Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis pro vás.
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Důchod může za důchodce přebírat i zvláštní příjemce, ale je nutné o to požádat

Stáří je spojeno nejen s pobíráním starobního důchodu, ale velmi často také se zhoršováním zdravotního stavu, který příjemci důchodu může dočasně či trvale znemožnit, aby si důchod přebíral osobně. Jak danou situaci řešit a co je nutné udělat?

Důchod může za důchodce přebírat i zvlášt 2.jpg
Datum článku: 24. 10. 2018

Při žádosti o důchod si důchodce určuje, jak má být důchod vyplácen, ale může to v budoucnu změnit

Způsob výplaty důchodu musí žadatel uvést už do formuláře žádosti o důchod. Uvedené rozhodnutí však nemusí být bezpodmínečně trvalé, životní situace člověka se může změnit ze dne na den zvláště ve stáří. Změnit se dá i způsob výplaty důchodu, ale je potřeba o to požádat a počítat s tím, že ze dne na den to nepůjde. Změna výplaty důchodu se většinou uskuteční do jednoho až tří měsíců od podání žádosti, záleží na tom, o jakou změnu se jedná a v jaké situaci.

V zásadě si důchodce může při volbě způsobu výplaty důchodu vybrat ze dvou základních možností. Důchod mu bude vyplácen prostřednictvím České pošty nebo bude zasílán na účet u peněžního ústavu. Pokud se dotyčný rozhodne pro zasílání penze poštou, může si ještě zvolit, zda si bude peníze na poště vyzvedávat nebo mu mají být doručovány doručovatelem. V případě, že si důchodce zvolí zasílání důchodu na účet i peněžního ústavu, může si ještě zvolit, zda mají peníze chodit na jeho vlastní účet nebo na účet manžela či manželky.

Při volbě výplaty důchodu na účet je nutné ČSSZ doložit potvrzením banky, že uvedený účet je skutečně účtem žadatele nebo se jedná o účet jeho zákonité manželky či manžela. Při zasílání důchodu na účet druhého z manželů je třeba ještě doložit dispoziční právo k danému účtu a majitel účtu musí písemně potvrdit, že se zasíláním manželčina důchodu na svůj účet souhlasí.

O změnu způsobu výplaty důchodu je třeba žádat na příslušných formulářích

Jak je uvedeno výše způsob výplaty důchodu je možné změnit. O každou změnu je nutné požádat Českou správu sociálního zabezpečení prostřednictvím příslušného tiskopisu. Tiskopisy jsou k dispozici na pobočkách správy sociálního zabezpečení nebo elektronicky na webu ČSSZ. Standardní praxe je taková, že žádat o uvedenou změnu musí příjemce důchodu a uvedený dokument musí obsahovat i podpis žadatele. V případě prokazatelně dlouhodobě závažně nepříznivého zdravotního stavu příjemce důchodu může žádost o změnu způsobu výplaty důchodu podávat příbuzný důchodce. Žádost musí být v daném případě podložena lékařskou zprávou, která dokládá situaci žadatele.

V případě závažných zdravotních komplikací lze ustanovit zvláštního příjemce důchodu

Důchodový věk si v mnoha případech vyžaduje i dlouhý pobyt ve zdravotnických či sociálních pobytových zařízeních nebo nastane situace, že si poživatel důchodu peníze prostě vyzvednout ani převzít od doručovatele nemůže. I uvedená záležitost se dá řešit.

V případě dlouhodobého pobytu v nemocnici či sociálním zařízení může důchodce výše uvedeným způsobem požádat, aby mu důchod v případě, že je zasílán poštou, chodil do uvedeného zařízení. V případě zasílání důchodu na účet lze situaci řešit zasíláním peněz na účet druhého z manželů, jak je popsáno výše. V situacích, kdy není možné ani jedno z uvedeného může být ustanoven zvláštní příjemce důchodu, který bude oprávněn důchod přebírat. Zvláštního příjemce důchodu si, pokud je to možné, určuje důchodce sám podáním žádosti na obecní úřad v místě bydliště. Pokud danou žádost důchodce ze závažných zdravotních důvodů sám podat nemůže, může ji za něho podat uvedený zvláštní příjemce a doložit ji potvrzující lékařskou správou.

Při dlouhodobém nepřebírání důchodu je jeho výplata zastavena

Pokud si důchodce nemůže delší dobu důchod přebírat, je nutné situaci co nejdříve začít řešit, zvláště pokud je důchod zasílán poštou. Nepřevzatý důchod může zůstat na poště maximálně dva a tři čtvrtě měsíce poté jsou peníze vráceny ČSSZ a ta jeho výplatu zastaví. Pokud by správa sociálního zabezpečení vyplácela na účet důchodce peníze, které mu již nenáleží třeba v případě úmrtí, bude tyto peníze požadovat zpět v rámci pozůstalostního řízení.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Ohledně Československých důchodů je možné se přijít 22. listopadu 2018 opět poradit

Ohledně Československých důchodů je možné se přijít 22. listopadu 2018 opět poradit

Datum článku: 16. 11. 2018

Dne 22. listopadu 2018 proběhne další z poradenských dnů, pomáhající občanům s úskalími Československých…

Více informací
Povinné ručení v roce 2019 může být pro mnohé i o více než 200 Kč dražší

Povinné ručení v roce 2019 může být pro mnohé i o více než 200 Kč dražší

Datum článku: 13. 11. 2018

Povinné ručení z motorových vozidel platí motoristé proto, aby bylo možné hradit škody na majetku a zdraví…

Více informací
V předčasném důchodu není nutné zůstat bez přivýdělku a v roce 2019 bude moci být vyšší

V předčasném důchodu není nutné zůstat bez přivýdělku a v roce 2019 bude moci být vyšší

Datum článku: 07. 11. 2018

Do předčasného důchodu člověk často odchází z důvodů, které mu nějakým způsobem brání věnovat se…

Více informací
Pojištění může klient při zvýšení platby pojišťovnou ukončit, pokud není stanoveno jinak

Pojištění může klient při zvýšení platby pojišťovnou ukončit, pokud není stanoveno jinak

Datum článku: 30. 10. 2018

Nečekané navýšení pravidelně hrazených poplatků nebývá nic příjemného, může udělat i nepříjemnou mezeru…

Více informací