Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Vyšší náhrada zaměstnanci při insolvenci zaměstnavatele od května 2022

Mít zaměstnavatele v insolvenci není pro žádného zaměstnance nikdy příjemné. Pokud však k takové záležitosti dojde, má zaměstnanec právo, aby mu náhradu za výplatu či výplaty, které není schopen vyplatit zaměstnavatel, vyplatil úřad práce a tato náhrada, se od 1. 5. 2022 proti předchozímu období zvýšila.

Vyšší náhrada zaměstnanci při insolvenci zaměstnavatele od kv 2.jpg
Datum článku: 10. 05. 2022

Pokud zaměstnanec bude mít od května 2022 zaměstnavatele v insolvenci, může na náhradě mzdových nároků nově dostat více než 170 000 Kč za 3 měsíce

Již několik měsíců prudce rostoucí inflace i další nepříjemné záležitosti ovlivňující ekonomický vývoj naší země způsobují mimo jiné i potřebu zvyšování všech možných druhů podpor, náhrad a pomocí. Uvedený jev se týká i zvýšení částky náhrady, která od státu přísluší zaměstnanci, jehož zaměstnavatel se dostal do insolvenčních potíží a není schopen vyplácet tomuto zaměstnanci mzdu nebo vyplácí jen část z náležející mzdy. K navýšení částky uvedené kompenzace mzdových nákladů zaměstnanci při insolvenci zaměstnavatele dochází od 1. 5. 2022. K valorizaci uvedené náhrady však docházelo pravidelně i v letech minulých vždy k prvnímu květnu. Zaměstnanec, jehož zaměstnavatel se do problémů s vyplácením mezd, dostal v období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022, dostane samozřejmě na náhradě mzdy méně, než zaměstnanec, jehož stejný problém potká v období od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023. I v situaci, že se v obou případech zaměstnancům podaří obdržet nejvyšší možnou částku náhrady za tři měsíce je rozdíl v částce mezi popsanými obdobími vyšší než 10 000 Kč. V rozhodném období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022 může zaměstnanec získat na náhradách výdělku za dobu tří měsíců maximálně 160 251 Kč. Od 1. 5. 2022 se uvedená maximální možná celková částka náhrady zvyšuje na 170 277 Kč. Toto navýšení bude s největší pravděpodobností platné opět až do 30. 4. 2023.

Měsíčně může zaměstnanec na uvedené náhradě mzdy od úřadu práce dostávat až 56 759 Kč

Pokud bude na zaměstnavatele příslušného zaměstnance, kterému není vyplácena mzda podán insolvenční návrh po 1. 5. 2022 a zaměstnanec se obrátí s žádostí o náhradu mzdy na příslušnou pobočku úřadu práce, může dostat měsíčně částku až 56 759 Kč. Za předchozí období čili období do 30. 4. 2022 včetně, může být měsíční částka této náhrady maximálně 53 417 Kč.

To kolik zaměstnanec, který má zaměstnavatele v insolvenci dostane jako náhradu za nevyplácenou či jen částečně vyplacenou mzdu záleží na takzvané rozhodné částce. Rozhodná částka je stanovena oficiálně Ministerstvem práce a sociálních věcí a vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok. Částku ministerstvo stanovuje vždy na 12 měsíců. Uvedená částka průměrné mzdy pak bývá navýšena ale nejvýše na 1,5 násobek oné výše průměrné mzdy. Čili platí, že měsíční částka uvedené náhrady za měsíc může být maximálně ve výši 1,5 násobku této stanovené rozhodné částky. Rozhodující je vždy částka platná ke dni podání insolvenčního návrhu či vyhlášení moratoria na zaměstnavatele, z ní se výše náhrady vypočte.

Kolik zaměstnanec na náhradě mzdy dostane, záleží vždy na tom, kdy o náhradu požádá a za které měsíce rozhodného období ji uplatní

Zaměstnanec, který chce uvedenou náhradu nevyplacené mzdy prostřednictvím ÚP získat, si o ni musí samozřejmě úřad požádat prostřednictvím k tomu určeného tiskopisu. Platí, že úřad nikdy nemůže uhradit vše, o co zaměstnanec u svého zaměstnavatele přišel. Vždy je v daných případech určeno takzvané rozhodné období, z něhož si zaměstnanec může zvolit tři měsíce, kdy mzdu od zaměstnavatele nedostal a za něž mu bude náhrada vyplacena. Rozhodné období činí celkem 7 měsíců, začíná již 3 měsíce před měsícem, v němž byl na zaměstnavatele podán insolvenční návrh a platí ještě tři měsíce, které následují po měsíci, v němž byl návrh podán. Pokud bude návrh na zahájení insolvenčního řízení na dotčeného zaměstnavatele podán například v srpnu 2022 rozhodné období zde začíná již od 1. 5. 2022 a bude trvat do posledního listopadového dne roku 2022. Zaměstnanec si v daném období může zvolit 3 měsíce, kdy od zaměstnavatele nedostal za vykonanou práci vůbec mzdu nebo dostal jen její část a uplatnit si popsaný nárok na náhradu. Nároky je možné vždy uplatňovat až po splatnosti mzdy za daný měsíc. Dlužnou mzdu například za měsíc srpen není možné požadovat už v srpnu, ale je nutné počkat si až na uplynutí termínu pro její splatnost, což znamená, že je možné požádat o náhradu až v říjnu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací
Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Datum článku: 31. 05. 2023

Většina důchodců již ví, že se jim, od 1. června 2023 zvýší v rámci mimořádné valorizace důchody a že to…

Více informací
Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací
Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Datum článku: 25. 05. 2023

Cestovní náhrady náleží zaměstnanci za plnění úkolů pro zaměstnavatele na pracovní cestě. Pokud zaměstnanec…

Více informací