Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění už jen online

Připomínáme OSVČ, že pokud vyhlíží přehled o zaplacených zálohách na důchodové pojištění, v poštovní schránce, činí tak marně. Pro informace už od loňského roku se musí jedině na ePortál ČSSZ.

Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění už je 2.jpg
Datum článku: 13. 03. 2023

Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění už OSVČ do klasických poštovních schránek nedostávají, poskytují se jen online a vyplatí se je občas kontrolovat

Účast na důchodovém pojištění je povinná pro všechny OSVČ na hlavní činnost i pro mnohé OSVČ na činnost vedlejší a spočívá v pravidelné včasné a správné platbě záloh. Neplnění dané povinnosti nebo její nesprávné plnění samozřejmě vždy znamená sankce, proto je potřeba si záležitost minimálně jednou za rok kontrolovat. V dřívějších letech konkrétně do roku 2021 zasílala ČSSZ sama pravidelně podnikatelům takzvanou Inventuru pohledávek, což bylo informativní sdělení právě o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění zasílané do poštovních schránek.

Od roku 2022 už tato informace v papírové formě podnikatelům nechodí a do klasické schránky nepřijde ani v roce 2023. Ve snaze o rozšiřování digitalizace se již v loňském roce začaly tyto informace podnikatelům poskytovat pouze elektronicky přes službu „Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění,“ K informacím o svém plněné této povinnosti se už podnikatel dostane jedině online prostřednictvím ePortálu ČSSZ, když se přihlásí prostřednictvím údajů k přihlašování do datové schránky, bankovní identitou nebo jinou elektronickou identitou.

Prostřednictvím dané služby podnikatel zjistí nejen údaje o zaplaceném důchodovém pojištění, ale také o přeplatcích, nedoplatcích, platebním výměru a další informace k danému pojištění. Informace o zálohách jsou zde i pro všechny živnostníky v paušálním režimu.

Informace může za podnikatele zjišťovat i pověřená osoba, ale podnikatel si o to musí požádat

Informace může podnikateli vyhledat i jiná osoba, kterou tímto úkolem pověří. Ale o pověření pro danou osobu musí podnikatel požádat na ČSSZ na k tomu účelu určeném formuláři, kde uvede i rozsah pověření pro danou osobu.

Proč už se informace neposílají v papírové formě?

Zejména starší ročníky podnikatelů se dotazují, proč nemohou dostávat informace papírově.

Je to právě z důvodů postupující digitalizace. Stát a jeho instituce a orgány vyžadují a stále více vyžadovat budou po podnikatelích i nepodnikatelích, aby komunikovali právě s úřady a institucemi elektronicky, protože jde o komunikaci rychlejší, dohledatelnější, stále dostupnou, v níž může být více informací, než v původních papírových zprávách. Uvedená komunikace je bezpečnější i z hlediska ochrany osobních údajů a je také ekologičtější.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nezapočítávání studia do nároku na důchod znamená pro současné mladé o tisícovky nižší penzi

Nezapočítávání studia do nároku na důchod znamená pro současné mladé o tisícovky nižší penzi

Datum článku: 10. 03. 2023

Současná mladá generace to skutečně nebude mít ohledně starobního důchodu vůbec snadné třeba i proto, že se jí…

Více informací
Varování ČSSZ před falešnými internetovými stránkami lákajícími údaje

Varování ČSSZ před falešnými internetovými stránkami lákajícími údaje

Datum článku: 07. 03. 2023

Klienti ČSSZ, kteří si chtějí přes internetové stránky ověřit například informace o svých nemocenských…

Více informací
S uplatněním slev na pojistném to nemusí být snadné u zaměstnanců cizinců

S uplatněním slev na pojistném to nemusí být snadné u zaměstnanců cizinců

Datum článku: 09. 02. 2023

Od února 2023 mohou zaměstnavatelé využívat slevu na pojistném na sociální pojištění u některých skupin…

Více informací
Nemocenské pojištění OSVČ pro rok 2023 bude potřeba navýšit včas

Nemocenské pojištění OSVČ pro rok 2023 bude potřeba navýšit včas

Datum článku: 02. 12. 2022

Poslední měsíc roku 2022 začal odkrajovat ze svých dnů a OSVČ by již měli v nejedné záležitosti myslet na rok…

Více informací