Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2020 je 19 389 Kč měsíčně

Nezaměstnaní, kteří budou v roce 2020 pobírat podporu v nezaměstnanosti, dostanou o něco více peněz než v roce předchozím. Protože se pro rok 2020 zvýšila průměrná i minimální mzda přizpůsobuje se tomu zákonitě i výše podpory v nezaměstnanosti.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2020 je 19 389 K 2.jpg
Datum článku: 21. 01. 2020

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2020 je o 1278 Kč měsíčně vyšší než v roce předchozím

Ano, jak napovídá název článku i jeho úvod lidé bez práce, kteří v roce 2020 splní potřebné podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti a budou uvedenou podporu pobírat, dostanou více peněz než při stejné situaci v roce předchozím. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti pro rok 2020 činí 19 389 Kč. V minulém roce byla maximální výše této podpory 18 111 Kč měsíčně. Ten, kdo se bude snažit o rekvalifikaci, může v roce 2020 dosáhnout na ještě vyšší podporu v částce 21 729 Kč měsíčně.

Uvedené částky vypadají až nadprůměrně optimisticky, ale informovaní občané dobře vědí, že dosáhnout na uvedené nejvyšší částky se podaří jen velmi malému procentu nezaměstnaných. Daná podpora má svá pravidla a podmínky dané zákonem, která určují komu a za jakých podmínek na podporu vzniká nárok a v jaké výši tato podpora bude.

Základní pravidla pro nárok na podporu a stanovení její výše se zatím pro rok 2020 nemění

I v roce 2020 platí, že nezaměstnaný, který je v evidenci úřadu práce a plní podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti dostává tuto podporu podle věku po dobu maximálně 5 až 11 měsíců, vždy záleží na věku uchazeče. Nezaměstnaní do 50 let mohou i v roce 2020 pobírat podporu maximálně pět měsíců. Jedinec mezi 50 až 55 lety má nárok na podporu až osm měsíců a ve věku nad 55 let při dodržování pravidel je možné pobírat podporu až jedenáct měsíců v roce.

Nadále platí také to, že výše podpory nezůstává stejná po celou dobu, ale snižuje se. První dva měsíce náleží 65 procent z čistého výdělku v předchozím zaměstnání nebo 65 procent z vyměřovacího základu u OSVČ. Další dva měsíce na podpoře už náleží jen 50 procent z výdělku nebo vyměřovacího základu. Pokud podpora pokračuje i po čtvrtém měsíci náleží už, až do konce podpůrčí doby podpora je 45 procent.

Výše podpory záleží tedy vždy na výdělku, jakého nezaměstnaný v předchozí době dosahoval, ale situaci ovlivňuje i to z jakého důvodu dotyčný práci opustil. Pokud jedinec opustí zaměstnání bez závažného důvodu, může se stát, že po celou dobu podpory v nezaměstnanosti dostává jen 45 procent z předchozího výdělku. Záleží tedy vždy na tom, co dotyčná osoba doloží, jako důvod toho že přišel o práci či přestal podnikat. Jako závažné důvody se samozřejmě považuje propuštění zaměstnavatelem z důvodu závažných překážek na straně zaměstnavatele, ohrožení zdraví zaměstnance nebo třeba dlouhá neodkladná potřeba péče o blízké a další podobné důvody.

Když nelze doložit předchozí výdělek náleží minimální podpora

I pro rok 2020 platí, že ani žadatel, který nebude moci doložit předchozí výdělek, pokud se jinak snaží a poctivě plní všechna pravidla pro nárok, tak nezůstane bez prostředků. V uvedeném případě je však nutné počítat s tím, že podpora bude velmi nízká a ještě bude v průběhu podpůrčí doby klesat. Začínat se v uvedené situaci bude na 5015 Kč měsíčně a v poslední fázi podpory bude náležet už jen 3678 Kč měsíčně.

Přivýdělek a podpora v nezaměstnanosti k sobě nejdou. Přivydělat si je možné jedině když podpora skončí nebo není možná

Jedinec, který je v evidenci uchazečů o zaměstnání a pobírá podporu v nezaměstnanosti, si nesmí přivydělávat. Podpora i výdělek současně nejsou možné. Přivýdělek při evidenci uchazeče o zaměstnání je možný jedině v situaci, kdy nárok na podporu už skončil nebo v případě, že uvedený nárok uchazeči vůbec nevznikl.

Pokud je uchazeč o zaměstnání bez podpory a přivydělávat si může, pak to může být jen formou pracovního či služebního poměru nebo formou dohody o pracovní činnosti. Uvedený přivýdělek totiž smí být jen do poloviny aktuální minimální mzdy. V roce 2020 je daný limit na částce 7300 Kč.

Pro dohodu o činnosti pak platí obecný limit výdělku, že z částky do 3000 Kč se neodvádí zdravotní ani sociální pojištění a sráží se pouze daň, kterou lze podáním přiznání nárokovat zpět. Když si jedinec uvedenou dohodou vydělá více, musí už povinně odvést i zdravotní a sociální pojištění. Se správným zdaněním jakýchkoli příjmů mohou pomoci odborníci na vedení účetnictví a mohou poradit i v dalších otázkách.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Režim paušální daně by potřeboval i další úpravu pravidel pro ještě širší okruh podnikatelů

Režim paušální daně by potřeboval i další úpravu pravidel pro ještě širší okruh podnikatelů

Datum článku: 01. 03. 2023

Režim paušální daně zdaleka nevyužívá tak široký okruh podnikatelů, kterým by tento jednodušší daňový režim…

Více informací
Zvýšení věku odchodu do důchodu je nevyhnutelné zřejmě až na 68 let

Zvýšení věku odchodu do důchodu je nevyhnutelné zřejmě až na 68 let

Datum článku: 13. 02. 2023

Nepopulární krok, nad nímž současná vláda intenzivně debatuje a k němuž již představila plán, je razantnější…

Více informací
Přiznání k dani z příjmů je někdy nutné i v režimu paušální daně

Přiznání k dani z příjmů je někdy nutné i v režimu paušální daně

Datum článku: 07. 02. 2023

Doba plnění povinnosti podání daňového přiznání je za dveřmi. Pojďme si připomenout, že se tato povinnost…

Více informací
Výchovné s invalidním důchodem pobírat nelze, je nezbytný důchod starobní

Výchovné s invalidním důchodem pobírat nelze, je nezbytný důchod starobní

Datum článku: 07. 02. 2023

Výchovné je novou sociální podporou důchodců od ledna 2023. Jak již ale mnozí vědí, na uvedenou dávku nemají…

Více informací