Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Konkurenční doložka musí být svázána s peněžitým vyrovnáním zaměstnanci

Konkurenční doložka je dnes součástí skoro všech uzavíraných pracovních poměrů, protože se jedná o pro zaměstnavatele dostupný právní nástroj, kterým se chrání proti konkurenční činnosti svých bývalých i současných zaměstnanců. Každý zaměstnavatel pokud chce uvedenou doložku se zaměstnancem uzavřít, však musí dobře vědět, že taková doložka má právem nastavená pravidla pro své založení i fungování a hlavně musí být vždy nutně spjata s peněžitým vyrovnáním zaměstnanci.

Konkurenční doložka musí být svázána s peněžitým vyrov 2.jpg
Datum článku: 31. 03. 2022

Konkurenční doložka může zaměstnavatele chránit jedině, pokud je sjednána správně a je možné ji od zaměstnance požadovat. V opačném případě může zaměstnavateli způsobit nepříjemné problémy

Jak je řečeno v úvodu konkurenční doložku jako legitimní a dostupný právní nástroj své ochrany proti možnému působení konkurence dnes využívá skoro každý zaměstnavatel. Na straně druhé však ne každý zaměstnavatel, který  se zaměstnancem dohodu o konkurenční doložce uzavírá, má přesně jasno v tom jaké závazky pro něho taková dohoda znamená a jak musí být uzavřena, aby plnila svůj účel.

Konkurenční doložkou si podle zákoníku práce § 310 a 311, zaměstnavatel zavazuje zaměstnance, že se tento zaměstnanec i po určitou dobu po skončení jejich pracovního vztahu (nejdéle po dobu jednoho roku), zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo byla vůči němu soutěžní povahy. Současně však uvedený § 310 také stanoví, že konkurenční doložku si nemůže zaměstnavatel sjednat se zaměstnancem kdykoli, ale jen v případech, kdy je to možné od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na činnost, kterou vykonává a na povahu informací, poznatků, technologií a pracovních postupů, které zaměstnanec u něho v zaměstnání získal a jejichž využití u jiného zaměstnavatele, by mohlo stávajícímu zaměstnavateli uškodit čili ztížit jeho činnost.

U mnoha zaměstnavatelů však dochází k chybě již zde na samém začátku, kdy se před samotným uzavřením dohody o konkurenční doložce příliš nezamýšlí právě nad tím, zda po dotčeném zaměstnanci, mohou uzavření takové dohody vzhledem k činnosti, kterou vykonává, vůbec požadovat. Mnoho zaměstnavatelů uzavírá uvedenou dohodu se svými zaměstnanci, aniž by zvážila základní otázku relevantnosti, čili zda mohou uvedené po zaměstnanci požadovat. Už zde tedy často zaměstnavatelé dělají první zásadní právní pochybení, na které se následně z nepromyšlenosti naváží další právní pochybení a následně může celá záležitost s konkurenční doložkou skončit pro zaměstnavatele před soudem.

Konkurenční doložka musí vždy obsahovat ujednání o poskytnutí peněžitého vyrovnání zaměstnanci za to, že je doložkou omezován ve své další budoucí pracovní činnosti

Mnoho zaměstnavatelů si při uzavírání konkurenční doložky neuvědomí zcela zřetelně, že jim uvedená dohoda, kromě ochrany před konkurencí přinese také povinnost finančního vyrovnání s daným zaměstnancem, Je třeba si totiž uvědomit, že zaměstnanec je doložkou značně omezován ve volbě následných nebo i souběžných pracovních aktivit čili v získávání příjmů. Uvedené omezení je zaměstnavatel ze zákona povinen danému zaměstnanci kompenzovat přiměřeným peněžitým vyrovnáním ve výši nejméně poloviny zaměstnancova průměrného výdělku. Peněžité vyrovnání musí být poskytováno po skončení pracovního poměru celou dobu trvání závazku, za každý měsíc trvání.

Pokud není součástí sjednané konkurenční doložky ujednání o peněžitém vyrovnání, dohoda je neplatná. Stejně tak by byla dohoda neplatná, pokud není uzavřena písemnou formou. Jinými slovy platná konkurenční doložka musí mít vždy písemnou formu a může být přímo součástí pracovní smlouvy nebo jako dodatek k pracovní smlouvě nebo může být zcela samostatnou dohodou uzavřenou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dohoda o konkurenční doložce může být uzavřena na začátku pracovního vztahu nebo v jeho průběhu.

Smluvní pokuta na rozdíl od kompenzace být sjednána může, ale nemusí. Pokud sjednána je, musí být přiměřená

V konkurenční doložce si zaměstnavatel může se zaměstnancem vyjednat, že pokud zaměstnanec poruší závazky, které pro něho z dohody plynou, bude povinen zaplatit zaměstnavateli smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty musí být přiměřená a odpovídat povaze závazku. Ustanovení o smluvní pokutě součástí dohody být může, ale nemusí na rozdíl od ustanovení o kompenzaci, není nutně zákonem vyžadováno.

Pokud však pokuta ve smlouvě sjednána je, pak pokud zaměstnanec poruší závazek z dohody plynoucí, musí zaměstnavateli tuto pokutu uhradit. Současně platí, že zaplacením smluvní pokuty při porušení závazku zaniká pro zaměstnance závazek plynoucí z konkurenční doložky.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Datum článku: 25. 04. 2024

Práce na částečný úvazek je pro mnohé lidi přitažlivou alternativou, která umožňuje lépe skloubit profesní…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Datum článku: 18. 04. 2024

V každé firmě, bez ohledu na velikost či obor působení, se občas objeví moment, kdy se musí vyrovnat s úřední…

Více informací
Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Datum článku: 17. 04. 2024

V posledních letech se mnoho mluví o zjednodušení administrativních procesů, které ovlivňují každodenní životy…

Více informací