Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jak na daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti, jak a z čeho se vlastně platí? Musí být zaplacena a Jakým způsobem? Vlastnictví nemovitosti nám přináší výhody a třeba i zisk, ale také povinnosti. Jednou z povinností je i platba daně. Jak ji zaplatit?

932787_62126337.jpg
Datum článku: 22. 09. 2014

Z čeho se platí

Daň z nemovitosti tvoří vlastně dvě části. Skládá se z daně z pozemku a daně ze samotné stavby. Předmětem daně z pozemků jsou pozemky vedené v katastru nemovitostí na území České republiky. Předmětem daně ze staveb a jednotek na území České republiky je zdanitelná stavba. Zdanitelné stavby jsou budovy, které jsou pro účely daně z nemovitostí vedeny v katastrálním zákoně a inženýrské stavby uvedené v zákoně 338/1992 sb,. Patří sem i bytové jednotky.

Poplatník

Poplatníkem daně z pozemku je vlastník pozemku. Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vlastník stavby nebo jednotky.

Kolik mám zaplatit

Výše daně je stanovena podle jednotlivých sazeb a výpočet je složitější. Údaj zjistíme ze složenky, která je vlastníkům rozesílána Finanční správou České republiky. V případě, že jsme složenku neobdrželi, zjistíme informace na příslušném finančním úřadě.

Jak zaplatit

Daň z nemovitosti se platí pravidelně jednou ročně. Platbu lze provést několika způsoby. Je možné zaplatit v hotovosti prostřednictvím složenky, která nám byla zaslána. Platbu lze provést též bankovním převodem na účet příslušného finančního úřadu, nebo můžeme zaplatit osobně v hotovosti na pokladně místně příslušného úřadu.

Neplacení se nevyplatí

Placení daně je povinné. V případě neplacení daně hrozí úrok z prodlení, který činní 14, 05% ročně. Úrok z prodlení se počítá za každý nezaplacený den až do dne platby. Lhůta úroku z prodlení, začíná pátým dnem po splatnosti.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

U přiznání k dani z nemovitostí při pozdním zápisu do katastru také platí tolerance krátkého zpoždění

U přiznání k dani z nemovitostí při pozdním zápisu do katastru také platí tolerance krátkého zpoždění

Datum článku: 02. 04. 2019

Pokuty za neplnění daňových povinností jsou velmi nepříjemná záležitost. Ale i zde platí, že pokud nejde…

Více informací
Firmy obchodující s nemovitostmi by rády dosáhly zrušení daně z nemovitostí

Firmy obchodující s nemovitostmi by rády dosáhly zrušení daně z nemovitostí

Datum článku: 26. 03. 2019

Daň z nemovitostí nevynáší státu žádné horentní sumy a záležitosti kolem ní zpomalují a často komplikují…

Více informací
Daň z nemovitých věcí nemusí být věcí majitele, povinnost může ležet na bedrech nájemce

Daň z nemovitých věcí nemusí být věcí majitele, povinnost může ležet na bedrech nájemce

Datum článku: 22. 11. 2018

Daň z nemovitých věcí nebo dřívější terminologií daň z nemovitosti ve velké většině případů má povinnost…

Více informací
Lhůta pro zaplacení daně z nemovitosti pro většinu poplatníků dnes končí

Lhůta pro zaplacení daně z nemovitosti pro většinu poplatníků dnes končí

Datum článku: 31. 05. 2018

Poslední květen je zároveň posledním dnem, kdy převážná většina poplatníků má uhradit povinnou daň…

Více informací