Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Dovolenou je možné i prodloužit, ale ne u státních zaměstnanců

Možnost delší dovolené je většinou zaměstnanci vítána a bývá to i dobrým motivačním prvkem k větší pracovní výkonnosti. Prodloužení dovolené nad standard stanovený zákoníkem práce sice možné je, avšak nejde to u úplně všech zaměstnanců a má to svá pravidla.

Dovolenou je možné i prodloužit, ale ne u státních  2.jpg
Datum článku: 23. 06. 2022

Zaměstnancům v nestátních firmách s nárokem dovolené za kalendářní rok mohou zaměstnavatelé prodloužit dovolenou podle svého uvážení a dispozic

Nárok na dovolenou ze zákona vzniká  každému zaměstnanci poté, co u zaměstnavatele pracuje nepřetržitě, alespoň 60 dnů a pokud zaměstnanec pracuje pro zaměstnance celý rok má nárok na dovolenou za kalendářní rok. Nárok na dovolenou má ze zákona i zaměstnanec, který u zaměstnavatele celý rok neodpracoval, náleží mu pak poměrná část dovolené. Standardní délka dovolené stanovená zákonem činí 4 týdny za kalendářní rok, s výjimkou státních zaměstnanců a pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol. Státním zaměstnancům respektive zaměstnancům vymezeným v § 109 zákoníku práce náleží ze zákona 5 týdnů dovolené za rok. Pedagogickým pracovníkům a akademickým pracovníků vysokých škol ze zákona náleží dokonce 8 týdnů dovolené.

Jak je, však naznačeno v úvodu zaměstnavatelé v soukromém sektoru mohou svým zaměstnancům bez obav poskytnout i více dovolené než určuje zákon a je to zcela přípustné. Pokud firma prosperuje a chod firmy to nijak neohrozí, může zaměstnavatel, zaměstnanci poskytnout klidně delší dovolenou než určuje zákon a prodloužení může být o dny nebo i týdny. Pokud se zaměstnavatel rozhodne takovou delší dovolenou udělit, musí si ale dávat pozor, aby neporušil zásady rovnosti a nedocházelo k diskriminaci. Dokonce je přípustné i to, aby zaměstnavatel prodlouženou dovolenou poskytoval jen některým skupinám zaměstnanců například těm, kteří konají velmi namáhavou práci. Vnitřním předpisem zaměstnavatele je proto dobré stanovit pravidla a podmínky, komu, kdy a případně na jak dlouho se prodloužená dovolená poskytne. Vždy je nutné udělovat prodlouženou dovolenou s respektem k pravidlu, že pracovníkům konajícím stejný druh práce se stejnou náročností za stejných podmínek je třeba nastavit nejen stejné odměňování, ale také vše ostatní včetně podmínek dovolené.

Zaměstnancům ve státní sféře se dovolená nad to co je uloženo zákonem prodloužit nedá

Jak je naznačeno výše někteří zaměstnavatelé ze zákona prodloužit dovolenou zaměstnancům nesmí. Prodloužení dovolené nelze poskytnout státním zaměstnancům, zaměstnancům územních samosprávných celků, zaměstnancům příspěvkových organizací ani pedagogickým pracovníkům a akademickým pracovníkům ve školách.

Prodloužení dovolené není možné ani v případě pracovníků, kterým ze zákona náleží pouze poměrná část dovolené za kalendářní rok.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Preventivní novinku ochrany podnikatelů před úpadkem schválila vláda

Preventivní novinku ochrany podnikatelů před úpadkem schválila vláda

Datum článku: 17. 03. 2023

Prevence je vždycky lepší, než léčit již rozběhlé onemocnění a neplatí to jen pro zdraví lidské, ale i pro…

Více informací
K nepřímé diskriminaci zdravotně postiženého zaměstnance může dojít snadno

K nepřímé diskriminaci zdravotně postiženého zaměstnance může dojít snadno

Datum článku: 15. 03. 2023

K nepřímé diskriminaci zaměstnance se zdravotním postižením, omezením či specifickou potřebou může na pracovišti…

Více informací
I při vyloučení možnosti odstoupení od smlouvy musí být vždy cesta ze závazku

I při vyloučení možnosti odstoupení od smlouvy musí být vždy cesta ze závazku

Datum článku: 13. 03. 2023

Vždy když si dvě strany sjednávají smluvní podmínky nějakého závazku, musí postupovat v souladu s platnými…

Více informací
Pružná pracovní doba má také pravidla daná zákonem

Pružná pracovní doba má také pravidla daná zákonem

Datum článku: 09. 03. 2023

Pružná pracovní doba zaměstnance je schéma pracovní doby rozdělené na úseky základní pracovní doby a úseky…

Více informací