Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jak žádat o kompenzace mzdových nákladů z programu Tornádo

O tom, že Ministerstvo práce vytvořilo program Tornádo, který má pomoci zaměstnavatelům, jejichž firmy byli postiženi uvedenou katastrofou s udržením pracovních míst a především s úhradou mezd a náhrad mezd zaměstnancům. O uvedenou peněžitou pomoc mohou zaměstnavatelé žádat od včerejšího dne tedy 12. července, ale mnozí nevědí, jak, kde a o kolik peněz mohou vlastně žádat. Podívejme se na věc podrobněji.

Jak žádat o kompenzace mzdových ná 2.jpg
Datum článku: 13. 07. 2021

O kompenzaci z programu Tornádo si žádá zaměstnavatel, jehož firma či zaměstnanci byli katastrofou zasaženi. Zásadní podmínkou je bezdlužnost zaměstnavatele

O peněžní pomoc z programu Tornádo si mohou požádat všichni zaměstnavatelé z oblastí zasažených tornádem, kteří mají problémy s úhradou mezd či náhrad mezd svým zaměstnancům, protože katastrofou byla zasažena firma, která se vzpamatovává z následků a nemůže normálně fungovat, nebo byl katastrofou zasažen sám zaměstnanec, nebo byly zasaženy obě strany. Tato peněžní podpora je určena k úhradě mzdových nákladů vzniklých v období od 25. června 2021 tedy den po tornádu až do 31 srpna 2021. Požádat o tuto kompenzaci si mohou zaměstnavatelé, kteří nemají na uvedené náklady jinou pomoc z veřejných zdrojů. Podmínkou poskytnutí uvedeného příspěvku je, že žadatel nesmí dlužit na daních ani na povinném pojistném.

Žádat o uvedenou pomoc je možné, ať už jsou překážky v práci kvůli tornádu na straně zaměstnavatele nebo zaměstnance

Jak je naznačeno výše kompenzace z Programu Tornádo, má pomáhat, ať už byl zasažen zaměstnavatel potažmo firma a její provoz a nemůže fungovat, nebo byl zasažen zaměstnanec jeho majetek, rodina blízcí a taktéž musí neodkladně řešit následky katastrofy. V obou případech se jedná o zákonem uznávané překážky v práci, vzniklé na straně zaměstnavatele či na straně zaměstnance, nebo dokonce v daném případě na obou stranách současně. V obou případech jde o situaci zákonem uznávanou navíc způsobenou vyšší mocí, kdy zaměstnanec má právo na náhradu mzdy a zaměstnavatel má právo žádat pomoc od státu. Ani jedna ze stran pracovněprávního vztahu se totiž často v dané situaci nemůže věnovat svým úkolům, tedy zaměstnavatel nemůže zaměstnávat a kvůli poškození podniku přidělovat práci. A na druhé straně zaměstnanec nemůže pracovat, protože je nucen prioritně řešit zásadní otázky ohledně zabezpečení a ochrany majetku a zdraví.

Dokonce pokud zaměstnanec nemůže pracovat v zaměstnání, protože odstraňuje živlem způsobené škody na majetku svých sousedů,  musí zaměstnavatel toto jednání brát ze zákona jako omluvitelnou překážku v práci dle paragrafů 199 až 202. V daném případě musí jít vždy o omluvenou absenci, při níž však nenáleží zákonná náhrada mzdy. Zaměstnavatel se však může ze své vůle rozhodnout mzdu zaměstnanci poskytnout. A právě i v této záležitosti si může požádat o příspěvek z programu Tornádo.

Žádost se podává na místně příslušném Úřadu práce a je možné žádat příspěvek na plnou kompenzaci mezd či náhrad mezd

Ať už zaměstnavatel po uvedené katastrofě nemůže vůbec zaměstnávat, nebo je může zaměstnávat alespoň převedením na jinou práci, nejde o normální stav. Zaměstnavatel si může požádat o kompenzaci plné výše mzdového nákladu do výše průměrného výdělku zaměstnance včetně nákladu na pojistné tohoto zaměstnance.

Příspěvek se poskytuje na zaměstnance, kteří jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru. Je důležité, aby pracovní smlouva se zaměstnancem, na něhož je podpora žádána, byla podepsána nejpozději dne 25. 6. 2021. Zaměstnavatel, který o uvedenou pomoc žádá, musí s příslušným Úřadem práce uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku z programu Tornádo a doložit k tomu potřebné vyúčtování. Vyúčtování se dokládá za celou požadovanou dobu najednou. Žádosti je možné podávat až do konce srpna 2021 a vyúčtování lze dokládat až do konce září 2021. Žádost lze podávat jak v elektronické tak v papírové podobě. Více zde.

S vyúčtováním nejen v těžkých situacích mohou pomoci třeba i odborníci ze společnosti vedení účetnictví-Sluto.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Rady a návody ohledně testování zaměstnanců mohou nově podnikatelé nalézt na webu MPO i ve svých datových schránkách

Rady a návody ohledně testování zaměstnanců mohou nově podnikatelé nalézt na webu MPO i ve svých datových schránkách

Datum článku: 18. 01. 2022

S chaosem kolem nových přísnějších pravidel ohledně povinného testování, karantén a případných izolací…

Více informací
Odškodnění pracovního úrazu zaměstnance při konkurzu zaměstnavatele

Odškodnění pracovního úrazu zaměstnance při konkurzu zaměstnavatele

Datum článku: 14. 01. 2022

Zaměstnavatel v insolvenci, na jehož majetek byl vyhlášen konkurz, už se velmi často příliš nestará ani starat…

Více informací
Při přečerpání dovolené je třeba příslušné srážky přeplatku dělat z hrubé mzdy

Při přečerpání dovolené je třeba příslušné srážky přeplatku dělat z hrubé mzdy

Datum článku: 10. 01. 2022

K přečerpání dovolené u zaměstnance není úplně ojedinělý problém a může k němu dojít i při pečlivém…

Více informací
Cestovní náhrady při pracovních cestách v roce 2022

Cestovní náhrady při pracovních cestách v roce 2022

Datum článku: 06. 01. 2022

Růst cen směrem vzhůru u všech záležitostí je v poslední době mnohem citelnější než kdy dříve, což se…

Více informací