Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

DPH musí být odvedena i z neuhrazené ceny čili daňového základu

Každý podnikatel, který je ze zákona povinným plátcem DPH, nutně musí vždy správně plnit úkoly z dané povinnosti plynoucí. K prioritám v těchto záležitostech patří správně určit základ daně a z daného základu pak odvést DPH v takové výši jak určuje zákon o DPH. Pokud uvedená povinnost není plněna správně včetně zanesení v dokladech, podnikatel za to může skončit až u soudu a stejně nakonec bude muset chyby napravit.

DPH musí být odvedena i z neuhrazené ceny  2.jpg
Datum článku: 15. 09. 2021

Odvod DPH musí být vždy proveden z celé částky základu daně vycházející z úplaty, kterou plátce obdržel nebo měl obdržet

Jak už prozrazuje úvod, daňové zákony včetně zákona o dani z přidané hodnoty mají jednoznačná pravidla, která je nutné dodržovat, tak jak jsou nastavena. Pokud se podnikatel pokusí tato pravidla obejít či je prostě jen nedodrží třeba kvůli přehlédnutí zdánlivě malé chyby, vždy z toho vznikne nepříjemný problém.

To nejzásadnější co si podnikatel musí vždy v souvislosti s daněmi a tedy také u DPH pohlídat je, aby daň byla odvedena v takové výši, jak určuje zákon. Druhou nezbytnou záležitostí je mít každý takový odvod zaznamenaný v příslušných daňových a účetních dokladech, které předkládá při kontrole případných nesrovnalostí.

DPH je nedílnou součástí většiny cen výrobků a služeb a plátci, kteří mají zákonnou povinnost ji odvádět, ji musí správným způsobem zaúčtovat do ceny pro spotřebitele odběratele a následně ji ze správně určeného základu odvést státu. Problém může nastat, pokud se plátce rozhodne poskytnout z nějakého důvodu odběrateli nějaké cenové zvýhodnění či něco podobného.

I zvýhodnění ceny zboží či služeb třeba pro obchodní partnery je nutné správně vypořádat s daní a odvést DPH i z neuhrazené částky ceny

Poskytování nejrůznějších výhod je velmi příjemné a jedná se o velmi běžnou záležitost. Zvýhodnění pokud je provedeno v souladu s pravidly přináší obvykle užitek, jak tomu, kdo zvýhodnění užívá, tak i straně která výhodu poskytuje. K uvedenému je však nutné právě vše přesně srovnat i s daněmi. Jestliže se plátce DPH rozhodne poskytnout svým obchodním partnerům například vstupenky na společenskou akci za zvýhodněnou cenu, může tak učinit. Ale pozor DPH je nutné v daném případě odvést z celé obvyklé ceny vstupenky tedy i z neuhrazené částky ceny, která byla pro obchodní partnery upravena, povinnost odvodu DPH respektive odváděné částky to měnit nesmí

Odvod DPH musí být vždy proveden z celé úplaty tedy z celé ceny, jak ji má plátce obdržet. Daňovou povinnost si v daném případě nelze upravovat a měnit, ale musí vždy vzejít z celého daňového základu. Paragraf 36 odstavec 1, zákona o DPH jednoznačně stanoví, že základem daně musí být vše, co plátce za úplatu obdržel nebo má obdržet a pokud již ze samotného prodeje zboží či poskytnutí služby primárně vzniká daňová povinnost, nezaplacení části obvyklé ceny nemá na plnění uvedené povinnosti vliv.

Jestliže správce daně zjistí, že DPH nebyla odvedena v takové výši, v jaké být měla, provede v uvedeném případě doměření daně. Doměření se vypočte jako rozdíl mezi skutečnými příjmy a částkou, která byla předmětem úplaty.

Pokud by se plátce zdráhal doměřenou DPH zaplatit, skončí pro neplnění daňových povinností před soudem, který mu doplacení nařídí.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Web Hospodářské komory poradí s elektronickým podáním přiznání

Web Hospodářské komory poradí s elektronickým podáním přiznání

Datum článku: 19. 04. 2024

Jak se blíží, konec dubna roku 2024, u nejednoho podnikatele stoupá nervozita. Zbývá totiž již jen několik málo dní…

Více informací