Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Důchody se možná v roce 2022 navýší celkem třikrát

To, že se důchody tuzemským důchodcům zvýší v roce 2022 mimořádně i v červnu kvůli mimořádně rychle rostoucí inflaci je už jisté. Podle ekonomů však ani červnové zvýšení důchodů nemusí být v letošním roce posledním a ještě před koncem roku může přijít nutnost důchody mimořádně navýšit znovu.

Důchody se možná v roce 2022 nav 2.jpg
Datum článku: 29. 03. 2022

Kvůli běsnící inflaci může v roce 2022 nastat splnění podmínek pro mimořádné zvýšení důchodů znovu před koncem roku

Podle zákona o důchodovém pojištění se důchody v ČR pravidelně upravují podle procentuálního růstu cen a služeb v daném období čili o inflaci a k tomu se ještě takto pravidelně navyšují důchody o polovinu růstu reálných mezd. Toto navýšení přichází vždy 1. ledna daného roku a jedná se o onu známou zákonnou valorizaci, která přizpůsobuje výši důchodů běžným ekonomickým změnám, aby uvedená dávka důchodcům poskytovala prostředky k důstojnému životu.

Uvedené řádné pravidelné zvýšení proběhlo i k 1. 1. 2022 tak, jak má a již tehdy bylo jasné, že kvůli mimořádně prudce stoupající inflaci v roce 2022 jen běžné zvýšení stačit u důchodů nebude a bude třeba sáhnout ke zvýšení mimořádnému, čili mimořádné valorizaci na kterou zákon také myslí a stanoví ji pro mimořádné podmínky.

K mimořádné valorizaci ze zákona dochází tehdy, pokud inflace stoupá mimořádně rychle, tak že růst cen od posledního měsíce, který je zohledňován pro ono pravidelné zvýšení důchodů dosáhne nejméně 5 procent. Oním zohledňovaným měsícem je obvykle měsíc červen. Mimořádné zvýšení důchodu pak nastává od pátého měsíce od splnění podmínky pro mimořádné navýšení důchodů. Podmínky k tomuto mimořádnému navýšení důchodů se naplnily již v lednu 2022, kdy inflace dosahovala již k deseti procentům, a bylo jasné, že růst cen od července 2021 do ledna 2022 oné hranice dosáhl. Bylo tedy potvrzeno, že všechny důchody vyplácené ze systému sociálního pojištění ČR budou do června 2022 mimořádně navýšeny. Uvedené červnové navýšení zvedne důchody průměrně o 1017 Kč měsíčně, jenže ani toto navýšení ještě nemusí v letošním roce stačit, aby byly plněny podmínky toho, jak mají být důchody slaďovány s inflací.

V letošním roce se sešly podmínky pandemie nemoci Covid-19 a válečný konflikt na Ukrajině a inflace stoupá takovým tempem jako dosud nikdy a k dosažení podmínek pro druhou mimořádnou valorizaci důchodů dojde zřejmě znovu ještě letos a důchody se nejspíš v listopadu či prosinci budou zřejmě mimořádně zvedat znovu.

Jak při řádné, tak při mimořádné valorizaci není třeba o nic žádat, důchody se zvednou automaticky všem

Valorizace je tedy úprava důchodů ze zákona a týká se vždy všech druhů důchodů ze sociálního důchodu vyplácených, tedy nejen důchodů starobních, ale i všech důchodů invalidních vdovských, vdoveckých i sirotčích, změna proběhne automaticky a není třeba o ni nijak žádat. Automatické zvýšení se vždy týká i valorizací mimořádných.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Daňové zvýhodnění na více dětí by mohlo být vyšší až o 25 procent

Daňové zvýhodnění na více dětí by mohlo být vyšší až o 25 procent

Datum článku: 09. 04. 2024

V současné době rodinám s větším počtem dětí svítá naděje, že by jim daňové zvýhodnění na děti mohlo…

Více informací
Rok 2024 a změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Rok 2024 a změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Datum článku: 05. 01. 2024

Rok 2024 má opět nachystánu řadu zásadních změn nejen pro podnikatele, ale i pro širokou veřejnost. Jedná se nejen…

Více informací
Sociální pojištění v roce 2024 musí navýšit ti, kdo platí minimum a stejně tak OSVČ s vyšším ročním ziskem

Sociální pojištění v roce 2024 musí navýšit ti, kdo platí minimum a stejně tak OSVČ s vyšším ročním ziskem

Datum článku: 12. 12. 2023

Je potvrzeno, že od roku 2024 dojde k povinnému zvýšení příspěvků na sociální pojištění pro samostatně…

Více informací
Výchovné se bude postupně snižovat a bude zavedena nová podpora za péči o blízké

Výchovné se bude postupně snižovat a bude zavedena nová podpora za péči o blízké

Datum článku: 11. 12. 2023

Plánovaná důchodová reforma, kterou připravuje vláda pro nadcházející období, zahrnuje strategii postupného…

Více informací