Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Lékařský posudek nemá z hlediska pracovního práva zázračnou moc

Zaměstnanci se poměrně často dostávají do nepříjemných pracovněprávních vztahů, když kvůli zdravotním komplikacím náhle přijde od zaměstnavatele výpověď, protože dotčený pracovník najednou ztratil schopnost k výkonu dosavadní práce. V takové situaci se mnoho zaměstnanců upíná k tomu, že vše správně rozhodne soud a lékařský posudek, ale uvedený dokument zdaleka nemá takovou sílu, jak se může zdát.

Lékařský posudek nemá z hlediska pracovního práva  2.jpg
Datum článku: 14. 06. 2022

Lékařský posudek ve sporech ohledně výpovědi kvůli zdravotnímu stavu bohužel zázraky neumí

Jak je řečeno výše ohledně zdravotního stavu zaměstnance respektive jeho způsobilosti či nezpůsobilosti k určité práci mohou vzniknout mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nepříjemné spory, zvláště když zaměstnanec náhle dostává výpověď právě z uvedeného důvodu. Zaměstnanec většinou doufá, že nepříjemnou situaci rozřeší pečlivě zpracovaný lékařský posudek odborníka čili poskytovatele pracovnělékařských služeb. Jenže nemusí to tak být.

V obecné rovině se lékařský posudek vydává zaměstnanci jako určující dokument a ze závěru posudku to musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba k účelu, pro který je posuzována zdravotně způsobilá, zdravotně nezpůsobilá, zdravotně způsobilá jen za určitých podmínek či zda dlouhodobě pozbyla zdravotní způsobilost. Z uvedeného se zdá být lékařský posudek skutečně tím pravým dokumentem, který rozhodne sporné situace zvláště v případech, zda pracovník skutečně dlouhodobě pozbyl či nepozbyl způsobilost k výkonu určité činnosti v zaměstnání. Jenže s právní stránkou věci lékařského posudku je to opět trochu složité.

Zákoník práce sice přímo stanoví v § 52 písmena d) a e), že výpověď dávanou zaměstnanci z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo ohrožení takovou nemocí, tak je výpovědí dávanou na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Ale jiné právní ustanovení zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování naopak říká, že lékařský posudek je pouze takzvaným nezávazným dobrozdáním o stavu posuzovaného a nejde o záležitost, z níž by přímo vyvstávala práva posuzovaného. Jinými slovy se zde říká, že lékařský posudek podává doplňující informace, ale soudy se při rozhodování sporů o danou dokumentaci plně opřít nemohou, protože nejde o dokument se správnou právní váhou.

Dobrozdání je sice odborný posudek, ale ne s určujícím právním vlivem

I když dobrozdání, je vyjádření autority, odborníka k určité specifické problematice není z hlediska právního rozhodnutím, čili nelze na jeho základě postavit soudní rozhodnutí ohledně výše uvedené nezpůsobilosti zaměstnance k práci a k tomu vázané výpovědi.

V roce 2017 to sice vypadalo, že lékařský posudek získá větší míru respektu a bude pro soudy dokumentem závazným, ale není tomu tak a lékařský posudek při rozhodování i vysokých soudů zůstává dobrozdáním sice akceptovaným, ale ne s klíčovým vlivem na konečný verdikt. V souvislosti s výše uvedenou problematikou to znamená, že ani precizní lékařský posudek není všemocný a zaměstnance před výpovědí kvůli problémům se zdravotním stavem a nezpůsobilostí k práci nezachrání vždy.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zvýšení náhrad za ztrátu výdělku po úrazu či nemoci v zaměstnání v roce 2023

Zvýšení náhrad za ztrátu výdělku po úrazu či nemoci v zaměstnání v roce 2023

Datum článku: 01. 12. 2022

Náhrady za ztrátu výdělku zaměstnancům po pracovním úrazu či nemoci z povolání a také náhrady pro pozůstalé…

Více informací
O předání výpovědi do sféry zaměstnavatele by měl mít zaměstnanec doklad

O předání výpovědi do sféry zaměstnavatele by měl mít zaměstnanec doklad

Datum článku: 30. 11. 2022

Každý zaměstnanec má na základě příslušného ustanovení zákoníku práce možnost dát ze své vlastní vůle…

Více informací
Převedení části dovolené do roku 2023 je možné u dovolené nad základní výměrou

Převedení části dovolené do roku 2023 je možné u dovolené nad základní výměrou

Datum článku: 30. 11. 2022

Rok 2022 nezadržitelně spěje ke konci a mnoho zaměstnanců i zaměstnavatelů opět uvažuje nad tím, co se…

Více informací
Opatrovníka může potřebovat i dospělá osoba nebo právnická osoba a musí o něm vždy rozhodnout soud

Opatrovníka může potřebovat i dospělá osoba nebo právnická osoba a musí o něm vždy rozhodnout soud

Datum článku: 25. 11. 2022

Opatrovník je oficiálně stanovená osoba, která má za úkol hájit oprávněné zájmy fyzické osoby a v některých…

Více informací