Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jak postupovat při koupi nemovitosti

Postup při koupi a prodeji nemovitosti, přiznání daně, modelová situace.

Daně
Datum článku: 16. 07. 2014

Smlouva o převodu nemovitosti musí být písemná s podpisy kupujícího i prodávajícího a musí být na stejné listině. Pokud jde o převod nemovitosti, která je zapsaná v katastru nemovitostí, musí být alespoň na jednom vyhotovení smlouvy podpisy ověřené úředně.

Modelový příklad:

Pan Pavel „P“ jako prodávající, prodává rodinný domek s pozemkem panu Karlovi „K“ jako kupujícímu. Vklad vlastnického práva byl katastrálnímu úřadu podaný dne 12. května 2014. Katastrální úřad ověří zda je vše v pořádku a pokud je návrh bez chyb, provede vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí. Návrh na zápis vlastnického práva podávají buď obě smluvní strany společně, nebo alespoň jedna z nich. Katastrální úřad musí dodržet zákonnou třicetidenní (a za daných okolností 60denní) lhůtu. Rozhodne o povolení a provede vklad dne 6. června 2014. Vyrozumí pana Pavla a pana Karla o provedení vkladu vlastnického práva. Oběma zašle kupní smlouvu, na které bude vyznačená doložka o provedení vkladu vlastnického práva. Z doložky je patrné, ke kterému dni došlo k převodu vlastnického práva a kdy byl vklad proveden. K převodu dochází vždy ke dni podání návrhu na vklad, tj. ke dni 12. května 2014. Účastníkům smlouvy, tedy Pavlovi i Karlovi, bude kupní smlouva s doložkou doručena dne 9. června 2014. Uskutečněným převodem nemovitostí se spustí další nutné kroky, které je nutno provést pro splnění daňové povinnosti. Proto je dobré podívat se na jednotlivé daně u nemovitosti. Daň z převodu nemovitosti platí prodávající, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
Daně z nemovitostí a s tímto související převody nejsou sice jednoduchou záležitostí, ale nikdo, kdo se k převodu chystá, nebo je povinen platit příslušné daně nemusí mít strach z příliš náročného úředního postupu. Je dobré naplánovat si jednotlivé kroky týkající se těchto záležitostí s dostatečným předstihem, protože to je nejlepší recept, jak se vyhnout následnému opomenutí, které se je vyvoláno časovou tísní.  Tiskopisy pro elektronické podání daně lze najít na internetových stránkách Finanční správy ČR.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

U přiznání k dani z nemovitostí při pozdním zápisu do katastru také platí tolerance krátkého zpoždění

U přiznání k dani z nemovitostí při pozdním zápisu do katastru také platí tolerance krátkého zpoždění

Datum článku: 02. 04. 2019

Pokuty za neplnění daňových povinností jsou velmi nepříjemná záležitost. Ale i zde platí, že pokud nejde…

Více informací
Firmy obchodující s nemovitostmi by rády dosáhly zrušení daně z nemovitostí

Firmy obchodující s nemovitostmi by rády dosáhly zrušení daně z nemovitostí

Datum článku: 26. 03. 2019

Daň z nemovitostí nevynáší státu žádné horentní sumy a záležitosti kolem ní zpomalují a často komplikují…

Více informací
Daň z nemovitých věcí nemusí být věcí majitele, povinnost může ležet na bedrech nájemce

Daň z nemovitých věcí nemusí být věcí majitele, povinnost může ležet na bedrech nájemce

Datum článku: 22. 11. 2018

Daň z nemovitých věcí nebo dřívější terminologií daň z nemovitosti ve velké většině případů má povinnost…

Více informací
Lhůta pro zaplacení daně z nemovitosti pro většinu poplatníků dnes končí

Lhůta pro zaplacení daně z nemovitosti pro většinu poplatníků dnes končí

Datum článku: 31. 05. 2018

Poslední květen je zároveň posledním dnem, kdy převážná většina poplatníků má uhradit povinnou daň…

Více informací