Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Elektronicky poskytované služby a změny v určení místa plnění

Jak již bylo avizováno do oblasti DPH vnáší rok 2015 mnoho nového. Takovouto záležitostí je i nový režim stanovení místa plnění pro elektronicky poskytované služby a služby rozhlasového a televizního vysílání, které jsou poskytovány osobám nepovinným k dani. Nově se bude zdaňovat v místě koncového uživatele. Kdo přesně bude změnám podléhat, najdete v dalších řádcích.

Elektronicky poskytované služby a změny v určení místa plnění.jpg
Datum článku: 09. 01. 2015

Změna zasáhne pouze menší část podnikatelů

Uvedená změna zasáhne sice menší část podnikatelů z oblasti poskytovatelů elektronických služeb koncovému zákazníkovi do jiných zemí EU. Ale ti které zasáhne by jí měli věnovat dostatek pozornosti, aby věděli jak postupovat. Záležitost není úplně jednoduchá.

Podnikatelé musí poskytovanou službu zdanit v místě příjemce služby místní sazbou DPH a daň danému státu odvést. Aby se podnikatel nemusel registrovat v každém státě kam služby poskytuje, má mu pomoci režim jednoho správního místa, nebo jinak řečeno Mini one stop shop. V uvedeném režimu své povinnosti podnikatel splní pouze v jednom členském státě, kde bude registrován a finanční úřad již zařídí přesměrování daně do příslušného místa určení. Komunikace s úřadem probíhá elektronicky, což by mělo proces urychlit. Registrace je možná na daňovém portálu finanční správy.

Které služby jsou změnou zasaženy

Kterých služeb se změna místa plnění dotýká, to vymezuje článek 7 prováděcího nařízení Rady EU 282/2011. Dotčeny jsou služby poskytované přes internet nebo elektronickou síť a nelze je provádět bez použití informačních technologií.

Jedná se o:

 • poskytování digitalizovaných produktů včetně programového vybavení a jeho aktualizací,
 • služby poskytování a podpory obchodní i osobní prezentace na elektronické síti – internetové stránky,
 • služby automaticky generované z počítače prostřednictvím sítě při zadání konkrétních dat příjemcem,
 • úplatný převod práva dát do prodeje zboží či službu na internetové stránce, která funguje jako trh online, kde kupující podávají nabídky automatizovaným postupem, a kde jsou strany informovány o prodeji prostřednictvím elektronické pošty automaticky generované počítačem,
 • internetové balíčky služeb, v nichž telekomunikační složka tvoří doplňkovou část (balíčky jenž jdou nad rámec pouhého přístupu k internetu a zahrnují obsahové stránky umožňující přístup k aktualitám, nejrůznějším zprávám, prostor pro hry, web-site hosting a další),
 • patří sem služby zahrnuté do přílohy 1.

Příloha 1 zahrnuje tyto položky

 • Hostitelství internetových stránek a celková údržba programů
 • web-site hosting a web-paga hosting,
 • automatizovaná online dálková údržba programů,
 • správa vzdálených systémů,
 • online uchovávání dat, kdy jsou data vyhledávána a ukládána elektronicky,
 • online poskytování prostoru na disku na žádost.

Dodání programového vybavení a jeho aktualizace

 • přístup k programovému vybavení nebo jeho stahování včetně zprostředkovacích programů a antivirového programového vybavení včetně aktualizací,
 • programové vybavení blokující banerové reklamy,
 • ovladače ke stažení, jako je programové vybavení, které počítačům umožňuje práci s přípojným zařízením například tiskárnami,
 • online automatizovaná instalace filtrů na internetových stránkách,
 • online automatizovaná instalace bezpečnostních bran (firewalls),

Dodání obrázků textů a informací a zpřístupnění databází

 • přístup k variantám pracovní plochy nebo jejich stahování,
 • přístup k fotografiím obrázkům, spořičům obrazovky a jejich stahování,
 • digitalizovaný obsah knih a dalších elektronických publikací,
 • odebírání online novin a časopisů,
 • online aktuality, dopravní informace a počasí,
 • online informace generované automaticky z konkrétních údajů zadávaných příjemcem (právní, finanční údaje nebo údaje z akciových trhů,
 • poskytování prostoru pro reklamu včetně banerových reklam na internetových stránkách,
 • používání vyhledávačů a intrnetových adresářů.

Dodání hudby, filmů, her včetně dodání zábavných, uměleckých a politických pořadů a hazardních her i loterií

 • přístup k hudbě nebo její stahování do počítačů a mobilních telefonů,
 • přístup k vyzváněcím melodiím znělkám a úryvkům nebo jejich stahování,
 • přístup k filmům nebo jejich stahování,
 • stahování her do počítačů a mobilů,
 • přístup k automatizovaným online hrám, které jsou závislé na internetu nebo jiných elektronických sítích, kdy jsou hráči od sebe vzdáleni.

Poskytnutí služby výuky na dálku

 • poskytnutí automatizované výuky na dálku, která pro své fungování potřebuje internet nebo elektronickou síť a poskytování vyžaduje minimální nebo žádný lidský zásah, patří sem i virtuální třídy, s vyjímkou kdy je internet využíván k pouhé komunikaci mezi učitelem a žákem,
 • pracovní sešity vyplněné online a klasifikované automaticky bez lidského zásahu.


Do elektronicky poskytovaných služeb nepatří

 • zboží, když je objednávka a její zpracování provedeno elektronicky,
 • disky CD-ROM, diskety a jiné hromadné nosiče,
 • CD a audio kazety, videokazety, DVD hry na discích CD-ROM,
 • rady odborníků poskytované elektronickou poštou,
 • vzdělávací služby, je-li obsah kurzů dodáván učitelem přes elektronickou síť přes dálkové spojení,
 • offline služby spočívající ve fyzické opravě počítačového vybavení,
 • offline služby uchovávání dat,
 • služby telefonní podpory,
 • vzdělávací služby zahrnující výhradně korespondenční kurzy,
 • klasické aukční služby, které se neobejdou bez přímého lidského zásahu,
 • online rezervované vstupenky na kulturní sportovní a společenské akce,
 • online rezervované služby spojené s ubytováním, cestováním a pronájmem vozidel.

Telekomunikační služby podléhající novým pravidlům
Jsou uváděny v článku 8a prováděcího nařízení Rady EU 282/2011ve znění nařízení Rady EU 1042/2013.

 • pevné i mobilní služby pro obousměrný přenos hlasu, dat a videa včetně videofonní služby,
 • telefonní služby poskytované přes internet včetně hlasových služeb přes internet,
 • hlasovou schránku, čekající hovor, přesměrování hovoru, identifikaci volajícího, třícestnou konferenci a další služby řízení hovorů,
 • pagingové služby,
 • audiotextové služby,
 • fax, telegraf, dálnopis
 • přístup na internet včetně world wide webu,
 • připojování soukromých sítí poskytujících telekomunikační spojení pro výhradní použití daným zákazníkem.

Služby rozhlasového a televizního vysílání
Tyto služby upravuje článek 8b prováděcího nařízení Rady EU 282/2011ve znění nařízení Rady EU 1042/2013.

Jde o:

 • rozhlasové nebo televizní pořady vysílané nebo přenášené rozhlasovou nebo televizní sítí,
 • rozhlasové nebo televizní pořady přenášené prostřednictvím internetu nebo jiné elektronické sítě pokud jsou přenášeny simultánně s jejich vysíláním nebo přenosem rozhlasovou nebo televizní sítí.

Nepatří sem:

 • poskytování informací o konkrétních pořadech na požádání,
 • převod práv rozhlasového a televizního vysílání, e) nájem technického vybavení nebo zařízení k příjmu vysílání, f) rozhlasové a televizní pořady přenášené prostřednictvím internetu pokud nejsou přenášeny simultánně s jejich vysíláním nebo přenosem rozhlasovou nebo televizní sítí.
Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Protikrizový balíček sníží daně třeba ubytovatelům a pomůže rychleji uplatnit daňovou ztrátu

Protikrizový balíček sníží daně třeba ubytovatelům a pomůže rychleji uplatnit daňovou ztrátu

Datum článku: 26. 05. 2020

Největší omezení kvůli pandemii sice pomíjí a běžný život opět dostává šanci, ale podnikatelům a firmám…

Více informací
Osvobození knih od DPH má v zemích EU svá pravidla a není běžnou záležitostí

Osvobození knih od DPH má v zemích EU svá pravidla a není běžnou záležitostí

Datum článku: 18. 05. 2020

Jak to vlastně je se sazbou DPH na knihy v různých zemích? Proč v některých zemích jsou knihy zařazeny ve velmi…

Více informací
Od ledna 2021 už nebudou od DPH osvobozeny malé zásilky zboží dodávaného elektronicky ze třetích zemí

Od ledna 2021 už nebudou od DPH osvobozeny malé zásilky zboží dodávaného elektronicky ze třetích zemí

Datum článku: 15. 05. 2020

Začátkem tohoto týdne schválila vláda novelu zákona o DPH, která přinese sjednocení pravidel DPH u dodání malých…

Více informací
Doplňující informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od prvního května 2020

Doplňující informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od prvního května 2020

Datum článku: 12. 03. 2020

Od 1. 5. 2020 se rozběhne poslední fáze elektronické evidence tržeb a současně s tím dojde k další zásadní…

Více informací