Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Kurzarbeit čili příspěvek v době částečné práce bude od července připraven k použití, ale jeho využití si musí zaměstnavatelé dobře nastudovat

Kurzarbeit neboli příspěvek v době částečné práce je po dlouhých peripetiích konečně úspěšně na konci legislativního procesu a již čeká jen na vyhlášení ve sbírce zákonů, aby mohl začít chránit místa zaměstnanců v případě krizového ohrožení ekonomiky, kterým jsou na příklad živelní pohromy, epidemie či kybernetické útoky.

Kurzarbeit čili příspěvek v době částečné práce bude od července připraven k použití, ale  jeho využití si musí zaměstnavatel 2.jpg
Datum článku: 18. 06. 2021

Kurzarbeit převezme štafetu po programu Antivirus

Řádící epidemie koronaviru ukázala, jak rychle se může prosperující ekonomika země ocitnout v nesnázích a jak důležité a nesnadné může být v takové době ochránit práci zaměstnanců, aby mohli dostávat mzdy a nepropadli se do nejistoty. Ukázalo se také, že je nesmírně důležité mít funkční nástroje, které pomohou krizi zvládnout. Jedním z takových nástrojů byl právě program Antivirus vytvořený brzy po začátku epidemie právě k ochraně pracovních míst a mezd zaměstnanců. Tento program je dosud funkční a připraven pomáhat až do konce roku 2021, ale poté jeho funkci převezme jeho trvalý následník kurzarbeit, který jak je řečeno výše konečně po dlouhých peripetiích dokončí svůj legislativní proces, usadí se mezi zákonnými normami a bude připraven sloužit. Účinnost nastane již od července 2021.

Kurzarbeit je ochrana čekající v záloze a v době případné krize jej musí aktivovat vláda

Kurzarbeit je nástroj pro udržení zaměstnanosti a ochrany mezd v době krize. Jde o příspěvek poskytovaný při závažných událostech ohrožujících ekonomiku zaměstnavatelům, aby nemuseli propouštět své zaměstnance a mohli jim vyplácet mzdy. Uvedený příspěvek může být zaměstnavateli poskytován nejdéle 12 měsíců a to už po opakovaném prodloužení.

Jak je výše řečeno kurzarbeit je vojín v záloze, který vždy když má sloužit musí být nejprve aktivován vládou. Což znamená, že vláda rozhodne, že se kurzarbeit použije, když se v ohrožení z výše jmenovaných příčin ocitne celá ekonomika země nebo některá její část. Bez uvedené vládní aktivace se kurzarbeit nespustí.

Druhou nutností je, že každý zaměstnavatel, který bude chtít uvedený nástroj pomoci využít,  musí požádat a k poskytnutí této podpory samozřejmě splnit určité podmínky.

Aktivace je tedy provedena nařízením vlády, ve kterém se určí, zda bude poskytování příspěvku na celou ekonomiku či jen její část, jaké podmínky musí žadatel splnit a jakým způsobem bude splnění posuzováno, orgán který bude posouzení provádět a současně se stanoví i doba poskytování příspěvku. Doba, po kterou je příspěvek poprvé poskytován může být nejvýše šest měsíců a poté se může poskytování prodlužovat až na maximálně možných 12 měsíců.

Zaměstnavatel musí pro poskytnutí příspěvku splnit vždy určité podmínky

Uvedený příspěvek v době částečné práce se zaměstnavateli poskytne, když o něj požádá a je doloženo, že jeho zaměstnanci nemohou konat práci z důvodů některé z překážek v práci stanovených zákonem, která nastala pro některý z důvodů, pro který byl kurzarbeit vyhlášen. Příspěvek se poskytuje na celý měsíc, ve kterém u zaměstnavatele nastaly překážky v práci. Protože jde o příspěvek na dobu částečné práce, poskytne se zaměstnavateli za tu část týdenní pracovní doby, po kterou zaměstnavatel zaměstnanci nepřiděluje práci. Příspěvek činí 80 procent náhrady mzdy náležející zaměstnanci plus pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Příspěvek bude vyplácet úřad práce a zaměstnavatel pro jeho získání musí nejdříve příslušnému úřadu elektronicky podat oznámení, v němž uvede:

  • důvod proč o příspěvek žádá,
  • celkový počet zaměstnanců, které má, pokud, se člení zaměstnavatel na části, uvede počet zaměstnanců v části i celkový počet zaměstnanců,
  • předpokládaný počet zaměstnanců, na které má být příspěvek poskytnut i předpokládanou dobu čerpání příspěvku
  • nesmí samozřejmě chybět identifikační údaje zaměstnavatele a také, Prohlášení zaměstnavatele, v němž se zavazuje, že se bude v době výplaty příspěvku, ale i pře touto výplatou a po ní chovat tak, aby neporušil podmínky nároku na tuto podporu.

Zaměstnavatel se zavazuje především k tomu, že se zaměstnanci, na které mu bude příspěvek poskytován, nerozváže v době poskytování příspěvku a též i určitou dobu po tomto poskytování pracovní poměr.

Dále se musí zaměstnavatel zavázat úřadu práce, že po dobu čerpání příspěvku zaměstnancům umožní účast na aktivitách doporučených úřadem práce například rekvalifikaci.

Samozřejmě pokud zaměstnavatel bude čerpat tento příspěvek pro dobu částečné práce, nesmí na stejný účel čerpat i jiné prostředky. Zaměstnavatel, který tento příspěvek požaduje je také povinen, za příslušný kalendářní měsíc předložit úřadu přehled nákladů na náhrady mezd zaměstnanců. A tento přehled musí být vždy v elektronické podobě.

Pokud by došlo k porušení podmínek, zaměstnavatel má povinnost příspěvek vrátit

Všichni zaměstnavatelé, kteří budou uvedený příspěvek čerpat, si samozřejmě musí dávat pozor, aby neporušili to, k čemu se zavázali, protože v případě porušení či neplnění podmínek je povinnost tento příspěvek do 30to dnů vrátit úřadu práce.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Datum článku: 30. 11. 2023

Novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb. rozšiřuje možnosti dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci pracujícími…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Datum článku: 22. 11. 2023

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění se může pro zaměstnance i nepříjemně protáhnout…

Více informací
Přispívání na stravu zaměstnancům bude od roku 2024 žádat více evidence

Přispívání na stravu zaměstnancům bude od roku 2024 žádat více evidence

Datum článku: 06. 11. 2023

Konsolidační balíček daňových opatření, kterým se v současnosti zabývá senát a má být realitou od 1. 1, 2024…

Více informací