Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Program Tornádo pomůže s úhradou mezd zaměstnancům a zaměstnavatelům zasaženým tornádem

Už od poloviny července mohou zaměstnavatelé zasažení Tornádem požádat Úřad práce ČR o příspěvek na úhradu mezd i náhrad mezd pro zaměstnance zasažené tornádem.

Program Tornádo pomůže s úhradou mezd zaměstnancům a zaměstnavate 2.jpg
Datum článku: 07. 07. 2021

Nový Program Tornádo poskytne peníze na mzdy i náhrady mezd a pomůže s udržením pracovních míst, tam kde řádilo tornádo

Mnozí zaměstnavatelé a zaměstnanci se ještě nestihli vzpamatovat z koronavirových útrap a postihla je další katastrofa v podobě tornáda. Tornádo ničilo ještě zákeřněji a tvrdším způsobem než virus. Doslova srovnána se zemí či těžce poškozena byla i nejedna firma a mnoho zaměstnanců je opět v nejistotě, jestli kromě majetku je živel nakonec nepřipraví i o zaměstnání a zdroj příjmů.

S řešením těchto těžkých starostí má už od poloviny července pomáhat nový program Ministerstva práce a sociálních věcí s příznačným názvem Tornádo. Program Tornádo je postaven a bude fungovat na stejném principu jako program Antivirus, který zaměstnavatelům a zaměstnancům pomáhá zvládat následky Covidu na poli zaměstnávání a mezd.

Jak je řečeno výše, program Tornádo je finanční forma pomoci, která přispěje na náhrady mezd i samotné mzdy zasaženým zaměstnancům a zaměstnavatelům se bude snažit pomoci se záchranou pracovních míst pro tyto zaměstnance. Na mzdy i náhrady mezd se budou daným způsobem poskytovat příspěvky až do plné výše výdělku poškozeného zaměstnance, kterého zaměstnanec dosahoval v předchozím čtvrtletí. Zaměstnavatelé tak mohou dostat příspěvek až 100 procent vynaložených mzdových nákladů v případech že čelí:

Překážkám na straně zaměstnavatele, firma sídlí v zasažené oblasti Jižní Moravy či Lounska není schopná fungovat a zaměstnanci musí být doma na překážkách v práci a musí jim být vyplácena náhrada mzdy nejméně 60 procent průměrného výdělku.

Překážkám v práci na straně zaměstnance, což znamená, zaměstnanec musí nutně likvidovat následky živelné katastrofy na majetku svém nebo svých sousedů. V daném případě má zaměstnanec nárok na omluvené volno v práci a nemusí čerpat dovolenou, ale náhrada mzdy mu ze zákona v daném případě nenáleží. Avšak zaměstnavatel může i v daném případě náhradu mzdy poskytnout nad rámec povinností jako výraz podpory a motivace.

Zaměstnanec musel být z důvodu likvidace škod převeden na jinou práci. Danému zaměstnanci musí být vyplácena mzda nejméně ve stejné výši, jakou dostával před převedením.

Jak bude uvedená pomoc fungovat?

O uvedenou pomoc budou moci zaměstnavatelé ze zasažených oblastí požádat od poloviny července 2021 až do konce srpna. Hradit se budou mzdové náklady vzniklé od 25. června 2021 do konce července 2021.

Žádosti se budou podávat na místně příslušných úřadech práce a tato instituce bude také tuto podporu vyplácet. Žádost může být podána elektronicky nebo v papírové podobě.

Zaměstnavatel, který chce o uvedenou pomoc požádat, musí s úřadem uzavřít příslušnou dohodu o pomoci a předložit vyúčtování předmětných nákladů. Pomoc poskytne úřad dopředu a nebude nutné už v době, kdy bude zaměstnavatel předkládat vyúčtování mít již tyto mzdy či náhrady vyplacené.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Datum článku: 22. 11. 2023

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění se může pro zaměstnance i nepříjemně protáhnout…

Více informací
Volno zaměstnanců na dohody při všech přípustných překážkách v práci na straně zaměstnance

Volno zaměstnanců na dohody při všech přípustných překážkách v práci na straně zaměstnance

Datum článku: 20. 11. 2023

Novela zákoníku práce, která vstoupila v platnost v říjnu 2023, přinesla podstatné změny v postupech a pravidlech…

Více informací