Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pozor na nový systém pokut pro zaměstnavatele při práci na dálku

Od 1. října 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 281/2023 čili ona dlouho očekávaná velká novelizace zákoníku práce se spoustou změn pro zaměstnavatele i zaměstnance. Pečlivou pozornost by zaměstnavatelé měli v této souvislosti věnovat nejednomu novému pravidlu k práci na dálku neboli práci na Home-office a soustředit pozornost je nutné zejména na hrozící pokuty, pokud se pravidla k poskytnutí práce na dálku nedodrží.

Pozor na nový systém pokut pro zaměstnavatele při práci 2.jpg
Datum článku: 03. 10. 2023

V souvislosti s pokutami za nedodržení pravidel u práce na dálku by zaměstnavatelé měli dobře hlídat § 317 zákoníku práce

Na to, že novelizovaný zákoník práce přinese i nové stotisícové až milionové pokuty za případné přestupky zaměstnavatelů v oblasti práce na dálku se na tomto portále psalo již před nějakou dobou. Od 1. října 2023 jsou však nová pravidla zákoníku práce skutečnou platící realitou, a proto si neškodí připomenout, za co nově zaměstnavatelům pokuty související s prací na dálku hrozí.

Ohledně práce na dálku by si zaměstnavatelé měli především jasně uvědomit, že nový zákoník práce dává tomuto způsobu zaměstnávání jednoznačně důstojné legitimní postavení a především pravidla. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomit, že již jako dříve neplatí, že pravidla k práci na dálku si může zaměstnavatel se zaměstnancem nastavit zcela libovolně, nebo že dokonce tato pravidla nemusí být dána písemně.

Situace se radikálně změnila například v tom, že k práci na dálku musí být nově vždy uzavřena písemná dohoda zaměstnavatele se zaměstnancem o práci na dálku. Za neuzavření uvedené dohody písemnou formou § 317 hrozí zaměstnavateli první pokuta v souvislosti s prací na dálku. Pokuta za uvedený přečin může být až do výše 1 000 000 Kč a uděluje ji inspektorát práce. Pokuta může být udělena při kontrole dokumentace k pracovněprávním vztahům, ale stejně tak i při stížnosti zaměstnance na postup zaměstnavatele.

Pečlivou pozornost je třeba věnovat žádostem o umožnění práce na dálku

Velký pozor si zaměstnavatelé musí nově dávat také na postup vůči zaměstnancům žádajícím o možnost pracovat na dálku čili z domova nebo jiného místa mimo pracoviště zaměstnavatele. Nová pravidla totiž stanoví, že v některých případech zaměstnavatel musí povinně takové žádosti vyhovět. Pokud zaměstnavatel uvedené žádosti ze závažných důvodů vyhovět nemůže, tak má nově povinnost žádajícímu zaměstnanci písemně zdůvodnit proč jeho žádosti vyhovět nemůže. Pokud zaměstnavatel takové zamítnutí nepošle zaměstnanci písemně a neuvede jeho důvod, hrozí mu další pokuta až 300 000 Kč. Pečlivou pozornost je proto potřeba věnovat žádostem o práci z domova v případě například těhotných zaměstnankyň a rodičů pečujících o děti mladší 9 let. Stejnou pozornost je nutné věnovat i žádosti zaměstnance o práci z domova kvůli péči o osobu závislou na péči rodiny.

Přesně si ujasnit co říká zákoník práce, zaměstnavatelé musí také záležitost ohledně toho, v jakých situacích mohou práci z domova zaměstnancům jednostranně nařídit. Uvedené nařízení může zaměstnavatel vydat jen ve specifických situacích z rozhodnutí orgánů veřejné moci ministerstev či vlády v případě ohrožení zdraví či životů. Za nerespektování dané záležitosti opět hrozí pokuty.

Rozvržení práce do směn se nelze vyhnout, ani když si zaměstnanec pracovní dobu koriguje sám

Nově musí zaměstnavatelé u zaměstnanců pracujících na dohody věnovat pozornost rozvržení práce daného zaměstnance do směn. Rozvrhnout pracovní dobu do směn může jednak sám zaměstnavatel dle §84 zákoníku práce nebo se nově dle § 317 zákoníku mohou zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout, že zaměstnanec bude konat práci v pracovní době za sjednaných podmínek a bude si práci rozvrhovat sám. V takovém případě je třeba hlídat zejména pravidlo, že délka jedné směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Důležité je vědět, že alespoň rámcové rozvržení práce do směn musí zaměstnavatel mít i u zaměstnance, který si práci rozvrhuje sám. Rozvržení do směn je nutné pro účely poskytování mzdy, platu nebo odměny z dohod  a také pro účely poskytování dovolené či náhrady mzdy v nemoci. Pokud z výše uvedených důvodů při práci zaměstnance na dálku není, dle nových pravidel zákona č. 281/2023 rozvržena jeho pracovní doba do směn dle § 317 odstavec 4 zákoníku práce, tak za to zaměstnavateli opět hrozí pokuta.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Paušální náhrada při práci zaměstnance z domova pro rok 2024 se zmenší

Paušální náhrada při práci zaměstnance z domova pro rok 2024 se zmenší

Datum článku: 06. 12. 2023

V roce 2024 dojde k úpravě paušální náhrady nákladů, která je vyplácena zaměstnancům pracujícím z domova,…

Více informací
Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Datum článku: 30. 11. 2023

Novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb. rozšiřuje možnosti dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci pracujícími…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Datum článku: 22. 11. 2023

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění se může pro zaměstnance i nepříjemně protáhnout…

Více informací