Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Z hlediska starobního důchodu je dobrovolné důchodové pojištění lepší než nic, ale důchod bude malý

Starobní důchod jsou sice peníze od státu, které člověku ve stáří zajišťují příjem, jehož prostřednictvím uspokojuje své potřeby, ale vždy je třeba pamatovat na to, že nikdy nejde o příjem získaný automaticky, pouze dosažením určitého věku. O starobní důchod je vždy třeba se zasloužit nějakou ekonomickou činností, z níž je státu odváděno po předepsanou dobu důchodové pojištění nebo dobrovolnou platbou důchodového pojištění.

Z hlediska starobního důchodu je dobrovolné důchodové pojištění lepší než nic, ale důc 2.jpg
Datum článku: 29. 08. 2022

Dobrovolné placení důchodového pojištění má být pouze pomocníkem v nestandardních situacích a starobní důchod je důležité si jistit pravidelným placením sociálního pojištění ze zaměstnání či podnikání

Z výše uvedených řádků je jednoznačně patrné, že k tomu, aby měl jedinec ve stáří nárok na alespoň nějaký starobní důchod je vždy nutná nějaká jeho vlastní aktivita, kterou bude pravidelně přispívat do sociálního systému státu, z něhož bude onen důchod následně vyplácen. Jinými slovy platí, že kdo se o svůj starobní důchod nijak nepřičiní, tak na žádný starobní důchod nárok mít ve stáří nebude.

Záleží, však také na tom jakého druhu ono přičinění bude a jak dlouho bude trvat. Klíčovým faktorem pro nárok na starobní důchod je totiž délka hrazeného sociálního respektive důchodového pojištění a výše příjmů, z nichž bylo toto pojištění hrazeno.

Sociální pojištění se vždy odvádí z příjmů ze zaměstnání v pracovním poměru i z některých dohod ze zaměstnání na dohody mimo pracovní poměr. U dohod je povinnost odvodu sociálního pojištění je u dohod nad určitý příjmový limit. U DPP musí být pro povinný odvod překročen limit příjmů nad 10 000 Kč měsíčně. U DPČ se pojistné na sociální pojištění odvádí z příjmu přesahujícího 3500 Kč měsíčně. Z podnikání se sociální pojistné povinně odvádí z podnikání na hlavní činnost. Při podnikání na vedlejší činnost se sociální pojištění odvádí, jen pokud příjmy z daného podnikání za daný rok překračují určitý zákonem stanovený limit.

Pokud občan žádný z uvedených příjmů, který by mu zakládal povinnou účast na sociálním a tím i důchodovém pojištění nemá, může si platit důchodové pojištění dobrovolně.

Dobrovolné důchodové pojištění si lze platit ze specifického důvodu a pak je možné si takto doplatit potřebnou dobu na důchod i neomezeně zpětně. Nebo je možné si dobrovolné důchodové pojištění platit bez specifického  důvodu a pak je možné si takto dobrovolné  pojistné platit po dobu maximálně 15 let a současně musí být splněna podmínka získání alespoň jednoho roku pojištění zaměstnáním či podnikáním.

Uvedenými specifickými důvody, při nichž je možné si doplatit dobrovolně důchodové pojištění neomezeně zpětně je například dlouhodobé vedení jedince v evidenci uchazečů o práci na Úřadě práce bez nároku na podporu v nezaměstnanosti. Dále je možné si takto doplatit dobu pojištění za dobu pobytu v zahraničí, pokud uvedená osoba následovala do zahraničí svého manžela případně registrovaného partnera z důvodu výkonu státní služby tohoto manžela partnera.

Výše dobrovolného důchodového pojištění musí odpovídat vždy nejméně aktuálně platné výši minimální částky tohoto pojistného stanoveného státem pro daný rok

Dobrovolná platba důchodového pojištění se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu. Oním vyměřovacím základem je částka, kterou si plátce sám určí. Nejméně si však takto lze určit částku odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy platné v kalendářním roce, v němž je důchodové pojištění hrazeno. Nejsnazší, aby věci byly správně je v daném případě platit dobrovolné důchodové pojištění z aktuálně zákonem stanoveného vyměřovacího základu. V roce 2022 je třeba při dobrovolně placeném důchodovém pojištění platit každý měsíc minimálně částku 2724 Kč. Vždy, když se člověk rozhoduje pro platbu důchodového pojištění popsaným způsobem je nutné počítat s tím, že budoucí důchod z dané platby bude také jen minimální hluboce podprůměrný a že vyšší částku důchodu než tento postup může přinést i práce v zaměstnání za minimální mzdu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dispoziční právo k účtu může pomáhat, ale také působit velké problémy

Dispoziční právo k účtu může pomáhat, ale také působit velké problémy

Datum článku: 08. 02. 2023

Dispoziční právo obecně je poskytnutí oprávnění jednou osobou jiné osobě něco užívat s něčím disponovat.…

Více informací
Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Datum článku: 02. 02. 2023

Potřeba přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance je samozřejmě záležitost, která může být jak…

Více informací
Písemnost v listinné podobě může podnikateli přijít i při povinné datové schránce

Písemnost v listinné podobě může podnikateli přijít i při povinné datové schránce

Datum článku: 23. 01. 2023

Finanční správa upozorňuje podnikatele, že i přes povinné zřízení datových schránek v roce 2023 může…

Více informací
Peněžitá pomoc v mateřství čili zkráceně mateřská v roce 2023

Peněžitá pomoc v mateřství čili zkráceně mateřská v roce 2023

Datum článku: 20. 01. 2023

Lidové označení Mateřská se používá jak pro sociální dávku Peněžité pomoci v mateřství, tak pro pracovní…

Více informací