Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

EET se znovu spustí od ledna 2021 i pro nováčky ze třetí a čtvrté vlny a je velmi důležité si správně načasovat autentizaci a certifikaci

Elektronická evidence tržeb byla sice po dobu koronavirových opatření uložena do umělého spánku, ale není to navždy. Od 1. 1. 2021 se EET vrátí ke svému fungování a všichni podnikatelé, včetně nováčků ze třetí a čtvrté vlny by se měli začít připravovat. Záležitost je třeba, zvláště právě v případě podnikatelů ze třetí a čtvrté vlny, nachystat s takovým předstihem, aby je podnikatel neřešil v chaosu posledních dnů roku a současně se vešel  do dočasnosti prvotních údajů.

EET se znovu spustí od ledna 2021 i pro nováčky ze třetí a čtvrté vlny a je velmi důležité si správně 2.jpg
Datum článku: 30. 09. 2020

Od 1. ledna 2021 musí EET fungovat těm, co již evidovali a stejně tak nováčkům a je důležité si včas vyřešit věc s úřady i zprovoznit a vyzkoušet pokladnu

Epidemie koronaviru sice obrátí vzhůru nohama všechno možné a srazí k zemi i udatné jedince, ale elektronickou evidenci tržeb povinnou pro všechny podnikatele přijímající tržby v hotovosti epidemie sice odsunula na chvíli stranou, avšak neskolila. Od 1. 1. 2021 se povinnost vrací pro všechny podnikatele, kteří ji měli již před epidemií, to znamená, podnikatelé v restauračních a stravovacích službách, hotelnictví, ubytovacích službách a obchodníci ve velkoobchodu i maloobchodu. Nově a bez pardonu už se k uvedenému datu budou muset do povinnosti zapojit všichni podnikatelé, kteří patří do takzvané třetí a čtvrté vlny projektu. To znamená, řemeslníci, provozovatelé služeb typu kadeřnictví, salony, úklidové služby, ale i účetní, lékaři, advokáti, notáři a další OSVČ.

Všichni podnikatelé většího rozsahu s povinností k DPH musí evidovat v takzvaném standardním režimu EET. Pro drobné řemeslníky neplátce DPH, jejichž roční příjmy nepřekročí limit 600 000 Kč a splní i další podmínky je zde možnost evidovat v takzvaném zvláštním režimu. Tento zvláštní režim znamená evidenci pomocí speciálních účtenek a pravidelné čtvrtletní zasílání zprávy finančnímu úřadu o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu.

Ať už se podnikatele týká povinnost evidence ve standardním, nebo zvláštním režimu, musí si před samotným vstupem do procesu EET vyřídit záležitost po technické i administrativní stránce a dané úkoly nejde řešit zcela na poslední chvíli. Pokud mají věci k uvedenému datu fungovat a podnikatel nechce riskovat pochybení a z nich plynoucí pokuty je třeba řešit věc s předstihem přesně na míru. Správně načasovaný předstih v daném případě znamená, že se vše podstatné stihne ještě, než vypukne vánoční shon a sváteční volno v obchodech i na úřadech, ale současně tak, aby se stihla dočasná platnost prvotních přihlašovacích údajů.

Časový prostor si musí nechat podnikatelé, kteří budou pro evidenci pořizovat pokladu či zařízení podobného druhu. Uvedené zařízení je třeba vybrat v klidu podle individuálních potřeb podnikatele a následně je nutné zařízení zapojit a vyzkoušet v testovacím provozu i doladit případné nepřesnosti. To vše si nějaký čas žádá, ale není to to jediné. Dalším stejně důležitým krokem je vyřízení potřebných formalit na finančním úřadě.

S finančním úřadem si EET musí vyřídit podnikatelé ve standardním i zvláštním režimu

Bez vyřízení potřebných administrativních záležitostí autentizačních údajů, certifikace nebo žádosti o zvláštní režim a následné převzetí účtenek se do systému EET podnikatel nezapojí. Zásadní období a úkoly tedy začínají hlavně pro OSVČ, kteří s EET začínají. K zapojení do procesu evidence podnikatel potřebuje autentizační údaje, které mu na základě žádosti vydá místně příslušný finanční úřad. Na základě těchto údajů se zaregistruje do systému EET a přihlásí tam provozovnu či provozovny, ve kterých mu vznikají tržby podléhající evidenci. Poté si v daném systému vygeneruje svůj identifikační certifikát, který jej jedinečným a nezaměnitelným způsobem identifikuje, respektive identifikuje jeho podnikatelskou činnost a následně je třeba tento certifikát nainstalovat do pokladního zařízení, na kterém bude evidence tržeb probíhat. Vše popsané musí být hotovo před tím, než podnikatel přijme první tržbu, která už má být ze zákona tržbou evidovanou.

Žádost o autentizační údaje může podnikatel podat na finanční úřad kdykoli. Požádat je možné elektronicky přes Daňový portál Finanční správy ČR prostřednictvím podnikatelových údajů z datové schránky. Po této žádosti údaje podnikateli přijdou během několika dnů opět do datové schránky. Ale je možné si o autentizační údaje požádat na finančním úřadu i osobně, prokázat se dokladem totožnosti a ihned si tyto údaje také vyzvednout v zapečetěné obálce. Celý uvedený proces se dá stihnout relativně v klidu za poměrně krátkou dobu, ale vždy je dobré si nechat alespoň malou rezervu pro případ, že někde dojde k zádrhelu ať už technickému či úřednímu. Podobné je to i s podnikateli, kteří chtějí evidovat ve zvláštním režimu. Také o tento způsob evidence je nutné finanční úřad požádat a k žádosti přiložit doklady o splnění podmínek pro daný způsob evidence. Následně je třeba počkat na schválení úřadem a vyzvednout si potřebný blok se speciálními účtenkami.

Po vyzvednutí autentizačních údajů je důležité myslet na dočasnost hesla k prvnímu přihlášení

Autentizační údaje je tedy možné si vyzvednout kdykoli a podnikatel je nemusí bezprostředně ihned začít používat, ale jisté omezení platnosti zde je. Platí zde totiž určité zabezpečení s omezenou platností. Autentizační údaje jsou pod ochranou dočasného hesla, které má platnost 90 dnů od převzetí těchto údajů. Jakmile se poplatník do s danými údaji do systému registruje, je vyzván ke změně tohoto základního hesla. Pokud by však k danému procesu prvního přihlášení se změnou hesla nedošlo v období oněch 90ti dnů od obdržení údajů dojde automaticky ke zneplatnění daných údajů a bude nutné o autentizaci znovu požádat.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Ukončení EET může pokladnám působit problémy

Ukončení EET může pokladnám působit problémy

Datum článku: 07. 12. 2022

Povinnost elektronicky evidovat tržby bude od 1. 1. 2023 zákonem definitivně zrušena. EET už tedy nebude povinná ani…

Více informací
Rok 2023 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Rok 2023 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Datum článku: 07. 12. 2022

Rok 2023 je za dveřmi a opět je jasné že má nachystánu řadu změn pro podnikatele, zaměstnavatele, zaměstnance…

Více informací
Vánoční provozní doba finančních úřadů v roce 2022

Vánoční provozní doba finančních úřadů v roce 2022

Datum článku: 05. 12. 2022

Doba vánoční a konce roku přinese i v roce 2022 omezení provozní doby na finančních úřadech a pracoviště…

Více informací
Podnikatelé si stěžují, že nemají dost informací o podpoře při zasažení energetickou krizí

Podnikatelé si stěžují, že nemají dost informací o podpoře při zasažení energetickou krizí

Datum článku: 24. 11. 2022

Podnikatelé, kteří jsou zasaženi současnou energetickou krizí a měli by zájem o podporu a pomoc, si stěžují, že…

Více informací