Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jak vyplnit formulář při přiznání daně z nemovitosti

První strana - postupné vyplnění daňového formuláře  ...modelová situace.

90360_3287.jpg
Datum článku: 16. 07. 2014

Na první straně formuláře je to v celku v pohodě, žádná záludnostost tu na vás nečeká. Protože zakoupená nemovitost leží v Jablonci nad Nisou, bude pan Hlavatý podávat formulář FÚ pro Liberecký kraj (územní pracoviště Jablonec nad Nisou).  Dále musí náš poplatník jako fyzická osoba uvést své rodné číslo do pole 102 a v poli 105 pak zaškrtnout, že podává řádné přiznání. Do hlavičky formuláře vyplníme, že podáváme přiznání k dani za období roku 2014 a dále osobní údaje včetně adresy a kontaktů.

Protože se pak Hlavatý přiznává k dani za zakoupený byt – tedy za jednotku, nemusí vyplňovat II. oddíl, který se věnuje dani z pozemků.

Třetí stana

Na třetí straně bude mít pan Hlavatý vyplňování více, a proto zde najdete podrobnější návod.

301 – zde zvolíme značení pro stavbu, za kterou se přiznání podává. V našem případě se jedná o byt, takže uvedeme písmeno R.

302 – toto pole nevyplňujeme. Slouží případům, kdy se zápis do katastru protáhl a neplatí tak klasický termín pro podání přiznání.

303 – 307 – zde budeme potřebovat výpis z katastru nemovitostí a práci nám usnadní i interaktivní formulář, který předvyplní např. kód katastrálního území do pole 305. V buňkách pod číslem 306 vyplňujeme údaje z katastru, tedy číslo popisné či evidenční a označení bytu, stejně jako číslo parcely, na které stavba stojí.

Pokud neznáte u kolonky 306d rok dokončení, uveďte pouze přibližný odhad. Do další buňky pan Hlavatý vyplní písmeno „V“, jako vlastník a doplní výměru podlahové plochy v m3 (stejně jako do buňky 307). Buňky g a h zůstanou prázdné, protože se na byt nevztahuje žádné osvobození.

309 – na tomto řádku vyplníme výměru bytu pana Hlavatého, tedy zmíněných 93,6 m.

310 – výměru násobíme koeficientem 1,2, který se automaticky užívá pro stavby – jednotky. Koeficient zohledňuje i podíly na společných prostorách nebo sklepních kójích, které už dále ve formuláři neuvádíme.

Může zde být ještě koeficient 1,22, pokud je součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu, nebo je-li s jednotkou užíván pozemek/pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívaný/é společně s těmito jednotkami.

311 – základ daně získáme vynásobením výměry z řádku 309 a koeficientu z řádku 310. Zaokrouhlujeme na celé metry nahoru.

312 – sazbu daně určuje zákon v § 11 odst. 1. Pan Hlavatý vyplní číslo 2.

313, 314 – tyto buňky se v případě přiznání za byt nevyplňují

315 – pro Jablonec nad Nisou platí pro tento rok koeficient ve výši 1,6 (vysvětlení viz výše). Standardně se určuje podle počtu obyvatel města (než toto číslo opíšete z pokynů, ujistěte se zda obec, pod kterou spadáte, tento koeficient nezvýšila či nesnížila vyhláškou).

316 – tento řádek bude obsahovat výsledek součinu základní sazby daně z řádku 312 (případně zvýšené za další nadzemní podlaží o řádek 314) a základního koeficientu z řádku 315 (zaokrouhlujeme na 2 desetinná místa). Pan Hlavatý uvede 3,2 Kč/m3.

317 – výsledek pro tento řádek získáme součinem z řádku 311 a 316, doplníme tedy 362 Kč.

318 – 321 – buňky se netýkají tohoto typu staveb, proto je nevyplňujeme.

322 – pan Hlavatý neuplatňuje osvobození, a proto opíše hodnotu z řádku 317.

323 – Jako jediný vlastník tento řádek pan Hlavatý nevyplňuje.

324 – pan Hlavatý opíše hodnotu z buňky 322, protože se jedná o zaokrouhlenou hodnotu (na celé Kč nahoru).

325 – další koeficient, tentokrát místní podle § 12 zákona město Jablonec nastavilo na hodnotu 1.

326 – vypočítanou daň z řádku 324 vynásobte místním koeficientem. Pan Hlavatý opíše opět hodnotu 362 Kč.

Čtvrtá strana

Čtvrtá strana už vás ani pana Hlavatého ničím nepřekvapí. Do řádku 401, který je určen pro daň z pozemků, nic nevyplňujeme. Na řádcích 402 a 403 proto znovu zapíšeme výši daně 362 Kč.  Nakonec nezapomeňte uvést, kdo daňové přiznání sestavil, spolu se svými kontaktními údaji. Nezapomeňte připojit datum a svůj podpis k prohlášení, že údaje v přiznání jsou úplné a pravdivé.

více na stránkách veřejné správy:

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-elektronicky/danovy-portal/elektronicka-podani-pro-financni-spravu

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Termín pro platbu daně z nemovitosti 2020 dnes končí, ale vzhledem ke Koronaviru je možné povinnost odložit

Termín pro platbu daně z nemovitosti 2020 dnes končí, ale vzhledem ke Koronaviru je možné povinnost odložit

Datum článku: 01. 06. 2020

Finanční správa ČR upozorňuje poplatníky, kteří mají v roce 2020 povinnost platby daně z nemovitých věcí, že…

Více informací
Několik stovek tuzemských obcí letos zvýšilo místní daň z nemovitosti, což mnohde vyvolává sílící kritiku vlastníků

Několik stovek tuzemských obcí letos zvýšilo místní daň z nemovitosti, což mnohde vyvolává sílící kritiku vlastníků

Datum článku: 20. 05. 2020

V nelehké situaci se zvláště tento měsíc ocitají zastupitelé obcí, ve kterých se pro tento rok rozhodlo…

Více informací
Rozšíření osvobození od daně z nabytí při koupi bytové jednotky v rodinném domě začíná platit od prvního listopadu 2019

Rozšíření osvobození od daně z nabytí při koupi bytové jednotky v rodinném domě začíná platit od prvního listopadu 2019

Datum článku: 14. 10. 2019

Novela rozšiřující osvobození od daně z nabytí nemovitosti i na pořízení bytové jednotky v rodinných domech…

Více informací
Od ledna 2020 se na daních zaplatí více u tvrdého alkoholu, tabáku, hazardu a budou i další změny

Od ledna 2020 se na daních zaplatí více u tvrdého alkoholu, tabáku, hazardu a budou i další změny

Datum článku: 26. 09. 2019

Rok 2019 se pomalu sune ke svému poslednímu čtvrtletí a jednání o daňových změnách obsažených v daňovém…

Více informací