Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Dotační a záruční programy mohou pomoci při rozjezdu podnikání

Máte chuť založit si malou firmu? Nechybí vám energie a zajímavé nápady, ale váháte kvůli omezeným finančním možnostem? Dotační a záruční bankovní programy mohou pomoci vaše podnikání rozjet.

Dotační a záruční programy mohou pomoci při rozjezdu podnikání.jpg
Datum článku: 10. 02. 2015

Dotační a záruční programy pro malé a střední podnikatele

Právě v současné době startuje bankovní program Záruka 2015-2023, který má být podanou rukou pro malé a střední podnikatele. Uvedený program má na základě poskytnutých záruk otevřít malým a středním podnikatelům cestu k finančním prostředkům u komerčních bank.Program Záruka je vlastně jakýmsi bratrem a pomocníkem Operačního programu podnikání a inovace pro kokurenceschopnost a má pomoci právě těm podnikatelům, kteří nebudou podporováni uváděným Operačním programem.

Co program Záruka nabízí

Jak je uvedeno výše program Záruka se soustředí na malé a střední podnikatele a má jim otevřít cestu k úvěrům na nákup provozovny, pořízení majetku, zásob a dalších věcí pro podnikání. Drobní podnikatelé, kteří mají méně než 50 zaměstnanců mohou získat záruku až 30 milionů korun k úvěrům, za které budou kupovat provozovnu, pořizovat dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek, nebo budou z těchto prostředků uvedený majetek rekonstruovat. Jinou možností je získání portfoliové záruky k úvěru do 10 milionů korun. Přičemž tyto prostředky mohou být využity i na nákup drobného nehmotného majetku a zboží pro podnikání. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce za pomoci programu Záruka pomoci těm malým a středním podnikatelům, kteří ve svých firmách zaměstnají občany sociálně znevýhodněné nebo tímto znevýhodněním ohrožené. Těmto sociálním podnikatelům může být poskytnuta záruka až do 80% jistiny zaručovaného úvěru a navíc mohou k úvěru dostat ještě příspěvek až do výše 10% vyčerpaného zaručovaného úvěru. Maximální výše je však 500 000 Kč.

Program se podnikatelům přizpůsobí

Program je nastaven tak, aby se podnikatelům přizpůsoboval a umožnil jim rychle reagovat na aktuální a individuální podnikatelské potřeby. Program bude vyhlašován formou časově omezených výzev k podávání žádosti, kde se také podnikatelé dozví všechny podrobnosti o programu. Samotné vyřízení žádosti je koncipováno tak, aby mohlo proběhnout rychle. Celý program bude probíhat pod záštitou Českomoravské záruční a rozvojové banky a na pobočkách této banky bude také možné podat žádost o podporu a dozvědět se všechny potřebné informace. V letech 2015-2017 má podporu malých a středních podnikatelů garantovat částka 5,3 miliardy korun.

Malí podnikatelé mají i další možnosti

Výše uvedený program, ale není jediný, který má za úkol podpořit malé podnikatele. Od 6.února byl ve vybraných regionech spuštěn projekt. Rozvoj malých podnikatelů. Tento program má jako prioritní cíl podpořit drobné řemeslné firmy, které nemají více než 5 zaměstnanců. Maximálně lze prostřednictvím grantu získat 200 000 Kč na toto podnikání a minimální spoluúčast žadatele je zde 50%. Peníze z tohoto programu je potřeba využít k pořízení nových výrobních strojů a technologií, které usnadní a zefektivní výrobu. Podpora je určena také na rozšíření a modernizaci výrobních prostor a stavební úpravy takového charakteru, aby mohla vznikat nová pracovní místa. Pomocí tohoto programu se budou rozvíjet podnikatelské aktivity třeba v jižních Čechách.

Dalším podobným projektem určeným na podporu malých podnikatelů, kteří mají méně než 10 zaměstnanců a jsou registrováni k dani z příjmu je zvýhodněná M-záruka k úvěru. Tento úvěr je poskytován na dobu šesti let bez zajištění až do výše 70% jistiny úvěru. Záruka pro malé podnikatele za příznivou cenu maximálně 0,3 p.a.% z výše záruky. Výše zaručovaného úvěru je omezena pro záruky malým podnikatelům na 5 milionů korun.
M-záruka je však poskytována jen k úvěrům u bank, které mají uzavřenu smlouvu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou o spolupráci při poskytování záruk zjednodušeným způsobem. Jedná se o Českou spořitelnu, ČSOB, Equa bank, GE Money Bank, Raiffeisenbank, Komerční banku, PPF banku, UniCredit Bank, Sberbank a Evropsko-ruskou banku.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Formulář žádosti o pomoc pro společníky malých s. r. o. je už dostupný na webu Finanční správy

Formulář žádosti o pomoc pro společníky malých s. r. o. je už dostupný na webu Finanční správy

Datum článku: 29. 05. 2020

O finanční pomoc pro zvládání dopadů epidemie již mohou žádat i společníci malých s. r. o. Formulář žádosti je…

Více informací
Peníze studentů za uloženou pracovní povinnost v době epidemie je nutné také náležitě daňově vypořádat

Peníze studentů za uloženou pracovní povinnost v době epidemie je nutné také náležitě daňově vypořádat

Datum článku: 28. 05. 2020

Plnění daňových povinností se v případě určitých příjmů ze zákona vztahuje i na příjmy studentů…

Více informací
Program Antivirus by měl pokračovat a pomáhat firmám i v následující recesi

Program Antivirus by měl pokračovat a pomáhat firmám i v následující recesi

Datum článku: 26. 05. 2020

Úplné uzdravení po těžké koronavirové krizi není snadné nejen pro malé, ale ani větší firmy. Ještě nějakou…

Více informací
Kompenzační bonus pro OSVČ a současně zaměstnání s nemocenským pojištěním jde dohromady pouze v jediném případě

Kompenzační bonus pro OSVČ a současně zaměstnání s nemocenským pojištěním jde dohromady pouze v jediném případě

Datum článku: 25. 05. 2020

Finanční správa upozorňuje žadatele o kompenzační bonus pro OSVČ na opakovaný problém, kdy se o uvedenou podporu…

Více informací