Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Firmy si svá průmyslová práva stále nechrání tak, jak by měly

Vše co má určitou hodnotu a je užitečné pro společnost i jednotlivce je potřeba opatrovat a chránit. Stále větší pozornost je nutné věnovat také ochraně duševního vlastnictví ve firmách, protože si tím firmy chrání svoji jedinečnost a nezaměnitelnost svých produktů a postupů i své místo ve stále sílící konkurenci. Podle odborníků se však velká část tuzemských firem stále nevěnuje dané problematice tak, jak je potřeba, což může působit nenahraditelné škody a nejednou mít až fatální následky.

Firmy si svá průmyslová práva stále nechrání tak,  2.jpg
Datum článku: 01. 09. 2023

Investice do ochrany nehmotného duševního vlastnictví firem rozhodně nejsou vyhozené peníze

Jak prozrazuje úvod ochraně průmyslového, čili duševního vlastnictví firmy stále nevěnují z mnoha různých důvodů tolik pozornosti a opatření, kolik daný segment potřebuje. Odborníci na uvedenou ochranu stále naléhavěji připomínají, že uvedený přístup může podnikům způsobit velmi snadno a rychle nenávratné ztráty.

Duševní průmyslové vlastnictví by si firmy měly chránit často ještě pečlivěji, než hmotný majetek či finance. Zcizené hmotné statky či peníze se většinou dají nahradit, ale zcizení jedinečnosti například výrobního postupu je vždy nenahraditelnou ztrátou. Firem, které si svoji podstatu a unikátnost chrání patenty průmyslovými vzory a dalšími prostředky ochrany duševního vlastnictví je nejen v Česku, ale celoevropsky jen asi třetina.

Klíčovou roli v dané záležitosti samozřejmě hrají peníze. Uvedené zabezpečení si samozřejmě vždy žádá značné finanční prostředky, kterých zvláště menší firmy většinou nemají mnoho a investice do popsané záležitosti se jim jeví jako příliš nákladná a někdy až nepotřebná. Jenže pravdou je pravý opak.

Vždy je nutné si uvědomit, že riziko zcizení a zkopírování produktu, technologie výroby a dalších záležitostí dnes den ode dne roste a v obraně a zabezpečení je nutné nešetřit a vybírat si vždy ochranu nejsilnější.

Na investici do zabezpečení duševního vlastnictví musí pamatovat všechny firmy, které plánují mít nějaký vlastní výrobek či postup

Prostředky na zabezpečení firemní jedinečnosti by měly hned od začátku podnikání, řešit všechny firmy, které chtějí vyrábět něco nově jinak, a používat dosud nepoužité postupy a technologie.

Problematice zabezpečení svých průmyslových práv by měly věnovat klíčovou pozornost například startupy a všichni, kdo potřebují na své podnikání navázat investory. Do nadějného projektu s nezabezpečenými právy dobří investoři nebudou chtít peníze vkládat. To znamená, že zabezpečením průmyslových práv si podnikatel chrání nejen jedinečnost svého podnikání, ale  i své postavení mezi dalšími podnikateli a přístup k investicím.

Čím si duševní vlastnictví firmy chránit?

Nejčastějšími prostředky k ochraně duševního vlastnictví ve firmách bývají patenty, průmyslové vzory a ochranné známky. Nástrojem uvedené ochrany je však také dodržování obchodního tajemství

Každá firma si samozřejmě prostředky k ochraně průmyslového vlastnictví musí volit individuálně, podle toho co potřebuje ochránit.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Práci s umělou inteligencí je vždy nutné sladit s pravidly GDPR

Práci s umělou inteligencí je vždy nutné sladit s pravidly GDPR

Datum článku: 03. 04. 2024

V dnešní době je technologie umělé inteligence (AI) považována za jeden z nejvýznamnějších průlomů, který…

Více informací
Prostředky v advokátní úschově je důležité sledovat

Prostředky v advokátní úschově je důležité sledovat

Datum článku: 28. 02. 2024

Advokátní úschova představuje důležitý nástroj, jenž se využívá pro dočasné uložení finančních prostředků…

Více informací
Zprávu o udržitelnosti musí velké firmy od roku 2024 vykazovat povinně a pečlivě

Zprávu o udržitelnosti musí velké firmy od roku 2024 vykazovat povinně a pečlivě

Datum článku: 04. 01. 2024

Od roku 2024 se pro velké podniky a obchodní společnosti stává klíčovou povinností zpracování zprávy…

Více informací
Třinácté platy a odměny se budou ve firmách rozdávat i v roce 2023

Třinácté platy a odměny se budou ve firmách rozdávat i v roce 2023

Datum článku: 07. 12. 2023

Jak se blíží konec roku, je zvykem, že společnosti obdarovávají své zaměstnance. Mezi nejoblíbenější formy odměn…

Více informací