Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Minimální mzda v roce 2023 vzrostla na 17 300 Kč, což ovlivní povinnosti i výhody

Ke konečné částce zvýšení minimální mzdy pro rok 2023 se vláda propracovala až v úplně posledních dnech roku 2022 a cesta k výsledku byla mnohem náročnější než kdykoli v předchozích letech. Nakonec se zvýšení přece jen podařilo a minimální mzda pro rok 2023 vzrostla z 16 200 Kč na částku 17 300 Kč. I když se v kontextu se současnou napjatou ekonomickou situací, jedná o zvýšení spíše jen mírné, bude ovlivňovat řadu faktorů na minimální mzdu vázaných.

Minimální mzda v roce 2023 vzrostla na 17 300 Kč, což ovlivní povinnos 2.jpg
Datum článku: 03. 01. 2023

Vyšší minimální mzda v roce 2023 si sice vyžádá zvýšení odvodů na zdravotní pojištění a ovlivní i nárok na některé sociální dávky, ale na straně druhé zvýší třeba limit přivýdělku v nezaměstnanosti, limit pro uplatnění daňového bonusu i slevu na školku

Minimální měsíční hrubá mzda se v roce 2023 zvýšila proti roku předchozímu o 1100 Kč a samozřejmě s tím se výše posunula i minimální mzda hodinová. Minimální měsíční mzda při plném úvazku pracovníka musí v roce 2023 činit 17 300 Kč a hodinová mzda nesmí být nižší než 103,80 Kč za hodinu práce i u nekvalifikovaných profesí například pomocníků v kuchyni, uklízeček nebo třeba doručovatelů zásilek. I v roce 2023 stejně jako v letech předchozích platí, že výše minimální mzdy musí ze zákona být shodná i s výší nejnižší zaručené mzdy a žádný pracovník nesmí dostávat za práci zaplacenou částku menší než je uvedený základní limit minimální mzdy.

I v roce 2023 platí, že právě ze zákonem stanovené částky aktuální výše minimální mzdy vychází plnění daňových povinností například úhrada minimální měsíční částky povinného zdravotního pojištění. Uvedené tudíž znamená, že vyšší částku proti roku 2022 na zdravotním pojištění musí kvůli vyšší minimální mzdě odvést nejen podnikatelé, ale i zaměstnanci a také osoby bez zdanitelných příjmů. Za každého pojištěnce musí mít zdravotní pojišťovna měsíčně částku odpovídající  13,5 procenta z aktuálně platné minimální mzdy. Za každého pojištěnce musí v roce 2023 měsíčně dostat zdravotní pojišťovna minimálně částku 2336 Kč. U zaměstnanců se o odvod záloh na pojistné stará zaměstnavatel. Podnikatelé a stejně tak i osoby bez zdanitelných příjmů si správný a včasný odvod záloh musí ohlídat a plnit samostatně. Správná výše zálohy na zdravotní pojištění musí vždy odcházet od prvního měsíce roku. Na úpravu záloh nejčastěji zapomínají právě osoby bez zdanitelných příjmů tedy lidé, kteří nejsou zaměstnanci ani nepodnikají na hlavní činnost a nepatří ani do skupiny za kterou hradí zdravotní pojištění stát. Je třeba však myslet na to, že neplnění uvedené povinnosti nebo její nesprávné plnění znamená vždy vznik dluhů a pokut.

Zvýšení minimální mzdy se vždy dotýká i nároku na sociální dávky a u některých dávek může nastat nemilá změna

Na výši minimální mzdy je navázán systém sociální podpory a pomoci státu osobám v těžkých životních situacích. Sociální podpora a pomoc státu se vyplácí tam, kde nízké příjmy na životní potřeby nestačí. Je tudíž logické, že pokud příjem stoupne, může se změnit i nárok občana na dávku. Zvýšení minimální mzdy v roce 2023 může pro některé příjemce sociálních dávek znamenat i to, že na dávku pobíranou do konce roku 2022 již v roce 2023 mít nárok nebudou. Situace se takto může změnit například v případě dávek v hmotné nouzi, nároku na porodné, ale i třeba příspěvku na bydlení. Vždy záleží na konkrétní příjmové situaci žadatele a s ním posuzovaných osob.

Na nárok na daňový bonus na děti či školkovné má zvýšení minimální mzdy v roce 2023 naopak pozitivní vliv

Výše uvedené řádky ukazují, že zvýšení minimální mzdy má také svůj rub i líc a příjemcům sociálních dávek může přinést i změny nemilé, ale více bývá při stoupnutí mzdového minima změn pozitivních. Pracujícím rodičům přináší zvýšení minimální mzdy v roce 2023 naopak pozitiva. Více rodin dosáhne například na daňový bonus na dítě, protože se zvýšil limit pro jeho nárok. Daný limit totiž také vychází z minimální mzdy a přizpůsobuje se její výši. Daňový bonus náleží poplatníkovi rodiči nezaopatřeného dítěte dětí, jehož roční příjem je ve výši 6násobku minimální mzdy a vypočtená povinnost k dani z příjmů je nižší než daňové zvýhodnění na dítě uplatňované poplatníkem. Příjmový limit pro uplatnění daňového bonusu je tedy pro rok 2023 vyšší než v roce 2022. Limit se zvýšil na částku 103 800 Kč ročních příjmů. Další pozitivum v podobě vyšší daňové slevy přinese vyšší minimální mzda v roce 2023 zaměstnaným rodičům s malými dětmi umístěnými v mateřské školce či obdobném zařízení, budou si moci uplatnit vyšší daňovou slevu právě na umístění dítěte ve školce než v roce 2022. Uvedená sleva je známější pod pojmem školkovné.

O 550 Kč měsíčně více si budou moci přivydělat v roce 2023 i nezaměstnaní registrovaní na úřadu práce

Vyšší minimální mzda v roce 2023 ovlivní také možnost přivýdělku u lidí registrovaných jako uchazečů o práci. Pokud je člověk registrován jako uchazeč o zaměstnání na úřadě práce a nepobírá již podporu v nezaměstnanosti, může si při dané registraci drobně přivydělat. Měsíčně však nesmí daný přivýdělek překročit polovinu částky aktuální minimální mzdy. V roce 2022 se jednalo o částku 8 100 Kč měsíčně, ale v roce 2023 už si uchazeč může takto přivydělat až 8650 Kč za měsíc, což znamená částku o 550 korun měsíčně více.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Datum článku: 29. 11. 2023

Každý občan České republiky by měl pečlivě sledovat své závazky v oblasti zdravotního pojištění, obzvláště…

Více informací
Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Datum článku: 29. 11. 2023

Manažery větších firem s počtem zaměstnanců přesahujícím padesátku a ročním obratem v přepočtu kolem 10…

Více informací
Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Datum článku: 28. 11. 2023

Vlastníci nedostatečně identifikovaní v katastru nemovitostí i vlastníci neidentifikovaní čili neznámí mají…

Více informací
Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Datum článku: 28. 11. 2023

Podnikatelé, kteří usilují o efektivní snížení své daňové povinnosti z příjmů pro rok 2023, mají nyní…

Více informací