Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

K paušální dani pro rok 2022 se lze přihlásit od října až do 10 ledna 2022

Paušální daň usnadňuje menším podnikatelům administrativu, ale na druhé straně si žádá i splnění určitých podmínek a není možné uplatňovat při ní například daňové zvýhodnění. To zda je paušální daň výhodná či nikoli si musí promyslet každý podnikatel sám.

K paušální dani pro rok 2022 se lze přihlásit od října až do  2.jpg
Datum článku: 27. 10. 2021

Čas na přihlášku do režimu paušální daně pro rok 2022 je až do 10. ledna 2022

Pokud se živnostník rozhodne pro režim paušální daně místo vedení daňové evidence či používání výdajových paušálů, nemusí o nic složitě žádat ani čekat na schválení finančního úřadu. Jde o přestup z jednoho daňového režimu do druhého a je možné jednou ročně při splnění příslušných podmínek do režimu vstoupit nebo z něho naopak dobrovolně vystoupit.

Uvedený přestup k paušální dani podnikatel finančnímu úřadu pouze písemně oznamuje a podává si přihlášku. Přihlášku je třeba podat nejpozději do 10. ledna roku, kdy chce podnikatel paušální režim používat. Je možné ale přihlášku podat dříve. Například podnikatel, který chce používat paušální režim, v roce 2022 si přihlášku může podat již nyní, to znamená na podzim 2021.

Oznámení finančnímu úřadu musí být na úřad doručeno taktéž nejpozději do 10. ledna 2022 a musí být na k tomu určeném tiskopise. Tiskopis se dá vyplnit klasicky rukou a vlastnoručně podepsat nebo je možné použít elektronickou formu a vyplnit jej online v internetové aplikaci Finanční správy. Stejné je to i s odesláním tiskopisu, odesílat se dá opět online přes datovou schránku, uvedenou aplikaci nebo klasickou poštou a je možné také daný dokument doručit finančnímu úřadu osobně.

Při vstupu do paušálního režimu musí mít podnikatel odhadnuto, že jeho příjmy v daném roce nepřekročí milion korun

Jak ukazují řádky výše, přestup do uvedeného daňového režimu není příliš složitý. Jediné, co by měl mít podnikatel předem alespoň trochu promyšleno, je to zda v daném roce, kdy bude režim používat, jeho příjmy nepřekročí limit jednoho milionu korun. Nepřekročení daného limitu je totiž jednou z nejzákladnějších podmínek pro používání paušální daně. Pokud správce daně zjistí, že podnikatel nesplňuje podmínky pro používání tohoto režimu, podnikatele o tom vyrozumí, a ten musí být následně připraven vrátit se ihned zpět ke složitější daňové administrativě podat standardně přiznání k dani z příjmu. Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a sociální správu a splnit případně úkoly ohledně pojistného.

Proto je důležité situaci ohledně příjmů předem promyslet a odhadnout budoucí příjmy co možná nejrealističtěji, aby nebylo nutné neustále přestupovat z režimu do režimu.

Dalšími důležitými podmínkami pro využití paušální daně je nejen nebýt plátcem DPH a nemít problémy s dluhy

Jak je řečeno výše pro používání režimu paušální daně musí podnikatel splňovat několik důležitých podmínek.

Tou nejzásadnější je tedy udržení limitu příjmů do jednoho milionu korun za rok. Jakmile je hranice jednoho milionu překročena, režim již používat nelze.

Další podmínkou je že podnikatel nesmí být plátce DPH, nesmí mít zdanitelné příjmy ze zaměstnání a podepsané prohlášení k dani, kromě příjmů daněných srážkovou daní bez podpisu prohlášení.

Podnikatel nesmí být společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti.

Podnikatel musí plnit pravidelné odvody na zdravotní a sociální pojištění a nesmí být v insolvenčním řízení.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
I při režimu paušální daně může být někdy nezbytné podat přehledy

I při režimu paušální daně může být někdy nezbytné podat přehledy

Datum článku: 15. 04. 2024

I když OSVČ využívající zjednodušený režim paušální daně, nemá běžně povinnost odevzdávat povinné přehledy…

Více informací
Zálohy na paušální daň je nutné při mateřské platit nebo přerušit živnost

Zálohy na paušální daň je nutné při mateřské platit nebo přerušit živnost

Datum článku: 10. 04. 2024

Stát před zásadním rozhodnutím není nikdy jednoduché, obzvlášť pokud se jedná o životní etapu, jako je mateřská…

Více informací
Pracovní poměry na dobu určitou lze sjednávat v určitých případech bez omezení

Pracovní poměry na dobu určitou lze sjednávat v určitých případech bez omezení

Datum článku: 14. 03. 2024

Zákoník práce stanovuje jasné omezení a pravidla pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou tak, aby se…

Více informací