Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jak žádat o kompenzace mzdových nákladů z programu Tornádo

O tom, že Ministerstvo práce vytvořilo program Tornádo, který má pomoci zaměstnavatelům, jejichž firmy byli postiženi uvedenou katastrofou s udržením pracovních míst a především s úhradou mezd a náhrad mezd zaměstnancům. O uvedenou peněžitou pomoc mohou zaměstnavatelé žádat od včerejšího dne tedy 12. července, ale mnozí nevědí, jak, kde a o kolik peněz mohou vlastně žádat. Podívejme se na věc podrobněji.

Jak žádat o kompenzace mzdových ná 2.jpg
Datum článku: 13. 07. 2021

O kompenzaci z programu Tornádo si žádá zaměstnavatel, jehož firma či zaměstnanci byli katastrofou zasaženi. Zásadní podmínkou je bezdlužnost zaměstnavatele

O peněžní pomoc z programu Tornádo si mohou požádat všichni zaměstnavatelé z oblastí zasažených tornádem, kteří mají problémy s úhradou mezd či náhrad mezd svým zaměstnancům, protože katastrofou byla zasažena firma, která se vzpamatovává z následků a nemůže normálně fungovat, nebo byl katastrofou zasažen sám zaměstnanec, nebo byly zasaženy obě strany. Tato peněžní podpora je určena k úhradě mzdových nákladů vzniklých v období od 25. června 2021 tedy den po tornádu až do 31 srpna 2021. Požádat o tuto kompenzaci si mohou zaměstnavatelé, kteří nemají na uvedené náklady jinou pomoc z veřejných zdrojů. Podmínkou poskytnutí uvedeného příspěvku je, že žadatel nesmí dlužit na daních ani na povinném pojistném.

Žádat o uvedenou pomoc je možné, ať už jsou překážky v práci kvůli tornádu na straně zaměstnavatele nebo zaměstnance

Jak je naznačeno výše kompenzace z Programu Tornádo, má pomáhat, ať už byl zasažen zaměstnavatel potažmo firma a její provoz a nemůže fungovat, nebo byl zasažen zaměstnanec jeho majetek, rodina blízcí a taktéž musí neodkladně řešit následky katastrofy. V obou případech se jedná o zákonem uznávané překážky v práci, vzniklé na straně zaměstnavatele či na straně zaměstnance, nebo dokonce v daném případě na obou stranách současně. V obou případech jde o situaci zákonem uznávanou navíc způsobenou vyšší mocí, kdy zaměstnanec má právo na náhradu mzdy a zaměstnavatel má právo žádat pomoc od státu. Ani jedna ze stran pracovněprávního vztahu se totiž často v dané situaci nemůže věnovat svým úkolům, tedy zaměstnavatel nemůže zaměstnávat a kvůli poškození podniku přidělovat práci. A na druhé straně zaměstnanec nemůže pracovat, protože je nucen prioritně řešit zásadní otázky ohledně zabezpečení a ochrany majetku a zdraví.

Dokonce pokud zaměstnanec nemůže pracovat v zaměstnání, protože odstraňuje živlem způsobené škody na majetku svých sousedů,  musí zaměstnavatel toto jednání brát ze zákona jako omluvitelnou překážku v práci dle paragrafů 199 až 202. V daném případě musí jít vždy o omluvenou absenci, při níž však nenáleží zákonná náhrada mzdy. Zaměstnavatel se však může ze své vůle rozhodnout mzdu zaměstnanci poskytnout. A právě i v této záležitosti si může požádat o příspěvek z programu Tornádo.

Žádost se podává na místně příslušném Úřadu práce a je možné žádat příspěvek na plnou kompenzaci mezd či náhrad mezd

Ať už zaměstnavatel po uvedené katastrofě nemůže vůbec zaměstnávat, nebo je může zaměstnávat alespoň převedením na jinou práci, nejde o normální stav. Zaměstnavatel si může požádat o kompenzaci plné výše mzdového nákladu do výše průměrného výdělku zaměstnance včetně nákladu na pojistné tohoto zaměstnance.

Příspěvek se poskytuje na zaměstnance, kteří jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru. Je důležité, aby pracovní smlouva se zaměstnancem, na něhož je podpora žádána, byla podepsána nejpozději dne 25. 6. 2021. Zaměstnavatel, který o uvedenou pomoc žádá, musí s příslušným Úřadem práce uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku z programu Tornádo a doložit k tomu potřebné vyúčtování. Vyúčtování se dokládá za celou požadovanou dobu najednou. Žádosti je možné podávat až do konce srpna 2021 a vyúčtování lze dokládat až do konce září 2021. Žádost lze podávat jak v elektronické tak v papírové podobě. Více zde.

S vyúčtováním nejen v těžkých situacích mohou pomoci třeba i odborníci ze společnosti vedení účetnictví-Sluto.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Datum článku: 06. 06. 2023

Ke vzniku škody na pracovištích dojde poměrně snadno, a pokud se taková věc stane, je samozřejmě nutné řešit…

Více informací
Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací
Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Datum článku: 31. 05. 2023

Většina důchodců již ví, že se jim, od 1. června 2023 zvýší v rámci mimořádné valorizace důchody a že to…

Více informací
Žádost o příspěvek na bydlení by se již koncem roku 2023 měla vyplňovat s průběžným ukládáním

Žádost o příspěvek na bydlení by se již koncem roku 2023 měla vyplňovat s průběžným ukládáním

Datum článku: 26. 05. 2023

Vyjádření, že požádat o příspěvek na bydlení online není úplně snadné, zní z úst nejednoho žadatele…

Více informací