Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Informace pro zaměstnavatele a zaměstnance ohledně povinného testování ve firmách případně samotestování od prvního března 2021

Protiepidemická opatření proti šíření koronaviru, se v ČR od 1. března 2021 tvrdě zpřísňují. V důsledku toho přichází i nová povinnost testování pracovníků ve firmách. Testovat se povinně musí všichni pracovníci všech firem, které zůstávají v provozu. Firmám, kde by pravidelné testování prováděno nebylo, hrozí uzavření a pokuty. Co uvedená nová povinnost znamená pro zaměstnavatele a jak ji správně plnit?

Informace pro zaměstnavatele a zaměstnance ohledně povinného testování ve firmách případně samotest 2.jpg
Datum článku: 01. 03. 2021

Povinnost firemního testování odkdy a jak

O půlnoci z posledního února na prvního března 2021 se razantně zpřísnila protiepidemická opatření v celém Česku. Jak je řečeno výše, uvedená novinka přináší novou povinnost testování na koronavirus  zaměstnavatelům a zaměstnancům firem, které zůstávají v provozu a lidé zde budou konat práci přímo na pracovišti. Povinnost pravidelného testování se týká menších i větších firem.

Od 5. 3. 2021 se musí povinně testovat ve firmách, kde pracuje více než 250 lidí.

Od 12. 3. 2021 je testování povinné také pro firmy, kam dochází 50 až 250 pracovníků.

Pokud firmy povinnost testování dodržovat nebudou, hrozí jim podle ministra průmyslu a obchodu uzavření případně až půlmilionová pokuta.

Povinnost pravidelného testování by se však měla dodržovat i v malých firmách s několika zaměstnanci stejně jako u OSVČ bez zaměstnanců, pokud dochází k pravidelnému pracovnímu kontaktu s dodavateli, odběrateli atd.

Odpovědnost, aby testování bylo zajištěno a probíhalo správně, leží samozřejmě na zaměstnavatelích.

Hlavním úkolem zaměstnavatelů je zajistit testy pro antigenní testování přímo na pracovišti nebo testy, kterými se zaměstnanec otestuje sám doma před odchodem do zaměstnání. Pro pravidelné firemní testování ministerstvo doporučuje využít POC antigenní testy, které jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Pro testování na pracovišti je nutné k danému účelu vyčlenit místnost a zaměstnance, kteří budou pověřeni prováděním testů. Uvedené zaměstnance musí zaměstnavatel vybavit příslušnými ochrannými pomůckami, což znamená respirátory FFP 2, ochranné brýle a rukavice.

O každém provedeném testování a jeho výsledku musí být vždy učiněn záznam. Zaznamenat je potřeba datum testování, rodné číslo konkrétního zaměstnance a výsledek testu. Uvedené informace je třeba pečlivě uložit pro případnou kontrolu orgánů ochrany veřejného zdraví. Důležité také je pečlivě uchovávat faktury za nakoupené testy pro účely kontroly ze strany zdravotních pojišťoven.

Dalším důležitým úkolem ve firmách je zajistit správné zacházení s použitými testy. Použité testy je nutné odkládat do pevnějších plastových pytlů minimálně o síle 0,2 milimetry. Naplněný pytel je třeba pevně zavázat a vhazovat do nádob na směsný komunální odpad. Osoba manipulující s použitými testy musí být poučena jak s daným materiálem zacházet a je třeba ji vybavit zejména ochrannými rukavicemi a přípravkem k desinfekci rukou.

Když je zaměstnancův test pozitivní

Zaměstnavatelé mají povinnost poučit všechny své zaměstnance o tom, že pokud mají jakékoli příznaky onemocnění COVID-19 nebudou podstupovat testování ve firmě ani používat samotest, ale informují o své situaci praktického lékaře či hygienickou stanici a budou se řídit jejich pokyny.

V případě, že zaměstnanci vyjde při firemním testování pozitivní test, musí pracoviště bezodkladně ihned po zjištění výsledku testu opustit, odejít do domácí izolace a následně ihned uvědomit o dané situaci zaměstnavatele.

Dalším úkolem zaměstnance po zjištění pozitivity je informovat o své situaci telefonicky svého praktického lékaře. V případě, že zaměstnanec nemá praktického lékaře, musí o svém stavu informovat příslušnou krajskou hygienickou stanici. Praktický lékař či orgán ochrany veřejného zdraví následně vyzvou tohoto zaměstnance, aby se podrobil takzvanému konfirmačnímu čili ověřujícímu testu RT-PCR a vystaví příslušnou žádanku.

Zaměstnanec má povinnost se uvedenému konfirmačnímu testu podrobit.

Kdy a které zaměstnance není třeba ve firmě testovat

Je samozřejmé, že není nutné testovat vždy úplně všechny zaměstnance, když u nich doložitelně nákaza nehrozí. Firemní testování se neprovádí u osob, které lékařskou zprávou doloží, že onemocnění COVID-19 prokazatelně prodělali, což bylo doloženo příslušným laboratorním testem, prošli řásnou karanténou a nachází v době 90 dnů od prodělání nemoci. Testovat na pracovišti není třeba zaměstnance, který přijde do práce a doloží negativní výsledek profesionálně provedeného testu, který není starší než 48 hodin.

Další informace k uvedené problematice lze nalézt zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Telefonické dotazy už Finanční správa vyřizuje z místně příslušných pracovišť FÚ

Telefonické dotazy už Finanční správa vyřizuje z místně příslušných pracovišť FÚ

Datum článku: 01. 06. 2023

Od dnešního dne 1. 6. 2023 mění Finanční správa způsob telefonické komunikace s veřejností. Dotazy veřejnosti bude…

Více informací
Lidem čekajícím na vyřízení důchodu nebude hrozit dluh na zdravotním pojištění

Lidem čekajícím na vyřízení důchodu nebude hrozit dluh na zdravotním pojištění

Datum článku: 30. 05. 2023

Současná doba je v mnoha ohledech vypjatá a nestandardní i z hlediska čekání na vyřízení důchodů. Čekací…

Více informací
Zrychlené mimořádné odpisy majetku pro rok 2023 a 2024 by měly pomáhat místo seškrtaných dotací

Zrychlené mimořádné odpisy majetku pro rok 2023 a 2024 by měly pomáhat místo seškrtaných dotací

Datum článku: 30. 05. 2023

Připravovaný konsolidační nebo taktéž úsporný balíček, který v současnosti připravuje vláda ČR, bude poměrně…

Více informací
Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací