Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jak postupovat při koupi nemovitosti

Postup při koupi a prodeji nemovitosti, přiznání daně, modelová situace.

Daně
Datum článku: 16. 07. 2014

Smlouva o převodu nemovitosti musí být písemná s podpisy kupujícího i prodávajícího a musí být na stejné listině. Pokud jde o převod nemovitosti, která je zapsaná v katastru nemovitostí, musí být alespoň na jednom vyhotovení smlouvy podpisy ověřené úředně.

Modelový příklad:

Pan Pavel „P“ jako prodávající, prodává rodinný domek s pozemkem panu Karlovi „K“ jako kupujícímu. Vklad vlastnického práva byl katastrálnímu úřadu podaný dne 12. května 2014. Katastrální úřad ověří zda je vše v pořádku a pokud je návrh bez chyb, provede vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí. Návrh na zápis vlastnického práva podávají buď obě smluvní strany společně, nebo alespoň jedna z nich. Katastrální úřad musí dodržet zákonnou třicetidenní (a za daných okolností 60denní) lhůtu. Rozhodne o povolení a provede vklad dne 6. června 2014. Vyrozumí pana Pavla a pana Karla o provedení vkladu vlastnického práva. Oběma zašle kupní smlouvu, na které bude vyznačená doložka o provedení vkladu vlastnického práva. Z doložky je patrné, ke kterému dni došlo k převodu vlastnického práva a kdy byl vklad proveden. K převodu dochází vždy ke dni podání návrhu na vklad, tj. ke dni 12. května 2014. Účastníkům smlouvy, tedy Pavlovi i Karlovi, bude kupní smlouva s doložkou doručena dne 9. června 2014. Uskutečněným převodem nemovitostí se spustí další nutné kroky, které je nutno provést pro splnění daňové povinnosti. Proto je dobré podívat se na jednotlivé daně u nemovitosti. Daň z převodu nemovitosti platí prodávající, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
Daně z nemovitostí a s tímto související převody nejsou sice jednoduchou záležitostí, ale nikdo, kdo se k převodu chystá, nebo je povinen platit příslušné daně nemusí mít strach z příliš náročného úředního postupu. Je dobré naplánovat si jednotlivé kroky týkající se těchto záležitostí s dostatečným předstihem, protože to je nejlepší recept, jak se vyhnout následnému opomenutí, které se je vyvoláno časovou tísní.  Tiskopisy pro elektronické podání daně lze najít na internetových stránkách Finanční správy ČR.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Termín pro platbu daně z nemovitosti 2020 dnes končí, ale vzhledem ke Koronaviru je možné povinnost odložit

Termín pro platbu daně z nemovitosti 2020 dnes končí, ale vzhledem ke Koronaviru je možné povinnost odložit

Datum článku: 01. 06. 2020

Finanční správa ČR upozorňuje poplatníky, kteří mají v roce 2020 povinnost platby daně z nemovitých věcí, že…

Více informací
Několik stovek tuzemských obcí letos zvýšilo místní daň z nemovitosti, což mnohde vyvolává sílící kritiku vlastníků

Několik stovek tuzemských obcí letos zvýšilo místní daň z nemovitosti, což mnohde vyvolává sílící kritiku vlastníků

Datum článku: 20. 05. 2020

V nelehké situaci se zvláště tento měsíc ocitají zastupitelé obcí, ve kterých se pro tento rok rozhodlo…

Více informací
Rozšíření osvobození od daně z nabytí při koupi bytové jednotky v rodinném domě začíná platit od prvního listopadu 2019

Rozšíření osvobození od daně z nabytí při koupi bytové jednotky v rodinném domě začíná platit od prvního listopadu 2019

Datum článku: 14. 10. 2019

Novela rozšiřující osvobození od daně z nabytí nemovitosti i na pořízení bytové jednotky v rodinných domech…

Více informací
Od ledna 2020 se na daních zaplatí více u tvrdého alkoholu, tabáku, hazardu a budou i další změny

Od ledna 2020 se na daních zaplatí více u tvrdého alkoholu, tabáku, hazardu a budou i další změny

Datum článku: 26. 09. 2019

Rok 2019 se pomalu sune ke svému poslednímu čtvrtletí a jednání o daňových změnách obsažených v daňovém…

Více informací