Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění už jen online

Připomínáme OSVČ, že pokud vyhlíží přehled o zaplacených zálohách na důchodové pojištění, v poštovní schránce, činí tak marně. Pro informace už od loňského roku se musí jedině na ePortál ČSSZ.

Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění už je 2.jpg
Datum článku: 13. 03. 2023

Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění už OSVČ do klasických poštovních schránek nedostávají, poskytují se jen online a vyplatí se je občas kontrolovat

Účast na důchodovém pojištění je povinná pro všechny OSVČ na hlavní činnost i pro mnohé OSVČ na činnost vedlejší a spočívá v pravidelné včasné a správné platbě záloh. Neplnění dané povinnosti nebo její nesprávné plnění samozřejmě vždy znamená sankce, proto je potřeba si záležitost minimálně jednou za rok kontrolovat. V dřívějších letech konkrétně do roku 2021 zasílala ČSSZ sama pravidelně podnikatelům takzvanou Inventuru pohledávek, což bylo informativní sdělení právě o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění zasílané do poštovních schránek.

Od roku 2022 už tato informace v papírové formě podnikatelům nechodí a do klasické schránky nepřijde ani v roce 2023. Ve snaze o rozšiřování digitalizace se již v loňském roce začaly tyto informace podnikatelům poskytovat pouze elektronicky přes službu „Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění,“ K informacím o svém plněné této povinnosti se už podnikatel dostane jedině online prostřednictvím ePortálu ČSSZ, když se přihlásí prostřednictvím údajů k přihlašování do datové schránky, bankovní identitou nebo jinou elektronickou identitou.

Prostřednictvím dané služby podnikatel zjistí nejen údaje o zaplaceném důchodovém pojištění, ale také o přeplatcích, nedoplatcích, platebním výměru a další informace k danému pojištění. Informace o zálohách jsou zde i pro všechny živnostníky v paušálním režimu.

Informace může za podnikatele zjišťovat i pověřená osoba, ale podnikatel si o to musí požádat

Informace může podnikateli vyhledat i jiná osoba, kterou tímto úkolem pověří. Ale o pověření pro danou osobu musí podnikatel požádat na ČSSZ na k tomu účelu určeném formuláři, kde uvede i rozsah pověření pro danou osobu.

Proč už se informace neposílají v papírové formě?

Zejména starší ročníky podnikatelů se dotazují, proč nemohou dostávat informace papírově.

Je to právě z důvodů postupující digitalizace. Stát a jeho instituce a orgány vyžadují a stále více vyžadovat budou po podnikatelích i nepodnikatelích, aby komunikovali právě s úřady a institucemi elektronicky, protože jde o komunikaci rychlejší, dohledatelnější, stále dostupnou, v níž může být více informací, než v původních papírových zprávách. Uvedená komunikace je bezpečnější i z hlediska ochrany osobních údajů a je také ekologičtější.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Paušální daň v roce 2024 znovu vzroste a nejvíc pro OSVČ v prvním pásmu

Paušální daň v roce 2024 znovu vzroste a nejvíc pro OSVČ v prvním pásmu

Datum článku: 22. 09. 2023

Všichni podnikatelé využívající takzvaný režim paušální daně si musí pro rok 2024 na povinnou měsíční platbu…

Více informací
Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Datum článku: 20. 09. 2023

Ačkoli do konce roku 2023 ještě zbývá celá čtvrtina, tak neškodí se podívat vpřed a případně se již začít…

Více informací
Faktura není nejsilnějším důkazem v dlužnických sporech podnikatelů

Faktura není nejsilnějším důkazem v dlužnických sporech podnikatelů

Datum článku: 09. 08. 2023

Spory mezi podnikateli ohledně neplnění dohodnutých závazků a z toho vzešlých dluhů jsou velmi nepříjemné, ale…

Více informací
Nová služba na ePortálu ČSSZ pro využití Milostivého léta 2023 u ČSSZ

Nová služba na ePortálu ČSSZ pro využití Milostivého léta 2023 u ČSSZ

Datum článku: 10. 07. 2023

Česká správa sociálního zabezpečení má samozřejmě také zájem na tom, aby její klienti nemuseli řešit problémy…

Více informací