Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Dovolená náleží při práci na pracovní poměr vždy i při zkráceném úvazku

Dovolená v zaměstnání je pro každého zaměstnance zaslouženou dobou k odpočinku a načerpání nových sil za vykonanou práci. Mnoho zaměstnanců, zvláště pokud pracují na zkrácený úvazek, si stále není jistých, kolik dovolené jim vlastně náleží. Mírné zmatky stále působí výpočet dovolené v hodinách i změny v zákoníku práce. Pojďme si tedy situaci objasnit.

Dovolená náleží při práci na pracovní poměr vždy i při zkrácen 2.jpg
Datum článku: 21. 07. 2023

Zaměstnanci v pracovním poměru vzniká nárok na dovolenou vždy po odpracování minimálně 4 týdnů

Každému zaměstnanci konajícímu pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy vzniká právo na dovolenou ze zákona po odpracování alespoň určitého minimálního období. Uvedené platilo vždy a platí to také v roce 2023. Právo na dovolenou zaměstnanci v pracovním poměru vzniká vždy, pokud zaměstnanec pracoval za trvání pracovního poměru pro daného zaměstnavatele alespoň po dobu 4 týdnů stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší pracovní doby připadající na dané období.

Paragraf 213 zákoníku práce jednoznačně stanoví, že právo na dovolenou zaměstnanci při pracovním poměru vznikne, ať už zaměstnanec pro zaměstnavatele pracuje celý kalendářní rok nebo jen část roku. A jak napovídají řádky výše, právo na dovolenou zaměstnanci vznikne, ať už má úvazek v plném rozsahu týdenní pracovní doby, což je ze zákona 40 hodin týdně, nebo pracuje na zkrácený úvazek, tedy méně hodin z týdenní pracovní doby.

I v roce 2023 platí, že délka dovolené odpovídá úvazku a při polovičním úvazku náleží i poloviční délka z celkové části dovolené

Ani v roce 2023 se nemění nic na pravidle, že pokud zaměstnanec u zaměstnavatele pracuje na plný úvazek, čili oněch 40 hodin týdně a celý rok pro stejného zaměstnavatele, tak mu náleží dovolená v plné výměře, tak jak ji určuje zákoník práce. Pokud je úvazek zaměstnance kratší, čili pracuje pro zaměstnavatele v týdnu méně hodin než oněch 40, tak je také úměrně tomu kratší i celková délka dovolené. Uvedené platilo, když se dovolená počítala v odpracovaných dnech a platí to i dnes při výpočtu dovolené v hodinách.

Při polovičním úvazku v soukromém sektoru náleží 80 hodin dovolené za kalendářní rok a ve státním sektoru 100 hodin

Od roku 2021 se tedy změnil výpočet dovolené v tom, že se délka dovolené již nepočítá ve dnech, ale v hodinách, ostatní pravidla ohledně dovolené však zůstala nezměněna. Zaměstnanci v soukromém sektoru mají i nadále ze zákona nárok na 4 týdny dovolené za kalendářní rok. Zaměstnancům ve státním sektoru náleží 5 týdnů dovolené za kalendářní rok. Pedagogickým a akademickým pracovníkům ze zákona náleží celkem 8 týdnů dovolené za kalendářní rok. Uvedenou minimální zákonnou výměru dovolené však mohou zaměstnavatelé zaměstnancům prodlužovat z vlastního uvážení o další období. Velká část zaměstnavatelů i v soukromém sektoru dnes již poskytuje zaměstnancům 5 týdnů dovolené a dává onen pátý týden v rámci benefitu.

K jednoduchému výpočtu celkového nároku dovolené v hodinách stačí vědět délku dovolené, která mu náleží dle úvazku a sektoru, v němž pracuje a délku týdenní pracovní doby. Zaměstnanci v soukromém sektoru při plném úvazku a práci pro téhož zaměstnavatele po celý rok, náleží čtyři týdny dovolené krát 40 hodin týdenní pracovní doby čili 160 hodin dovolené za kalendářní rok 2023 minimálně. Zaměstnanec ve státním sektoru pracující na plný úvazek pak náleží 200 hodin dovolené za kalendářní rok  čili 5 krát 40 hodin týdně.

Pokud zaměstnanec pracuje na nižší úvazek, čili méně hodin v týdnu je to samozřejmě klíčové pro výpočet dovolené. Pokud má pracovník poloviční úvazek, činí celková výměra jeho dovolené na celý kalendářní rok 80 hodin. Počítá se jako 4 týdny zákonného nároku násobené délkou týdenní pracovní doby čili 20 hodinami. Zaměstnanci s tříčtvrtečním úvazkem opět při práci v soukromém sektoru takto náleží 120 hodin dovolené za celý kalendářní rok 2023. U zaměstnance ve státním sektoru počítáme samozřejmě 5 týdnů dovolené na kalendářní rok, ale jinak jde o stejný výpočet. Při polovičním úvazku náleží tedy 100 hodin dovolené na rok.

Při práci na dohody mimo pracovní poměr v roce 2023 nárok na dovolenou není

Stále větší chaos ohledně nároku na dovolenou začíná panovat mezi lidmi pracujícími na brigádách na dohody mimo pracovní poměr. Připomínáme tedy, že v daném pracovním vztahu nárok na dovolenou v roce 2023 není. Lidé, kteří pracují u svých zaměstnavatelů na DPP nebo DPČ zákonný nárok na dovolenou nemají. Od roku 2024 se pro uvedené skupiny chystá v zákoníku práce změna a nárok na dovolenou už uvedení zaměstnanci mít budou.

Při čerpání dovolené ze zákona náleží zaměstnanci náhrada mzdy

Připomeňme si také, že vždy pokud zaměstnanec čerpá výše uvedenou zákonnou dovolenou, náleží mu mzda, jako kdyby pracoval. Respektive náleží náhrada mzdy či platu, ve výši 100 procent průměrného výdělku počítaného z výdělku za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Datum článku: 25. 09. 2023

Novelizovaný zákoník práce začne být, kromě ustanovení o dovolené u dohod účinný již od 1. října 2023.…

Více informací
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem chce trpělivost

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem chce trpělivost

Datum článku: 11. 09. 2023

Zaměstnanec, který se rozhodne okamžitě ukončit pracovní poměr se svým zaměstnavatelem, protože mu zaměstnavatel…

Více informací
Novelizace zákoníku práce rozšíří informační povinnost zaměstnavatelů vůči zaměstnancům

Novelizace zákoníku práce rozšíří informační povinnost zaměstnavatelů vůči zaměstnancům

Datum článku: 07. 09. 2023

Projednávání a upravování chystané novelizace zákoníku práce sice stále ještě není hotovo, ale již nyní je…

Více informací
Přerušení dovolené z důvodu nemoci nebo úrazu

Přerušení dovolené z důvodu nemoci nebo úrazu

Datum článku: 14. 08. 2023

Co se děje s dovolenou v případě, že zaměstnance během jejího čerpání postihne nemoc či úraz? Je možné si dny…

Více informací