Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Úplaty za zboží či služby předem a povinnost odvodu DPH

Pokud je za zboží či služby placeno předem musí se tomu přizpůsobit i povinnosti spojené s DPH, aby daň z přidané hodnoty byla i v tomto případě odvedena ve správný okamžik. Na straně druhé je třeba se v situaci dobře orientovat, protože ne z úplně každé platby musí být DPH odvedena okamžitě a některé platby předem nepodléhají DPH vůbec.

Úplaty za zboží či služby předem a povinn  2.jpg
Datum článku: 18. 11. 2021

Platby předem je třeba sladit s DPH, protože někdy je důležité počkat na správný okamžik a jindy nemusí taková platba DPH vůbec podléhat

Většině zodpovědných podnikatelů je jasné, že povinnost odvodu DPH musí být splněna vždy v  přesně stanovenou chvíli, aby nenastaly problémy s úřady. Na straně druhé i u daní platí, že se věci nemají uspěchat.

Zákon o DPH v jednom ze svých prvních ustanovení říká, že plátce daně má povinnost vždy ke dni dodání zboží či služby odvést také DPH z přijaté platby. Jenže celkem běžné jsou i situace, kdy část platby zálohu přijme plátce předem, ještě než zboží dodá. Jak postupovat v takovém případě, aby i zde byl odvod DPH v pořádku.

V případě, že podle terminologie zákona o DPH dochází k takzvané úplatě za poskytnuté zboží či službu předem mohou nastat v zásadě tři případy, buď se DPH z této platby musí přiznat ke stejnému dni, kdy byla úplata přijata nebo se platba zdaní později ve chvíli, kdy platba bude z hlediska povinnosti k DPH dostatečně určitá a třetí varianta je, že se na uvedenou platbu povinnost odvést uvedenou daň nevztahuje vůbec.

První případ tedy zdanění předem přijaté platby ve stejný den, kdy byla platba přijata, nastane, když v okamžiku přijetí platby předem budou dostatečně známy skutečnosti pro odvod DPH.

Dostatečně známé skutečnosti pro odvod DPH jsou:

Je jasné jaké zboží má být dodáno či jaká služba poskytnuta.

Je známa sazba daně jaká má být odvedena a

Je známo místo plnění.

Pokud jsou uvedené náležitosti známy, pak musí být DPH bezpodmínečně přiznána ke dni přijetí této úplaty.

 

Druhý případ, že se DPH z předem přijaté platby bude přiznávat později, logicky nastane ve chvíli, kdy v okamžiku přijetí úplaty nebudou známy výše uvedené náležitosti potřebné pro odvod DPH. Povinnost zde nastane až v okamžiku, kdy bude mít plátce k dispozici všechny výše uvedené údaje, protože pokud by chyběl třeba jen jeden z údajů, nemůže být povinnost správně splněna.

Třetí případ, a to, že povinností odvodu DPH není třeba se zabývat, nastane, když předem přijatá platba jako záloha ani případný pozdější zbytek platby povinnosti zdanění nepodléhá vůbec. Platba předem nepodléhá zdanění, pokud se jedná o zaplacení smluvní pokuty, škody nebo úroků z prodlení.

Zálohy v režimu přenesení daňové povinnosti

Připomínáme, že ani platby předem při režimu přenesení daňové povinnosti se nedaní v okamžiku přijetí dané úplaty, ale až ve chvíli, kdy je záležitost hotova, což znamená až při samotném uskutečnění daného plnění.

Příkladem kdy ke zdanění záloh placených předem dochází až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a ne při přijetí platby jsou zálohy za elektřinu, vodu teplo a podobné platby

Nejčastějším příkladem, kdy se u předem přijaté úplaty provádí zdanění až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a nikoli v den přijetí úplaty jsou pravidelné úhrady záloh za elektřinu, plyn či vodu. Když například plátce DPH pronajímá nebytové prostory a kvůli nájmu následně přeúčtovává nájemci platby. Nájemce pravidelně pronajímateli platí každý měsíc dohodnuté zálohy. Následně pak vždy jednou ročně dochází k vyúčtování záloh. Plátce DPH nepřiznává daň pokaždé s přijaté zálohy, ale až po vyúčtování z přeúčtované částky.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Karanténa a izolace se zkrátila na pět dnů, ale může být i kratší

Karanténa a izolace se zkrátila na pět dnů, ale může být i kratší

Datum článku: 13. 01. 2022

Nemoc Covid-19 řádí i v naší zemi již téměř dva roky a za uvedenou dobu se několikrát měnila i doba pro…

Více informací
I v invalidním důchodu je práce přirozenou a často také nutnou součástí života

I v invalidním důchodu je práce přirozenou a často také nutnou součástí života

Datum článku: 11. 01. 2022

Je velkou chybou a v podvědomí společnosti ještě stále hojně přetrvávajícím mýtem, že lidé s invalidním…

Více informací
Při přečerpání dovolené je třeba příslušné srážky přeplatku dělat z hrubé mzdy

Při přečerpání dovolené je třeba příslušné srážky přeplatku dělat z hrubé mzdy

Datum článku: 10. 01. 2022

K přečerpání dovolené u zaměstnance není úplně ojedinělý problém a může k němu dojít i při pečlivém…

Více informací
Nezabavitelné minimum dlužníka je i v roce 2022 vyšší než rok předešlý

Nezabavitelné minimum dlužníka je i v roce 2022 vyšší než rok předešlý

Datum článku: 07. 01. 2022

Je už více než jisté, že i v roce 2022 se bude mnoho lidí potýkat s dluhovými problémy. Drobným pozitivem pro tyto…

Více informací