Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Mimořádné valorizace důchodů potřebují změnu, aby pomáhaly u nízkých důchodů

Valorizace důchodů je pravidelné či mimořádné zvyšování všech vyplácených důchodů kvůli růstu životních nákladů i mezd, aby lidé pobírající důchod mohli hradit své životní náklady. Jenže jak je všeobecně známo nikdy se nezvyšují důchody všem stejně a paradoxně lidé s vyššími a vysokými příjmy dostávají i při mimořádných valorizacích přidáno více než důchodci s nejnižšími příjmy. Po tom, aby se pravidla mimořádných valorizací důchodů změnila, aby zvyšování působilo tam, kde je třeba volá Národní ekonomická rada vlády čili ve zkratce NERV.

Mimořádné valorizace důchodů potřebují změnu, aby pomáhaly u  2.jpg
Datum článku: 21. 09. 2022

Pravidla mimořádných valorizací důchodů se neupravovala, protože to nebylo potřeba a ta současná jsou nastavena chybně a nepomáhají u nízkých důchodů

Úkolem každé valorizace důchodů, ať už je to ta pravidelná řádná na počátku roku nebo valorizace mimořádná v průběhu roku, má vždy být vyrovnávání stoupajících životních nákladů, aby důchodci mohli uvedené náklady čili výdaje ze svých příjmů zvládat. Jenže v reálu většinou velmi často bývá problém mezi tím, co by podle pravidel mělo být a co skutečně je, nebo ještě lépe řečeno, jak věci skutečně fungují. A právě současná těžká ekonomická situace a nepříznivé důsledky z ní plynoucí, která nejtvrději dopadá právě na důchodce s nízkými příjmy, ukazuje, že současná pravidla mimořádných valorizací nepomáhají těm nejpotřebnějším, protože jejich důchody zvyšují nejméně.

Na to, že současné nastavení pravidel mimořádných valorizací důchodů je chybné nespravedlivé a podpora nejde tam, kde je jí akutně potřeba upozorňuje i poradní orgán vlády NERV složený z předních ekonomických expertů. Stejný orgán tedy doporučuje vládě, co nejrychleji pravidla mimořádných valorizací změnit, tak, aby daná podpora byla skutečně fungující a nejvíce se skutečně zvyšovaly nejnižší důchody a ne naopak. Protože inflace v posledních letech byla velmi nízká, podmínky mimořádné valorizace důchodů již delší dobu nebylo třeba řešit a to, že jsou nespravedlivě nastavené, ukázal právě až letošní rok čili rok 2022.

Mimořádná valorizace důchodů proběhla v roce 2022 v září již podruhé. První mimořádná valorizace proběhla již v červnu. Výsledkem je, že však i navzdory druhému navýšení se stále více důchodců s nejnižšími důchody propadá do chudoby, protože jim důchod stále více nestačí ani na ty nutné nejpotřebnější výdaje. Ale na druhé straně naopak není málo důchodců s nadprůměrnými příjmy, kterým naopak valorizace důchody znatelně vylepšují.

Důchodci s nejnižšími měsíčními důchody 10 000 Kč dostali po zářiové valorizaci přidáno jen 318 Kč. Důchod jim tedy stoupl o 3,2%. Oproti tomu důchodci s příjmem 25 000 Kč měsíčně zářijová valorizace přidala 1 098 Kč měsíčně navíc. Důchodci pobírajícímu 40 000 Kč měsíčně zvedla valorizace tento důchod ještě o 1878 Kč čili o 4,7% nepoměr je tudíž jednoznačně jasný.

Mimořádnou valorizací je třeba upravovat obě složky důchodů nebo nastavit zvýšení určitou konkrétní částkou zohledňující důchodce s nejnižšími příjmy

Příčinou proč i po zvýšení důchodů vzniká mezi důchody výše uvedený nespravedlivý rozdíl, je v tom, že se při mimořádné valorizaci zvyšuje vždy jen jedna složka důchodů a to zásluhová část. To znamená, zvyšuje se ta část důchodů, která je u každého důchodce jiná podle jeho pracovní aktivity. Základní složka důchodu, čili ta, která je pro všechny důchodce shodná se mimořádnou valorizací nezvyšuje a z toho pramení onen problém v rozdílné výši důchodů.

Řešením situace by dle výše uvedených ekonomů bylo zvyšovat při mimořádné valorizaci obě složky současně. Jiné řešení by mohlo být v tom, aby se mimořádná valorizace stanovila určitou konkrétní částkou, která by vstupovala do základní složky, tak aby kompenzovala právě hlavně nejnižší důchody.

Vláda prý úpravy mimořádné i řádné valorizace chystá, ale nejdříve někdy během příštího roku. Do té doby je v plánu pomoc jinou formou

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí, do jehož gesce úprava pravidel důchodů patří, se prý změny pravidel valorizací důchodů chystají v rámci plánované důchodové reformy, která se intenzivně projednává. Jenže i kdyby se uvedené projednávání reformy rozběhlo, jako po másle, co moc pravděpodobné není, změny i podle vyjádření ministerstva nenastanou dřív, než během příštího roku. A ona změna ve valorizacích by pak měla nastat opravdu u základní výměry, kam by měla dopadat hlavní míra zvyšování.

Než k uvedeným úpravám důchodů dojde, chce vláda důchodcům situaci kompenzovat zejména příspěvkem na bydlení, který se má znovu zvýšit a být dostupnější více lidem už od října 2022. Další pomocí seniorům má být obvyklá pravidelná valorizace od 1. 1. 2023, při které vzroste i základní i procentní výměra důchodů, protože u dané základní valorizace se tento postup obvykle děje. Dalším přilepšením k důchodům zejména ženám, které mají důchody citelně nižší než muži, bude od ledna 2023 takzvané výchovné. Výchovné bude navyšovat starobní důchody o 500 Kč za každé vychované dítě.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Důchody od června 2023 zřejmě opět vzrostou

Důchody od června 2023 zřejmě opět vzrostou

Datum článku: 24. 01. 2023

Valorizace důchodů čili zvýšení se v poslední době dějí téměř jako na běžícím pásu. V červnu 2023…

Více informací
Písemnost v listinné podobě může podnikateli přijít i při povinné datové schránce

Písemnost v listinné podobě může podnikateli přijít i při povinné datové schránce

Datum článku: 23. 01. 2023

Finanční správa upozorňuje podnikatele, že i přes povinné zřízení datových schránek v roce 2023 může…

Více informací
Peněžitá pomoc v mateřství čili zkráceně mateřská v roce 2023

Peněžitá pomoc v mateřství čili zkráceně mateřská v roce 2023

Datum článku: 20. 01. 2023

Lidové označení Mateřská se používá jak pro sociální dávku Peněžité pomoci v mateřství, tak pro pracovní…

Více informací
Výpovědi dané zaměstnavatelem se nemusí podařit ubránit vždy

Výpovědi dané zaměstnavatelem se nemusí podařit ubránit vždy

Datum článku: 18. 01. 2023

O tom, že výpověď daná zaměstnavatelem zaměstnanci je pro onoho zaměstnance vždy velmi nepříjemná záležitost,…

Více informací