Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Na co je nutno se připravit v oblasti DPH od roku 2016

Rok se nám překulil do své druhé poloviny a léto nás spaluje žhnoucími paprsky, chce se nám přepnout mozkové závity do klidového režimu a nedělat vůbec nic. Jenže tak úplně to nejde, podnikatel musí být vždy tak trochu ve střehu a vnímat věci v předstihu. Změny, přicházejí neustále a oblasti DPH, která je pro podnikání jednou z nejdůležitějších, se nevyhnou ani v roce 2016. Pojďme si je zrekapitulovat již nyní.

Na co je nutno se připravit v oblasti DPH od roku 2016.jpg
Datum článku: 07. 07. 2015

S novým rokem se rozšíří rodina komodit spadajících do oblasti reverse-charge. Všichni plátci DPH budou muset v pravidelných intervalech podávat kontrolní hlášení. A další novinkou, která je ve stádiu projednávání, ale zřejmě jí plátci DPH také neuniknou, bude povinnost podávat přiznání pouze elektronicky a to prostřednictvím daňového portálu finanční správy. Takže jak vidíme, administrativní výcvik podnikatelů bude pokračovat na plné obrátky a je důležité nenechat se zaskočit.

Jako rozcvička bude reverse-charge

Jak je z uvedeného patrné ani v roce 2016 nebudou podnikatelé administrativně zahálet. Zahřívací kolo aby se dostali po dovolených do administrativní kondice si dají hned v září, kdy do oblasti reverse-charge přibude cukrová řepa s kódem celního sazebníku 1212 91. Od ledna 2016 pak bude následovat další rozšíření komodit, které podléhají obrácenému zdanění. Uvedený systém se totiž bude vztahovat i na dodání nemovité věci plátci, pokud plátce nemovitou věc dodává bude uplatňovat daň dle § 56 odstavce 5 zákona o DPH.

Kontrolní hlášení od 1.1.2016 povinné pro všechny plátce

Zaniknou výkazy daně z přidané hodnoty, které podnikatelé plní již nyní podle § 100 zákona o DPH a místo nich zde bude povinné kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení k DPH budou právnické osoby podávat každý měsíc a fyzické osoby pak čtvrtletně ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Jak na kontrolní hlášení

  • v kontrolním hlášení k DPH musí být uvedeny všechny údaje potřebné pro správu daní,
  • kontrolní hlášení musí být podáno pouze elektronicky v předepsaném formátu a struktuře na adresu správce daně,
  • finanční správa již připravila a na svých stránkách také zveřejnila vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění.

Kontrolní hlášení musí podat každý plátce DPH když:

  • uskuteční zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijme úplatu přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění,
  • přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytne úplatu přede dnem uskutečnění uvedeného plnění,
  • ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijme zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň dle § 92 odstavce 5, uskuteční dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má nárok na odpočet daně dle § 92 odstavce 6 písmene b) a c), nebo investiční zlato vyrobí, nebo přemění zlato na investiční zlato § 92 odstavec 7.

Kontrolní hlášení nebude podávat plátce v případě že:

  • uskutečnil pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51, nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně podle § 63.
  • neuskutečnil ve zdaňovacím období žádná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku a nepořídil zboží z jiného členského státu.

Při neplnění povinností počítejte s pokutami

1000 Kč pokud hlášení podáte po stanovené lhůtě, ale bez vyzvání správcem daně,
10 000 Kč, když hlášení bude podáno až po vyzvání správcem daně v náhradní stanovené lhůtě,
30 000 Kč pokud nepodáte následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení,
50 000 Kč pokud nepodáte řádné kontrolní hlášení a nepodáte jej ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.

Elektronické podávání přiznání čeká na schválení

Další povinnost ohledně DPH, která se na podnikatele chystá, ale ještě nebyla schválena a týká se především fyzických osob plátců DPH. Je povinnost podávat přiznání elektronicky, ale bez možnosti odeslat jej přes datovou schránku. Podání se bude muset v uvedeném případě uskutečnit přes daňový portál finanční správy:
prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně,
podepsané uznávaným elektronickým podpisem či,
s ověřenou identitou podatele, způsobem který umožní přístup do datové schránky,
s ověřenou identitou podatele prostřednictvím certifikátu pro elektronickou evidenci tržeb, nebo dodatečně potvrzenou v souladu s podmínkami uvedenými v daňovém řádu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zadržování nadměrných odpočtů u DPH se daří rok od roku snižovat

Zadržování nadměrných odpočtů u DPH se daří rok od roku snižovat

Datum článku: 18. 07. 2019

Vody podnikatelského světa ještě nedávno čeřilo nejedno pobouření nad zadržováním nadměrných odpočtů u DPH…

Více informací
Ukončit podnikání znamená také srovnat záležitosti z pohledu daní zejména DPH a daně z příjmů

Ukončit podnikání znamená také srovnat záležitosti z pohledu daní zejména DPH a daně z příjmů

Datum článku: 27. 05. 2019

Při ukončení podnikání je nutné vyřídit mnoho důležitých záležitostí, i když jde jen o podnikání fyzické…

Více informací
Dodatek č. 1 k informaci ohledně problematiky registrace k dani z přidané hodnoty

Dodatek č. 1 k informaci ohledně problematiky registrace k dani z přidané hodnoty

Datum článku: 17. 04. 2019

Daň z přidané hodnoty a povinnosti s ní svázané patří k nejzásadnějším  záležitostem v oblasti daní. Aby…

Více informací
Účinnost novely zákona 235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty pro rok 2019 si žádá změny ohledně daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení

Účinnost novely zákona 235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty pro rok 2019 si žádá změny ohledně daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení

Datum článku: 04. 04. 2019

Každá změna a úprava v daňových zákonech si většinou žádá změny i v daňové administrativě a nejinak tomu…

Více informací