Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Paušální náhrada nákladů za práci na dálku stanovena je, ale nemusí ji ani po novelizaci dostávat každý zaměstnanec

Novelizovaný zákoník práce, který je účinný od 1. října 2023 je doplněn i příslušnou vyhláškou o výši paušální částky na úhradu nákladů při práci zaměstnance z domova. Pro rok 2023 částka činí 4,60 Kč za hodinu. Háček je v tom, že ani po uvedené velké úpravě zákonných pravidel práce nemusí tyto peníze dostat úplně každý zaměstnanec pracující na dálku čili velmi často z domova.

Paušální náhrada nákladů za práci na dálku stanovena je, ale nemusí ji ani po novelizaci dostávat ka 2.jpg
Datum článku: 06. 10. 2023

Paušální částka na úhradu nákladů při práci z domova činí dle nejnovější vyhlášky 4,60 Kč za hodinu, avšak zaměstnanec ji také nemusí dostávat

Jak už tento portál upozornil v několika předešlých článcích, tak novelizovaný zákoník práce, který nabyl účinnosti od 1. 10. 2023, přinesl spoustu změn a upřesnění i do pravidel práce na dálku nebo jinak práce z domova.

Kromě jiného byla zákonem a příslušnou vyhláškou k němu ukotvena i paušální náhrada na náklady náležející zaměstnanci při práci na dálku nebo také jinak řečeno při práci z domova. Výše náhrady je ukotvena v příslušné vyhlášce k zákoníku práce konkrétně k § 190a. Pro rok 2023 činí výše uvedené náhrady 4,60 Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance pracujícího na dálku.

Výše paušální částky se bude pravidelně aktualizovat vždy k 1. lednu příslušného roku na základě údajů Českého statistického úřadu, to znamená, že se částka by neměla zůstávat stále stejná, bude měnit v reakci na všeobecný růst nákladů. Výši určuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Zaměstnanci pracující z domova by však měli být informováni o tom, že uvedenou částku také nemusí dostat, pokud si ji v dohodě o práci z domova se zaměstnavatelem výslovně nesjednají.

Dohoda o práci na dálku musí být sice vždy sjednána písemně a nejedna záležitost v ní nově být musí. Na straně druhé i po výše uvedených změnách má tato dohoda poměrně velkou flexibilitu a některé věci v ní sjednány být nemusí. A takovou záležitostí je i výše zmíněný paušál náhrady nákladů. Pokud si zaměstnanec a zaměstnavatel paušální náhradu nákladů za práci z domova sjednají, tak musí být náhrada vyplácena. Pokud však náhrada nákladů nebude mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem předem smluvně stanovena, tak zaměstnanci náležet nebude.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Třinácté platy a odměny se budou ve firmách rozdávat i v roce 2023

Třinácté platy a odměny se budou ve firmách rozdávat i v roce 2023

Datum článku: 07. 12. 2023

Jak se blíží konec roku, je zvykem, že společnosti obdarovávají své zaměstnance. Mezi nejoblíbenější formy odměn…

Více informací
Paušální náhrada při práci zaměstnance z domova pro rok 2024 se zmenší

Paušální náhrada při práci zaměstnance z domova pro rok 2024 se zmenší

Datum článku: 06. 12. 2023

V roce 2024 dojde k úpravě paušální náhrady nákladů, která je vyplácena zaměstnancům pracujícím z domova,…

Více informací
Firemní školky se zřejmě od roku 2024 stanou daňově nevýhodným benefitem pro zaměstnance

Firemní školky se zřejmě od roku 2024 stanou daňově nevýhodným benefitem pro zaměstnance

Datum článku: 04. 12. 2023

Firemní mateřské školky byly dosud pro zaměstnance výhodné nejen z podstaty svého účelu samotného, ale také…

Více informací
O příspěvek na nákup elektromobilu a  výstavbu dobíjecí stanice budou podnikatelé moci požádat od roku 2024

O příspěvek na nákup elektromobilu a výstavbu dobíjecí stanice budou podnikatelé moci požádat od roku 2024

Datum článku: 04. 12. 2023

Od ledna 2024 do září 2025 budou mít podnikatelé možnost požádat o státní finanční podporu určenou pro nákup…

Více informací