Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Intrastat a jeho změny v roce 2022

Intrastat důležitou vykazovací povinností firem, které během roku přijímají či odesílají zboží do nebo z jiného státu EU a hodnota tohoto odeslaného či přijatého zboží přesáhne určitou hranici. Pro firmy, které uvedenou povinnost mají, nastávají v roce 2022 změny, které je třeba pohlídat.

Intrastat a jeho změny v roce 2 2.jpg
Datum článku: 13. 01. 2022

Co je Intrastat a koho se týká?

Jak napovídá úvod Intrastat je specializovaný systém sběru a vykazování údajů o obchodu se zbožím mezi členskými státy EU. Uvedené vykazování se netýká všech firem, které v ČR přijímají či odesílají zboží do jiného členského státu EU. Povinnost vzniká při překročení určité finanční hodnoty přijatého či odeslaného zboží a při splnění dalších podmínek. Pokud však firmě povinnost vznikne, musí ji plnit vždy v souladu s aktuálními pravidly pro daný rok.

Povinnost zpracovávat a odesílat data do intrastatu vzniká osobám registrovaným v ČR k DPH, pokud přijaly či odeslaly zboží z nebo do jiného státu EU a hodnota tohoto zboží přesáhne 12 milionů korun. Pokud firma v určitém roce překročí v obchodních transakcích uvedený limit, má povinnost toto výkaznictví provádět jednou měsíčně podáním příslušného hlášení. Hlášení se podává vždy nejpozději do desátého kalendářního dne následujícího měsíce, kdy firma přesáhla uvedený limit. Povinnost je třeba plnit nejen do konce roku, kdy firma uvedenou hranici přesáhla, ale ještě i celý rok následující bez ohledu na součet a výši faktur.

Pokud tedy firma například v červnu zjistí, že součet všech faktur u dovezeného zboží jí přesáhl 12 milionů Kč, pak musí od uvedeného měsíce června začít s danými výkazy u dovezeného zboží. Povinnost vzniká zvlášť pro export a zvlášť pro import zboží.

Povinnost spočívá hlavně v podávání řádných, opravných i mimořádných i příležitostných hlášení.

Změny pro rok 2022

Od 1. 1. 2022 u instrastatu nastává nově možnost zjednodušeného vykazování, pokud za celý předcházející rok celková hodnota zboží vyvezeného do jiných členských států EU nebo naopak zboží dovozeného z jiných členských států EU nepřekročila 20 milionů Kč a pokud firma současně ve stejném období nevyvezla či nedovezla zboží, které podle speciálního číselníku Českého statistického úřadu vyloženě není určeno pro zjednodušené vykazování, může být zjednodušené vykazování použito.

Další změna se týká firem, které budou podávat standardní čili nezjednodušený výkaz. Uvedeným firmám se rozšiřuje okruh údajů, které musí vykazovat o:

zemi původu vyváženého zboží a DIČ partnerského subjektu v členském státě, kam bude zboží vyvezeno. V případě, že zboží bylo vyvezeno pro odběratele, který nemá DIČ nebo obdobné identifikační číslo přiděleno nebo jednotka toto číslo nezná, vyjádří se údaj kódem QV123.

Další změnou je zvýšení limitu pro malé zakázky z 200 eur na 400 eur.

Usnadňuje se způsob vykazování údajů o množství zboží. Změna se týká i vykazování stoprocentního dobropisu nebo situace když nastane prodleva delší než dva měsíce mezi dovozem či vývozem zboží a zdanitelným plněním.

Všechny změny pro rok 2022 jsou uvedeny v příručce k intrastatu na stránkách Českého statistického úřadu, v příručce označené V22.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Přímé poskytnutí daru potřebnému nemusí být z hlediska daní snadné

Přímé poskytnutí daru potřebnému nemusí být z hlediska daní snadné

Datum článku: 30. 06. 2022

Pomáhat druhým v těžkých životních situacích finančním darem je velmi šlechetná záležitost, která má ale…

Více informací
Úsporný tarif a co chaty, domácnosti napojené na teplárny či firmy?

Úsporný tarif a co chaty, domácnosti napojené na teplárny či firmy?

Datum článku: 28. 06. 2022

Energetický úsporný tarif je vládní opatření v oblasti energií, které má občanům dotačně pomáhat zvládnout…

Více informací
Doklady k zápisu do evidence skutečných majitelů

Doklady k zápisu do evidence skutečných majitelů

Datum článku: 20. 06. 2022

Evidence skutečných majitelů je informační systém sloužící ze zákona k přehlednému zjišťování důležitých…

Více informací
Informační povinnost a součinnost má zaměstnavatel i vůči ošetřujícímu lékaři svého zaměstnance

Informační povinnost a součinnost má zaměstnavatel i vůči ošetřujícímu lékaři svého zaměstnance

Datum článku: 17. 06. 2022

Nejen zákoník práce, ale i další zákony a vyhlášky ukládají zaměstnavateli nejednu informační povinnost ohledně…

Více informací