Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jen převedení na jinou práci při změně zdravotní způsobilosti zaměstnance nestačí

Každý zaměstnavatel má z ustanovení zákoníku práce povinnost chránit zdraví svých zaměstnanců a nikdy nesmí dovolit, aby zaměstnanec konal práci, která neodpovídá jeho schopnostem a zdravotnímu stavu. Což znamená, že zaměstnavatelé musí hlídat zdravotní způsobilost svých zaměstnanců a v případě změn této způsobilosti či dokonce jejího dlouhodobého pozbytí u zaměstnance, musí správně reagovat a vědět, že jen převedení na jinou práci nestačí.

Jen převedení na jinou práci při změně zdravotní způsobilosti zaměst 2.jpg
Datum článku: 08. 03. 2023

Změnám ve zdravotní způsobilosti zaměstnanců musí zaměstnavatel věnovat pečlivou pozornost a zejména její dlouhodobé pozbytí nebývá snadné řešit

Jak je řečeno výše, povinnost chránit zdraví svých zaměstnanců při práci stanoví všem zaměstnavatelům zákon č. 262/2006 Sb., čili zákoník práce.

Zaměstnavatel je povinen vytvářet pro své zaměstnance bezpečné a zdraví neohrožující prostředí a předcházet vzniku rizik a situací ohrožujících zdraví i bezpečnost zaměstnanců. Pokud zaměstnavatel v dané oblasti něco zanedbá, nebo někdy jen podcení či nesprávně vyhodnotí situaci a dojde k ohrožení nebo rovnou poškození zdraví zaměstnance, tak většinou skončí v soudní síni s povinností platby vysokých pokut, odškodného a dalšími výlohami. Je tedy v zájmu každého zaměstnavatele hlídat si zdravotní způsobilost svých zaměstnanců a odpovědně, citlivě a současně taktéž v souladu se zákonem řešit i případné změny této způsobilosti a samozřejmě také její případné dlouhodobé pozbytí.

Věnovat pečlivou pozornost zdravotní způsobilosti a případným změnám nebo ztrátě u svých zaměstnanců, není pro zaměstnavatele nic snadného.. Neřešení daného problému, nebo jeho řešení nedbalé  přináší vždy jen další nepříjemné problémy zaměstnavateli a potažmo celé firmě. Je nutné si jako zaměstnavatel uvědomovat, že změny a hlavně případné pozbytí pracovní způsobilosti zaměstnance ohrožují vždy jednak daného zaměstnance samotného, jeho kolegy a samozřejmě zaměstnavatele.

Paragraf 103 výše jmenovaného zákoníku páce stanoví hned ve svém prvním odstavci, že zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala zaměstnancovým schopnostem a zdravotní způsobilosti. To jednoznačně znamená, že zaměstnavatel si musí zdravotní způsobilost zaměstnanců hlídat a pokud dojde zejména k dlouhodobému pozbytí, tak rychle a především správně jednat.

Jak je zde již předznamenáno, jednat v záležitosti dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance odpovědně v souladu se zákony a současně také lidsky je většinou  velmi nesnadná záležitost s častými chybami na straně zaměstnavatelů.

Pokud u zaměstnance dojde k dlouhodobému pozbytí zdravotní způsobilosti k vykonávané práci, je důležité zaměstnance převést na jinou práci, ale je to pouze první krok k řešení a vždy musí následovat kroky další

Pokud je tedy zaměstnavatel postaven do situace, že musí řešit dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance k vykonávané práci, musí vždy situaci řešit rychle, ale nikoli překotně. Řešení musí být samozřejmě v souladu nejen s paragrafy zákoníku práce, ale také v souladu s paragrafy občanského zákoníku ohledně lidských práv a paragrafy antidiskriminačního zákona a současně by to mělo být vždy co nejoptimálnější řešení pro zaměstnavatele i zaměstnance. Odpovědný zaměstnavatel musí v dané situaci postupovat sice rychle a systematicky v několika navazujících krocích.

K tomu, aby mohl zaměstnavatel začít řešit změnu pracovní způsobilosti, jakož i dlouhodobé pozbytí způsobilosti zaměstnance k dosud vykonávané práci, musí nutně mít lékařský posudek, v němž je stanoveno, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost konat práci, kterou pro zaměstnavatele konal. Zaměstnavatel má právo a v mnoha případech i povinnost vyžádat si posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance s ohledem na práci, kterou má zaměstnanec konat. Toto posouzení si zaměstnavatel může vyžádat nejen před přijetím zaměstnance do práce, ale též v průběhu pracovního vztahu. Posouzení a vystavení posudku provádí příslušný poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Uvedený aktuální posudek potřebuje tedy zaměstnavatel také, pokud dojde ke změně způsobilosti zaměstnance k výkonu práce a je samozřejmě nutný v situacích pokud zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k vykonávané práci. V závěru daného dokumentu musí být jednoznačně uvedeno, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k vykonávané práci.

Pokud zaměstnavatel má k dispozici uvedený posudek s daným závěrem, může situaci začít řešit převedením zaměstnance na jinou práci, která bude odpovídat zaměstnancově aktuálnímu zdravotnímu stavu a právě způsobilosti. Pokud zaměstnavatel posudek s uvedeným závěrem má, může v rámci pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, převést zaměstnance na jinou práci, než jakou má zaměstnanec v pracovní smlouvě. K danému převedení může zaměstnavatel dle § 41 zákoníku práce přistoupit i bez souhlasu dotčeného zaměstnance. To znamená, že pokud má zaměstnavatel potvrzeno, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl způsobilost konat dosavadní práci, může daného zaměstnance převést na jinou práci i bez jeho souhlasu.

Mnoho zaměstnavatelů si však často neuvědomuje, že samo převedení na jinou práci není celkovým řešením situace dlouhodobého pozbytí způsobilosti zaměstnance. Převedení na jinou práci je prvním krokem, na který nutně musí navazovat další, aby se situace vyřešila. Po převedení na jinou práci je nutné jednat se zaměstnancem a upravit dosavadní pracovní smlouvu a pracovní vztah, tak aby to odpovídalo nově vzniklé situaci. Nyní již za spolupráce se zaměstnancem je třeba najít práci, která bude odpovídat jeho změněnému zdravotnímu stavu a schopnostem i kvalifikaci. S největší pravděpodobností bude nutné další posouzení způsobilosti zaměstnance k nové práci a v pracovní smlouvě bude třeba také změnit záležitosti ohledně druhu práce a případně i další. Pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem na nových podmínkách vztahu neshodnou, zaměstnanec už zde má právo se změnou nesouhlasit, tak zaměstnavatel má právo daný pracovní poměr se zaměstnancem ukončit výpovědí zaměstnance dle § 52 písmene e) zákoníku práce. Jde o výpověď, kterou zaměstnavatel smí dát v případě, kdy zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu na základě lékařského posudku dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k vykonávané práci. Ovšem pozor zdravotní stav zaměstnance nesmí být z důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání, protože to už by bylo nutné použít jiný výpovědní důvod a jiný postup.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Datum článku: 25. 09. 2023

Novelizovaný zákoník práce začne být, kromě ustanovení o dovolené u dohod účinný již od 1. října 2023.…

Více informací
Větší ochrana proti výpovědi při práci na dálku například pro pečující

Větší ochrana proti výpovědi při práci na dálku například pro pečující

Datum článku: 19. 09. 2023

Velká již schválená novelizace zákoníku práce, která už čeká jen na podpis prezidenta, přinese, jak už mnozí…

Více informací
Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Datum článku: 15. 09. 2023

Nadcházející novela zákoníku práce přinese mimo jiné i změny ohledně srážek z výdělku pracovníků…

Více informací
Rozšířené potvrzení o zaměstnanosti kvůli podpoře si zaměstnanec musí vyžádat

Rozšířené potvrzení o zaměstnanosti kvůli podpoře si zaměstnanec musí vyžádat

Datum článku: 14. 09. 2023

Pokud končí pracovněprávní vztah zaměstnavatele a zaměstnance, má zaměstnavatel ze zákona vždy povinnost vystavit…

Více informací