Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Faktura není nejsilnějším důkazem v dlužnických sporech podnikatelů

Spory mezi podnikateli ohledně neplnění dohodnutých závazků a z toho vzešlých dluhů jsou velmi nepříjemné, ale nejsou nijak ojedinělé a většinou s jejich řešením musí pomoci soud. Jenže soud k vynesení spravedlivého rozhodnutí potřebuje vždy správné a dostatečně usvědčující důkazy. A právě síla důkazů může být problém, protože například zaúčtování faktury v účetnictví nemusí být tím správným důkazem.

Faktura není nejsilnějším důkazem v dlužnických sporech 2.jpg
Datum článku: 09. 08. 2023

Pokud se podnikatel rozhodne řešit nějaký spor soudně, potřebuje dostatečně pevné důkazy

Podnikání není snadná záležitost, a jak je řečeno výše ke sporům ohledně neplnění vzájemných závazků, například k nezaplacení dodaného objednaného zboží či služby, dochází poměrně snadno a často. Většinou z uvedené záležitosti vzniká spor o neuhrazené plnění čili dlužnou částku peněz a ten z podnikatelů, který se svých peněz domáhá, se obrátí na pomoc k soudu. Jenže již ve chvíli, kdy se podnikatel rozhoduje, že bude dluh vymáhat s pomocí soudu, tak je důležité vědět, že k záležitosti bude nutné mít dostatečně právně zásadní důkazy, aby mohlo být spravedlivě rozhodnuto.

Každý, kdo se tedy rozhodne řešit nějaký spor s pomocí soudu, musí mít nutně připraveny dostatečně průkazné důkazy, které soud nutně potřebuje a bude je tedy požadovat, aby mohl věc vyřešit. V dané situaci je nutné taktéž vědět, že není důkaz, jako důkaz. Jinými slovy každý důkaz má z právního pohledu v určité situaci jinou právní váhu a to co se z laického pohledu může jevit jako důkaz jednoznačný, nemusí být pro soud důkazem dostatečným či nemusí být důkazem vůbec.

Nedostatečným důkazem v případě podnikatelského sporu ohledně neuhrazených peněz za zboží či služby může být i faktura, i když je zúčtovaná v účetnictví, strany, která měla za věc zaplatit a dokládá, že žádané bylo dodáno a je třeba za to také zaplatit.

Daňový či účetní doklad nemusí být pro soud dostatečným důkazem osvědčujícím vznik všech smluvních vazeb

Ačkoli z pohledu účetnictví a daní se účetní a daňové doklady, k nimž samozřejmě patří také faktury, jeví jako dokumentace klíčová a zásadní z hlediska právního a zejména dokazování právních vztahů tomu, tak být nemusí. Vždy samozřejmě záleží na tom, co má být doloženo a v jaké záležitosti. Jiné doklady si žádá řešení soudních sporů, kde je zpravidla nutné dokladů více a s dostatečnou právní silou a jiná dokumentace poslouží k doložení běžných záležitostí v podnikatelských vztazích.

Také Nejvyšší soud ČR při rozhodování jednoho z podnikatelských dlužných vztahů rozhodl, že účetní doklad konkrétně faktura není pro soud dostatečně pevným důkazem, že smluvní vztah, z něhož povstal dluh, který vedl ke vzniku onoho sporu podnikatelů, skutečně nastal.

Jinými slovy soud pro spravedlivé rozhodování vždy musí záležitosti posuzovat komplexně z širšího úhlu pohledu a z hlediska všech skutečností, proto si vždy žádá důkazy dostatečné váhy a jeden doklad určité skutečnosti stačit nemusí.

Jinak řečeno účetní a daňové doklady jsou doklady zásadními a zákonnými, ale k řešení některých situací nestačí a mohou mít pouze funkci doplňkového důkazního materiálu a jako hlavní důkaz musí sloužit něco jiného.

Znovu je tedy nutné zdůraznit, že důkazní materiál potřebný k soudu vždy záleží na tom, co má soud řešit. Pro řešení jednoznačně účetních a daňových sporů jsou samozřejmě všechny účetní dokumenty včetně faktur prioritními důkazy.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nový web MPO pomůže podnikatelům s vyhledáním podpory na míru pro jejich podnikání

Nový web MPO pomůže podnikatelům s vyhledáním podpory na míru pro jejich podnikání

Datum článku: 26. 09. 2023

Jakákoli podpora se v dnešní ekonomicky náročné době podnikatelům hodí ještě více než kdykoli v době…

Více informací
Odevzdání přehledů poradcem by si měl podnikatel prověřit i v roce 2023

Odevzdání přehledů poradcem by si měl podnikatel prověřit i v roce 2023

Datum článku: 25. 07. 2023

Osoby samostatně výdělečně činné, které si pro podání daňového přiznání zvolily služby daňového poradce,…

Více informací
Zrychlené mimořádné odpisy majetku pro rok 2023 a 2024 by měly pomáhat místo seškrtaných dotací

Zrychlené mimořádné odpisy majetku pro rok 2023 a 2024 by měly pomáhat místo seškrtaných dotací

Datum článku: 30. 05. 2023

Připravovaný konsolidační nebo taktéž úsporný balíček, který v současnosti připravuje vláda ČR, bude poměrně…

Více informací
Archivace dokladů se týká podnikatele vždy a při skartaci je třeba uvážlivost

Archivace dokladů se týká podnikatele vždy a při skartaci je třeba uvážlivost

Datum článku: 05. 05. 2023

Archivace důležité dokumentace se při podnikání nevyhne žádnému podnikateli. Záležitost se týká jak velkých…

Více informací