Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jaké jsou novinky u nemocenské v roce 2014?


Výše minimální zálohy na nemocenské pojištění

1439178_43194456.jpg
Datum článku: 31. 07. 2014

Pro OSVČ je sazba pojistného na nemocenské pojištění 2,3 %. Počítá se z minimálního vyměřovacího základu 5 000 Kč. Částka na platbu pojistného tedy činí 115 Kč měsíčně. OSVČ si musí do 21.2 2014 nastavit vyšší platbu od splatnosti zálohy za leden 2015. V opačném případě účast na nemocenském pojištění zaniká.

Nemocenská

Od počátku roku 2014 osobám pracovně neschopným náleží nemocenská od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel zaměstnancům vyplácí náhradu mzdy prvních 14 dní pracovní neschopnosti. 
Pracovníkovi, který je po 31. 12. 2012  účastníkem druhého pilíře důchodového spoření, činí sazba pojistného 8,5 %. Z toho 3,5 % je určeno na důchodové pojištění do státního rozpočtu a 5 % na důchodové spoření sjednané u penzijní společnosti.  Při hlavní pracovní činnosti je minimální záloha na důchodovém pojištění při účasti na důchodovém spoření 1 700 Kč a při vedlejší pracovní činnosti 680 Kč.
Jaké je pojistné zaměstnavatelů
Zaměstnavatelé  s počtem maximálně  25 zaměstnanců s účastí na  nemocenském pojištění, kteří jsou  dobrovolně přihlášeni do zvláštního režimu placení vyššího pojistného na sociální zabezpečení odvádí místo 2,3 %  nově 3,3 % z vyměřovacího základu. Celková sazba pojistného zaměstnavatelů na sociálním zabezpečení činí v těchto případech 26 %. Sazba pro zaměstnance zůstává stejná.

Provázanost plateb na nemocenském a důchodovém pojištění

U měsíčního základu pro pojistné na nemocenské pojištění nelze překročit jednu dvanáctinu maximálního (ročního) vyměřovacího základu pro důchodové pojištění. Pro rok 2014 je tato částka stanovena na 103 768 Kč, tedy ročně 1 245 216 Kč.  V případě, že  OSVČ uhradí platbu vyšší, než je maximální platba na pojistném (2,3 % z 103 768 Kč), nebude pro výpočet dávky nemocenského pojištění toto navýšení bráno v potaz, ale tento rozdíl bude uznán jako přeplatek.
Od počátku roku 2011 je platba zálohy na důchodové pojištění provázána s platbou na nemocenské pojištění. Měsíční základ určený zálohou na nemocenské pojištění nemůže být vyšší, než měsíční záloha na důchodovém pojištění. OSVČ sice může zaplatit na nemocenské pojištění více, ale musí si navýšit měsíční vyměřovací základ pro zálohu na důchodové pojištění. Přeplatek na důchodovém pojištění ale nebude OSVČ vyčíslen.

Důchodové pojištění

OSVČ si svou platbou stanoví měsíční vyměřovací základ pro zálohu na důchodové pojištění. Měsíční vyměřovací základ však nemůže být nižší než 50 % průměrného daňového základu, dosaženého v předchozím kalendářním roce. Stanovené minimum ale nemůže být vyšší než 1/12 maximálního vyměřovacího základu

Důležité údaje-přehled

                                                                                                                     Rok 2014
Všeobecný vyměřovací základ -VVZ                                                 za rok 2012: 25 903 Kč
Přepočítávací koeficient                                                                   za rok 2012: 1,0015
„Průměrná mzda“ (všeob. vyměřovací základ x přepočítávací koef.)                 25 942 Kč
Max. roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění (48násobek prům. mzdy) 1 245 216 Kč
Splatnost pojistného na sociální zabezpečení od 1. do 20. dne následujícího měsíce.

Odvod na důchodové pojištění z vyměřovacího základu

Rok 2014 i 2013.

 • Zaměstnanec, který není účasten důchodového spoření 6,50 %
 • Zaměstnanec, který je účasten důchodového spoření 3,50 %
 • Zaměstnavatel (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %) 22,70 %
 • OSVČ (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %), která není účastna důchodového spoření 29,20 %
 • OSVČ (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %), která je účastna důchodového spoření 26,20 %
 • Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění 28 %
 • Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění, je-li současně účastna důchodového spoření 30 %.

Pojistné osob dobrovolně účastných důchodového pojištění.
Rok 2014.
Bez účasti na důchodovém spoření minimálně 1817 Kč
S účastí na důchodovém spoření minimálně 1946 Kč.

Důchodové pojištění OSVČ

Rok 2014
Maximální měsíční záloha OSVČ 30 301 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ.

Do podání Přehledu za rok 2013                               Rok 2014
-       při hlavní činnosti (25 % průměrné mzdy)         6 471 Kč
-       při vedlejší činnosti (10 % průměrné mzdy)       2 589 Kč
Od měsíce podání Přehledu za rok 2013                   Rok 2014
-       při hlavní činnosti                                                 6 486 Kč
-       při vedlejší činnosti                                               2 595 Kč

Minimální výše zálohy na pojistné OSVČ, včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (bez účasti na důchodovém spoření).

Rok 2014
Do podání Přehledu 

 • při hlavní činnosti 1890 Kč
 • při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy) 756 Kč

Od měsíce Podání přehledu Rok 2014

 • při hlavní činnosti 1894 Kč
 • při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy) 758 Kč

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ při vedlejší činnosti (za rok) 62 261 Kč.

Odkaz na potřebné tiskopisy a formuláře:

http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Daně a pojistné při výkonu funkce jednatele ve společnosti s. r. o

Daně a pojistné při výkonu funkce jednatele ve společnosti s. r. o

Datum článku: 13. 05. 2020

Funkce jednatele ve společnosti s. r. o. je velmi klíčová a náročná činnost zvláště v případě malých třeba…

Více informací
Pojistné či jiné zásadní smlouvy není dobré uzavírat či měnit v nejisté době, aneb podvodníci při pandemii rozhodně nespí

Pojistné či jiné zásadní smlouvy není dobré uzavírat či měnit v nejisté době, aneb podvodníci při pandemii rozhodně nespí

Datum článku: 12. 05. 2020

Ač se může v současnosti panující epidemie nemoci Covid-19 jevit jako ten nejaktuálnější nepřítel, před nímž je…

Více informací
Odklad sociálního pojištění pro zaměstnavatele schválen vládou

Odklad sociálního pojištění pro zaměstnavatele schválen vládou

Datum článku: 11. 05. 2020

Zaměstnavatelé si budou moci odložit povinné platby na sociální pojištění za následující tři měsíce.…

Více informací
Koronavirus a nejasno kolem formuláře A1 CZ pracovníků pracujících souběžně ve více státech

Koronavirus a nejasno kolem formuláře A1 CZ pracovníků pracujících souběžně ve více státech

Datum článku: 26. 03. 2020

Trvající nouzový výjimečný stav kvůli pandemii Koronaviru staví denně většinu lidí před záležitosti, které jim…

Více informací