Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Na co je nutno se připravit v oblasti DPH od roku 2016

Rok se nám překulil do své druhé poloviny a léto nás spaluje žhnoucími paprsky, chce se nám přepnout mozkové závity do klidového režimu a nedělat vůbec nic. Jenže tak úplně to nejde, podnikatel musí být vždy tak trochu ve střehu a vnímat věci v předstihu. Změny, přicházejí neustále a oblasti DPH, která je pro podnikání jednou z nejdůležitějších, se nevyhnou ani v roce 2016. Pojďme si je zrekapitulovat již nyní.

Na co je nutno se připravit v oblasti DPH od roku 2016.jpg
Datum článku: 07. 07. 2015

S novým rokem se rozšíří rodina komodit spadajících do oblasti reverse-charge. Všichni plátci DPH budou muset v pravidelných intervalech podávat kontrolní hlášení. A další novinkou, která je ve stádiu projednávání, ale zřejmě jí plátci DPH také neuniknou, bude povinnost podávat přiznání pouze elektronicky a to prostřednictvím daňového portálu finanční správy. Takže jak vidíme, administrativní výcvik podnikatelů bude pokračovat na plné obrátky a je důležité nenechat se zaskočit.

Jako rozcvička bude reverse-charge

Jak je z uvedeného patrné ani v roce 2016 nebudou podnikatelé administrativně zahálet. Zahřívací kolo aby se dostali po dovolených do administrativní kondice si dají hned v září, kdy do oblasti reverse-charge přibude cukrová řepa s kódem celního sazebníku 1212 91. Od ledna 2016 pak bude následovat další rozšíření komodit, které podléhají obrácenému zdanění. Uvedený systém se totiž bude vztahovat i na dodání nemovité věci plátci, pokud plátce nemovitou věc dodává bude uplatňovat daň dle § 56 odstavce 5 zákona o DPH.

Kontrolní hlášení od 1.1.2016 povinné pro všechny plátce

Zaniknou výkazy daně z přidané hodnoty, které podnikatelé plní již nyní podle § 100 zákona o DPH a místo nich zde bude povinné kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení k DPH budou právnické osoby podávat každý měsíc a fyzické osoby pak čtvrtletně ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Jak na kontrolní hlášení

  • v kontrolním hlášení k DPH musí být uvedeny všechny údaje potřebné pro správu daní,
  • kontrolní hlášení musí být podáno pouze elektronicky v předepsaném formátu a struktuře na adresu správce daně,
  • finanční správa již připravila a na svých stránkách také zveřejnila vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění.

Kontrolní hlášení musí podat každý plátce DPH když:

  • uskuteční zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijme úplatu přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění,
  • přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytne úplatu přede dnem uskutečnění uvedeného plnění,
  • ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijme zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň dle § 92 odstavce 5, uskuteční dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má nárok na odpočet daně dle § 92 odstavce 6 písmene b) a c), nebo investiční zlato vyrobí, nebo přemění zlato na investiční zlato § 92 odstavec 7.

Kontrolní hlášení nebude podávat plátce v případě že:

  • uskutečnil pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51, nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně podle § 63.
  • neuskutečnil ve zdaňovacím období žádná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku a nepořídil zboží z jiného členského státu.

Při neplnění povinností počítejte s pokutami

1000 Kč pokud hlášení podáte po stanovené lhůtě, ale bez vyzvání správcem daně,
10 000 Kč, když hlášení bude podáno až po vyzvání správcem daně v náhradní stanovené lhůtě,
30 000 Kč pokud nepodáte následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení,
50 000 Kč pokud nepodáte řádné kontrolní hlášení a nepodáte jej ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.

Elektronické podávání přiznání čeká na schválení

Další povinnost ohledně DPH, která se na podnikatele chystá, ale ještě nebyla schválena a týká se především fyzických osob plátců DPH. Je povinnost podávat přiznání elektronicky, ale bez možnosti odeslat jej přes datovou schránku. Podání se bude muset v uvedeném případě uskutečnit přes daňový portál finanční správy:
prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně,
podepsané uznávaným elektronickým podpisem či,
s ověřenou identitou podatele, způsobem který umožní přístup do datové schránky,
s ověřenou identitou podatele prostřednictvím certifikátu pro elektronickou evidenci tržeb, nebo dodatečně potvrzenou v souladu s podmínkami uvedenými v daňovém řádu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Protikrizový balíček sníží daně třeba ubytovatelům a pomůže rychleji uplatnit daňovou ztrátu

Protikrizový balíček sníží daně třeba ubytovatelům a pomůže rychleji uplatnit daňovou ztrátu

Datum článku: 26. 05. 2020

Největší omezení kvůli pandemii sice pomíjí a běžný život opět dostává šanci, ale podnikatelům a firmám…

Více informací
Osvobození knih od DPH má v zemích EU svá pravidla a není běžnou záležitostí

Osvobození knih od DPH má v zemích EU svá pravidla a není běžnou záležitostí

Datum článku: 18. 05. 2020

Jak to vlastně je se sazbou DPH na knihy v různých zemích? Proč v některých zemích jsou knihy zařazeny ve velmi…

Více informací
Od ledna 2021 už nebudou od DPH osvobozeny malé zásilky zboží dodávaného elektronicky ze třetích zemí

Od ledna 2021 už nebudou od DPH osvobozeny malé zásilky zboží dodávaného elektronicky ze třetích zemí

Datum článku: 15. 05. 2020

Začátkem tohoto týdne schválila vláda novelu zákona o DPH, která přinese sjednocení pravidel DPH u dodání malých…

Více informací
Liberační daňový balíček i infolinka k individuálnímu informování veřejnosti ohledně daňových záležitostí

Liberační daňový balíček i infolinka k individuálnímu informování veřejnosti ohledně daňových záležitostí

Datum článku: 16. 03. 2020

Současná krizová situace se velmi nesnadno zvládá podnikatelům i obyčejným daňovým poplatníkům z hlediska…

Více informací