Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Čtvrtletním plátcem DPH je možné být až po splnění určitých podmínek, ale v začátcích je třeba být plátcem měsíčním

Plátcem DPH se podnikatel stává, buď z ustanovení zákona, nebo dobrovolně. Pro všechny plátce bez rozdílu vždy platí, že musí pravidelně a řádně plnit určité povinnosti s onou daní související, kterými jsou nejen pravidelný odvod DPH, pravidelné podávání přiznání k této dani, podávání kontrolního hlášení a další. Někteří plátci ovšem dané povinnosti musí plnit každý měsíc a jiní je mohou plnit čtvrtletně. Proč někteří plátci musí plnit povinnost častěji než jejich kolegové? Na čem věc záleží a je možné si vybrat?

Čtvrtletním plátcem DPH je možné být až po splnění určitých podmínek, ale v začát 2.jpg
Datum článku: 04. 05. 2021

To jestli bude plátce DPH plátcem měsíčním či plátcem čtvrtletním si až na výjimky vybírat nelze. V prvních letech podnikání je většinou nutné být plátcem měsíčním

Plnění zákonných povinností je ve většině případů striktně stanoveno zákonem a i když samozřejmě každý je nakloněn tomu, aby toto plnění bylo co nejméně časté, většinou si nelze vybírat, ale je třeba se podvolit ustanovení paragrafů.

Podvolit se zákonem uloženým povinnostem a řádně a v termínu je plnit musí samozřejmě také každý podnikatel a plnit zákonné povinnosti musí i v souvislosti s DPH. Plátcem DPH může být podnikatel povinně ze zákona nebo se může stát plátcem dobrovolně. Jak je, však řečeno již v úvodu povinnosti mají po zaregistrování k DPH oba typy plátců shodné. Rozdíl je pouze v tom, jak často musí být tyto povinnosti plněny.

Někteří plátci DPH jsou povinni plnit všechny povinné úkoly související s uvedenou daní každý měsíc a jiní jejich kolegové mohou zcela v souladu se zákonem plnit tytéž úkoly čtvrtletně. V praxi to znamená, že někteří plátci musí každý měsíc splnit:

  • odvod DPH vždy nejpozději do 25. dne následujícího měsíce, za nějž daň náleží,
  • podání daňového přiznání k DPH,
  • podání kontrolního hlášení k DPH,
  • podání souhrnného hlášení jen při přeshraničním podnikání.

Čtvrtletní plátci plní tytéž úkoly, ale pouze čtyřikrát do roka vždy jednou za tři měsíce.

To zda podnikatel bude uvedené povinnosti muset plnit každý měsíc nebo jednou za čtvrt roku je částečně dáno zákonem a částečně záleží na splnění určitých podmínek  a až na výjimky opět stanovené zákonem si zvláště v prvním období po registraci podnikatel nemůže vybírat a musí povinnosti automaticky plnit každý měsíc.

Měsíčními plátci DPH jsou vždy všechny právnické osoby a všechny fyzické osoby s ročním obratem nad 10 milionů i fyzické osoby v prvních dvou letech podnikání

Kdo a kdy misí být plátcem DPH měsíčním a kteří plátci mohou plnit povinnosti k DPH čtvrtletně, na čem to záleží?

Obecně a jednoduše lze říci, že každý plátce DPH, ať mu povinnost k DPH stanoví zákon nebo se stal plátcem dobrovolným, je na počátku po registraci vždy automaticky plátcem měsíčním a plátcem čtvrtletním se může stát až po určité době podnikání, pokud k tomu splňuje podmínky je podnikatelem fyzickou osobou OSVČ, živnostníci a nepřekračuje roční obrat 10 milionů korun a není nespolehlivým plátcem.

Měsíčním plátcem DPH jsou ze zákona vždy všichni podnikatelé, kteří jsou právnickými osobami. Právnická osoba nemůže být plátcem čtvrtletním. Měsíčním plátcem DPH je však povinně i každý podnikatel fyzická osoba, pokud jeho roční obrat v podnikání překročí hranici 10 milionů korun. Pokud je překročena tato hranice obratu nelze již plnit povinnosti k DPH čtvrtletně a i kdyby do té doby byl plátce plátcem čtvrtletním má povinnost požádat o změnu registrace na měsíčního plátce. Jak je naznačeno výše měsíčním plátcem se stává po registraci automaticky každý plátce DPH bez rozdílu o přechod k méně častému plnění povinností, si každý musí požádat a pokud nemá povolenu zvláštní výjimku, může tak učinit teprve až ve třetím roce po registraci.

Měsíčním plátcem musí být také podnikatel, který je nespolehlivým plátcem. Stejně tak pokud je podnikatel v insolvenci a jedná se o plátce DPH, musí být povinně až do ukončení insolvenčního řízení a ještě i rok poté jedině plátcem měsíčním a nezáleží ani na výši obratu.

O změnu na čtvrtletního plátce si tedy podnikatel musí vždy požádat a splnit k tomu příslušné podmínky

Jak je tedy jednoznačně uvedeno v řádcích výše, čtvrtletním plátcem DPH se podnikatel nestává automaticky. O uvedenou změnu si podnikatel musí písemně požádat na finančním úřadě, a pokud splňuje podmínku, že jeho roční obrat za předchozí rok nepřekročil 10 milionů a není nespolehlivým plátcem, bude mu vyhověno. Změnu na čtvrtletního plátce je nutné provést vždy nejpozději do konce ledna kalendářního roku, v němž chce být podnikatel čtvrtletním plátcem. Pokud to podnikatel v daném období nestihne, musí zůstat plátcem měsíčním a změnu uskutečnit až další rok,

O změnu z měsíčního na čtvrtletního plátce DPH se výjimečně dá žádat i dříve než třetí rok po registraci

Jak je zmíněno výše jednou z podmínek, proto, aby se podnikatel mohl povinnostmi k DPH zabývat pouze čtvrtletně a ne každý měsíc, je i uplynutí minimálně dvou let od registrace k DPH. V uvedené záležitosti může být podnikateli povolena výjimka a ke změně může dojít dříve, pokud podnikatel má důvody zvláštního zřetele uvedené v § 99 a odstavec tři zákona o DPH. Těmito důvody zvláštního zřetele kvůli nimž správce daně může, ale také nemusí povolit výjimku bývají především změny v obratu, obvykle snížení obratu, kde se předpokládá, že dané snížení podnikateli nějakou dobu zůstane.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Datum článku: 28. 11. 2023

Vlastníci nedostatečně identifikovaní v katastru nemovitostí i vlastníci neidentifikovaní čili neznámí mají…

Více informací
Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Datum článku: 24. 11. 2023

Velké změny v zákonech, které přinese takzvaný konsolidační balíček daňových změn, jenž nabývá účinnosti…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Datum článku: 22. 11. 2023

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění se může pro zaměstnance i nepříjemně protáhnout…

Více informací