveno více peněz

Datum článku: 23. 04. 2024

Opět nastává čas, kdy vlastníci nemovitostí musí sáhnout hlouběji do kapsy. Finanční úřad již zahájil proces…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací