Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Jaké jsou novinky u nemocenské v roce 2014?


Výše minimální zálohy na nemocenské pojištění

1439178_43194456.jpg
Datum článku: 31. 07. 2014

Pro OSVČ je sazba pojistného na nemocenské pojištění 2,3 %. Počítá se z minimálního vyměřovacího základu 5 000 Kč. Částka na platbu pojistného tedy činí 115 Kč měsíčně. OSVČ si musí do 21.2 2014 nastavit vyšší platbu od splatnosti zálohy za leden 2015. V opačném případě účast na nemocenském pojištění zaniká.

Nemocenská

Od počátku roku 2014 osobám pracovně neschopným náleží nemocenská od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel zaměstnancům vyplácí náhradu mzdy prvních 14 dní pracovní neschopnosti. 
Pracovníkovi, který je po 31. 12. 2012  účastníkem druhého pilíře důchodového spoření, činí sazba pojistného 8,5 %. Z toho 3,5 % je určeno na důchodové pojištění do státního rozpočtu a 5 % na důchodové spoření sjednané u penzijní společnosti.  Při hlavní pracovní činnosti je minimální záloha na důchodovém pojištění při účasti na důchodovém spoření 1 700 Kč a při vedlejší pracovní činnosti 680 Kč.
Jaké je pojistné zaměstnavatelů
Zaměstnavatelé  s počtem maximálně  25 zaměstnanců s účastí na  nemocenském pojištění, kteří jsou  dobrovolně přihlášeni do zvláštního režimu placení vyššího pojistného na sociální zabezpečení odvádí místo 2,3 %  nově 3,3 % z vyměřovacího základu. Celková sazba pojistného zaměstnavatelů na sociálním zabezpečení činí v těchto případech 26 %. Sazba pro zaměstnance zůstává stejná.

Provázanost plateb na nemocenském a důchodovém pojištění

U měsíčního základu pro pojistné na nemocenské pojištění nelze překročit jednu dvanáctinu maximálního (ročního) vyměřovacího základu pro důchodové pojištění. Pro rok 2014 je tato částka stanovena na 103 768 Kč, tedy ročně 1 245 216 Kč.  V případě, že  OSVČ uhradí platbu vyšší, než je maximální platba na pojistném (2,3 % z 103 768 Kč), nebude pro výpočet dávky nemocenského pojištění toto navýšení bráno v potaz, ale tento rozdíl bude uznán jako přeplatek.
Od počátku roku 2011 je platba zálohy na důchodové pojištění provázána s platbou na nemocenské pojištění. Měsíční základ určený zálohou na nemocenské pojištění nemůže být vyšší, než měsíční záloha na důchodovém pojištění. OSVČ sice může zaplatit na nemocenské pojištění více, ale musí si navýšit měsíční vyměřovací základ pro zálohu na důchodové pojištění. Přeplatek na důchodovém pojištění ale nebude OSVČ vyčíslen.

Důchodové pojištění

OSVČ si svou platbou stanoví měsíční vyměřovací základ pro zálohu na důchodové pojištění. Měsíční vyměřovací základ však nemůže být nižší než 50 % průměrného daňového základu, dosaženého v předchozím kalendářním roce. Stanovené minimum ale nemůže být vyšší než 1/12 maximálního vyměřovacího základu

Důležité údaje-přehled

                                                                                                                     Rok 2014
Všeobecný vyměřovací základ -VVZ                                                 za rok 2012: 25 903 Kč
Přepočítávací koeficient                                                                   za rok 2012: 1,0015
„Průměrná mzda“ (všeob. vyměřovací základ x přepočítávací koef.)                 25 942 Kč
Max. roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění (48násobek prům. mzdy) 1 245 216 Kč
Splatnost pojistného na sociální zabezpečení od 1. do 20. dne následujícího měsíce.

Odvod na důchodové pojištění z vyměřovacího základu

Rok 2014 i 2013.

 • Zaměstnanec, který není účasten důchodového spoření 6,50 %
 • Zaměstnanec, který je účasten důchodového spoření 3,50 %
 • Zaměstnavatel (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %) 22,70 %
 • OSVČ (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %), která není účastna důchodového spoření 29,20 %
 • OSVČ (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %), která je účastna důchodového spoření 26,20 %
 • Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění 28 %
 • Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění, je-li současně účastna důchodového spoření 30 %.

Pojistné osob dobrovolně účastných důchodového pojištění.
Rok 2014.
Bez účasti na důchodovém spoření minimálně 1817 Kč
S účastí na důchodovém spoření minimálně 1946 Kč.

Důchodové pojištění OSVČ

Rok 2014
Maximální měsíční záloha OSVČ 30 301 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ.

Do podání Přehledu za rok 2013                               Rok 2014
-       při hlavní činnosti (25 % průměrné mzdy)         6 471 Kč
-       při vedlejší činnosti (10 % průměrné mzdy)       2 589 Kč
Od měsíce podání Přehledu za rok 2013                   Rok 2014
-       při hlavní činnosti                                                 6 486 Kč
-       při vedlejší činnosti                                               2 595 Kč

Minimální výše zálohy na pojistné OSVČ, včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (bez účasti na důchodovém spoření).

Rok 2014
Do podání Přehledu 

 • při hlavní činnosti 1890 Kč
 • při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy) 756 Kč

Od měsíce Podání přehledu Rok 2014

 • při hlavní činnosti 1894 Kč
 • při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy) 758 Kč

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ při vedlejší činnosti (za rok) 62 261 Kč.

Odkaz na potřebné tiskopisy a formuláře:

http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nejnižší starobní důchod u nás je v roce 2018 částka 3 470 Kč

Nejnižší starobní důchod u nás je v roce 2018 částka 3 470 Kč

Datum článku: 12. 06. 2018

I když se důchody v Česku pravidelně upravují a zohledňují se všechny vlivy, které na danou částku působí,…

Více informací
Závažnější zdravotní potíže na zahraniční dovolené je vždy lépe řešit přes asistenční služby pojišťoven

Závažnější zdravotní potíže na zahraniční dovolené je vždy lépe řešit přes asistenční služby pojišťoven

Datum článku: 24. 05. 2018

Zdravotní potíže i závažnějšího rázu se člověku bohužel nevyhýbají ani na vysněné exotické dovolené.…

Více informací
Nepoctivé prodejce životního pojištění bude hlídat přísnější zákon

Nepoctivé prodejce životního pojištění bude hlídat přísnější zákon

Datum článku: 24. 05. 2018

Životní pojištění by už brzy mělo být pro klienty srozumitelnější a jeho služby profesionálnější i celkově…

Více informací
Pojištění pohledávek kryje záda před zapomnětlivými odběrateli

Pojištění pohledávek kryje záda před zapomnětlivými odběrateli

Datum článku: 14. 05. 2018

Pojištění je při podnikání velmi zásadní element a je třeba je mít promyšleno a nastaveno na všechny možné…

Více informací