Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Důvod výpovědi zaměstnanci po novelizaci musí být písemně přesně specifikován

Již několikrát v poslední době bylo na těchto stránkách řečeno, že by zaměstnavatelé měli v těchto dnech věnovat primární pozornost novelizaci zákoníku práce účinné od 1. října 2023. Změn je tentokrát mnohem více a jsou zásadnější než při předchozích úpravách zmíněného zákona. Některé zásadní kroky, například výpověď dávanou zaměstnanci se rozhodně vyplatí konzultovat s právníkem, aby byl zejména důvod výpovědi přesný a v souladu se zákonem.

Důvod výpovědi zaměstnanci po novelizaci musí být písemně přesně 2.jpg
Datum článku: 09. 10. 2023

U sporných výpovědí zaměstnancům musí zaměstnavatelé jednoznačněji prokazovat, že nejdou proti nárokům zaměstnance

Jak je zmíněno výše novelizovaný zákoník práce si žádá preciznější dodržování práv a pravidel postupů zaměstnavatelů vůči zaměstnancům. V minulém týdnu již jeden z článků tohoto portálu upozorňoval na nový systém pokut pro zaměstnavatele, pokud nedodrží nová pravidla u práce na dálku.

Dnes si pojďme znovu zdůraznit, že stejně precizní pozornost musí zaměstnavatelé věnovat důvodům případných výpovědí dávaných zaměstnancům. Po nové úpravě pravidel totiž může nerelevantní důvod takové výpovědi, více než v době předchozí znepříjemnit život zaměstnavateli.

Pokud se zaměstnanec proti výpovědi od zaměstnavatele bude bránit u soudu a bude argumentovat například tím, že zaměstnavatel jej vyhazuje třeba kvůli tomu, že nechce akceptovat jeho nutné potřeby, například rodiče pečujícího o dítě. V takové situaci může soud po zaměstnavateli žádat, aby prokázal, že výpověď není v rozporu s právy zaměstnance. Soudy s novými pravidly dostali možnost častěji ve sporných případech přenést na zaměstnavatele důkazní břemeno, to znamená žádat po zaměstnavateli jednoznačný důkaz, že nepostupuje proti právům daného zaměstnance. To znamená, že zaměstnavatelé, pokud musí dát zaměstnanci výpověď, musí mnohem precizněji zvážit důvod, který je příčinou ukončení daného vztahu se zaměstnancem. Následně je třeba onen důvod napsat do cýpovědi tak, aby nevyvolal u zaměstnance pocit, že zaměstnavatel postupuje proti jeho právům, ale současně je potřeba být připraven svůj postup zaměstnavatele hájit před soudem. To znamená mít připraveny doložitelné důkazy například k tomu, že zaměstnavatel skutečně z vážných organizačních důvodů nemůže zaměstnanci vyhovět a musí jej vypovědět.

Za neplatnou výpověď zaměstnanci většinou musí zaměstnavatel platit náhradu mzdy a velmi často také pokutu

Připomeňme si, že neplatná výpověď daná zaměstnanci většinou zaměstnavatele stojí kromě výše popsaných nepříjemností i mnoho peněz. Zákoník práce, jak před zmíněnou novelizací, tak i po ní samozřejmě zaměstnance před výpovědí chrání.

I po výše zmíněné novelizaci zákoníku práce stále platí, že pokud dal zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověďzaměstnanec mu v reakci na to písemně oznámí, že trvá na tom, aby jej nadále zaměstnával, tak má tento zaměstnavatel povinnost, poskytovat danému zaměstnanci náhradu mzdy či platu až do doby, než se situace vyřeší a dojde k platnému ukončení pracovního poměru. Náhrada mzdy zaměstnanci náleží ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy zaměstnanec zaměstnavateli písemně oznámil, že trvá na svém dalším zaměstnávání. Viz § 69 zákoníku práce.

O neplatnosti výpovědi musí rozhodnout soud. A pokud soud skutečně po prošetření věci a prostudování důkazů rozhodne, že výpověď byla skutečně zaměstnavatelem dána neplatně, může nezřídka zaměstnavateli také uložit zaplacení pokuty. Pokuta ve stovkách tisíc korun může být udělena zaměstnavateli za to, že nevyhověl žádosti o úpravu pracovní doby z důvodu potřeby péči o dítě a daného zaměstnance propustil. Vysokou pokuta zaměstnavateli hrozí také za to, že písemně nesdělil důvod dané výpovědi.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Datum článku: 30. 11. 2023

Novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb. rozšiřuje možnosti dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci pracujícími…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Datum článku: 22. 11. 2023

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění se může pro zaměstnance i nepříjemně protáhnout…

Více informací
Přispívání na stravu zaměstnancům bude od roku 2024 žádat více evidence

Přispívání na stravu zaměstnancům bude od roku 2024 žádat více evidence

Datum článku: 06. 11. 2023

Konsolidační balíček daňových opatření, kterým se v současnosti zabývá senát a má být realitou od 1. 1, 2024…

Více informací