Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Práci s umělou inteligencí je vždy nutné sladit s pravidly GDPR

V dnešní době je technologie umělé inteligence (AI) považována za jeden z nejvýznamnějších průlomů, který otevírá dveře nekonečným možnostem jak v profesionálním, tak i v osobním životě.. Avšak s tímto rychlým rozvojem a integrací AI do mnoha aspektů našeho života roste i důležitost maximálně odpovědného přístupu k ochraně osobních údajů.

Práci s umělou inteligencí je vždy nutné sladit s prav 2.jpg
Datum článku: 03. 04. 2024

Používání umělé inteligence podléhá ochraně citlivých údajů a nikdy to nesmí být opačně

Používání technologií umělé inteligence, ať už v pracovních procesech nebo pro osobní účely, přináší s sebou odpovědnost zajistit, aby bylo v souladu s pravidly ochrany osobních údajů, známými pod zkratkou GDPR. GDPR, neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, představuje soubor pravidel vytvořený Evropskou unií, který má za cíl chránit osobní informace občanů EU. To zahrnuje jakoukoliv informaci, která by mohla být použita k identifikaci jednotlivce, od jména, přes e-mailovou adresu, až po mnohem komplexnější data.

Z hlediska používání AI je nezbytné, aby již v průběhu vývoje systémů umělé inteligence byl kladen velký důraz na ochranu osobních údajů. To znamená implementaci bezpečnostních opatření, jako je šifrování dat a informací, aby byly chráněny před neoprávněným přístupem a zvlášť citlivá data chránit v zabezpečených úložištích.

Pokuty za porušení a nedodržení ochrany osobních údajů v souvislosti s AI jsou velmi citelné

V nedávné době bylo navíc přijato nové nařízení EU, známé jako AI Act, které specificky reguluje používání technologií umělé inteligence. Toto nařízení klade silný důraz na etickou stránku využívání AI, včetně ochrany soukromí a osobních údajů. Pokud organizace nebo podniky nebudou postupovat v souladu s GDPR nebo AI Act, mohou být vystaveny vysokým sankcím.

Pokuty za nesplnění požadavků GDPR mohou dosáhnout až 10 000 000 EUR, nebo v případě podniků, až 2 % z celkového ročního obratu na celosvětovém trhu za předchozí finanční rok. V případě AI Act se sankce mohou vyšplhat až na 30 000 000 EUR nebo 6 % z celosvětového ročního obratu podniku za předchozí finanční rok.

Je nutné neustávat v průběžném vzdělávání zaměstnanců ve správném používání umělé inteligence

Vzhledem k těmto potenciálním rizikům je zásadní, aby firmy a organizace nejen dodržovaly tyto regulace, ale také věnovaly pozornost vzdělávání svých zaměstnanců v bezpečném používání technologií umělé inteligence. Důraz na ochranu osobních údajů a etické využívání AI je nejen právní povinností, ale i morálním imperativem, který chrání nejen jednotlivce, ale i celou společnost.

Firmy a organizace si musí být vědomy rizika hrozících vysokých pokut a zavázat se k používání AI s maximálním respektem k ochraně osobních údajů a etickým zásadám. Tímto způsobem může umělá inteligence sloužit jako silný nástroj pro pokrok, aniž bychom obětovali základní lidská práva a soukromí.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Přiznání k dani z nemovitosti je možné i v roce 2024 podat bez pokuty ještě po vyzvání úřadu

Přiznání k dani z nemovitosti je možné i v roce 2024 podat bez pokuty ještě po vyzvání úřadu

Datum článku: 23. 01. 2024

Termín pro odevzdání daňového přiznání k dani z nemovitostí vyprší 31. ledna 2024. Přesto Finanční správa…

Více informací
ČSSZ spustila novou online službu pro OSVČ ohledně pohledávek, pokut a penále na pojistném

ČSSZ spustila novou online službu pro OSVČ ohledně pohledávek, pokut a penále na pojistném

Datum článku: 17. 01. 2024

Od 14. ledna 2024 se pro samostatně výdělečně činné osoby (OSVČ) zjednodušuje proces zjišťování informací…

Více informací
Zprávu o udržitelnosti musí velké firmy od roku 2024 vykazovat povinně a pečlivě

Zprávu o udržitelnosti musí velké firmy od roku 2024 vykazovat povinně a pečlivě

Datum článku: 04. 01. 2024

Od roku 2024 se pro velké podniky a obchodní společnosti stává klíčovou povinností zpracování zprávy…

Více informací
Třinácté platy a odměny se budou ve firmách rozdávat i v roce 2023

Třinácté platy a odměny se budou ve firmách rozdávat i v roce 2023

Datum článku: 07. 12. 2023

Jak se blíží konec roku, je zvykem, že společnosti obdarovávají své zaměstnance. Mezi nejoblíbenější formy odměn…

Více informací