Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně výše mezd. Budou zrušeny doložky o mlčenlivosti ohledně odměňování. Bude také nutné dávat pozor na formulaci inzerátů ohledně pracovních pozic, aby nebyly diskriminační. Popsané novinky přinese nová směrnice EU o transparentním odměňování, kterou i Česko musí začlenit do svých zákonů.

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenli 2.jpg
Datum článku: 27. 11. 2023

O nástupní mzdě bude muset mít zaměstnanec jasno ještě před pohovorem. A jednoznačně musí být vysvětleny případné rozdíly v odměňování

Diskriminace v oblasti odměňování je velmi zásadní záležitost a je důležité jí bránit všemi dostupnými formami včetně pravidel společných pro všechny státy EU včetně ČR. Z uvedeného důvodu se i do tuzemského právního prostoru musí povinně začlenit Evropská směrnice ohledně transparentního odměňování hlavně v oblasti rovného odměňování mužů a žen.

Zásadní změna má nastat v tom, že zaměstnanec má právo jednoznačně jasně vědět už z inzerátu jaká bude jeho odměna a jak se systém odměňování ve firmě případně vyvíjí. Zaměstnanci pokud se zeptají, budou muset dostat informaci jakou odměnu za práci na stejné pozici, dostává jejich kolega. Doložky o mlčenlivosti ohledně mezd zaniknou. Inzeráty na pracovní pozice, bude nutné sestavovat velmi pečlivě, aby byly genderově neutrální, a tato neutralita už bude muset být v názvu pozice.

Pokud bude mít zaměstnanec pocit, že je odměňován jinak, než bylo deklarováno v pracovním pohovoru případně i v pracovní smlouvě, bude mít právo žádat vysvětlení a zaměstnavatel bude mít povinnost písemně mu situaci objasnit. Transparentní odměňování bude samozřejmě muset být uplatňováno i u pracovníků na dohody.

Pravidelný report ohledně odměňování bude třeba poskytovat také inspektorátu práce

Povinně budou muset firmy o systému odměňování informovat Státní úřad inspekce práce a doložit, že rovnocenně odměňují muže i ženy napříč profesemi. Pokud bude v odměňování některé skupiny pracovníků rozdíl pět či více procent, zaměstnavatel bude muset jednoznačně přímo ve zprávě případně v příslušné pozdější lhůtě uvést, jaký je důvod daného rozdílu. Pokud důvod rozdílu nebude uveden ve zprávě, bude nutné jej ozřejmit nejpozději do půl roku od předání zprávy inspektorátu. Když zaměstnavatel postup nevysvětlí, může dojít až k sankci za diskriminační postup v oblasti odměňování. Uvedenou pravidelnou zprávu budou muset firmy podávat jednou  za tři roky, nebo jednou ročně podle počtu zaměstnanců.

Menší firmy od 100 do 249 zaměstnanců budou, zprávo podávat jednou za 3 roky. Firmy s 250 a více zaměstnanci budou muset o systému odměňování inspektorát informovat každoročně od roku 2027. Se začleněním směrnice do zákonů ČR, konkrétně zákoníku práce se začne s nástupem roku 2024 a hotovo musí být do tří let.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Datum článku: 25. 04. 2024

Práce na částečný úvazek je pro mnohé lidi přitažlivou alternativou, která umožňuje lépe skloubit profesní…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací