Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Na co se připravit po návratu z dovolené do zaměstnání v současné době covidové?

Přítomnost onemocnění Covid-19 už druhým rokem nějakým způsobem zasahuje a nějakým způsobem ovlivňuje téměř veškeré konání každého jedince. Opatření na obranu proti šíření uvedené nemoci zasahuje i do podmínek návratu zaměstnanců na pracoviště po dovolené, zejména po dovolené v zahraničí. V dané souvislosti musí být zaměstnanec připraven na to, že po něm bude požadováno prokázání bezinfekčnosti, bude možná muset podstoupit karanténu či informovat zaměstnavatele o tom, kde rámcově strávil dovolenou.

Na co se připravit po návratu z dovolené do zaměstnání v současné dob 2.jpg
Datum článku: 18. 08. 2021

Prokazování bezinfekčnosti v zaměstnání po dovolené je povinné pro všechny zaměstnance, kteří nemají ukončené očkování ani nejsou v ochranné lhůtě po covidu

V souvislosti s onemocněním Covid-19 má každý zaměstnavatel specifické povinnosti uložené opatřením MZ ČR, které musí dodržovat právě  při návratu zaměstnanců z dovolené. Zaměstnanci, kteří se z dovolené vracejí a zvláště pak z dovolené zahraniční, musí být připraveni na to, že po nich zaměstnavatel bude požadovat prokázání bezinfekčnosti, doklad o splněném očkování nebo doklad o ochraně takzvanou post covidovou lhůtou.

Pokud se zaměstnanec vrací ze zahraniční dovolené, kde strávil více než 12 či 24 hodin má zaměstnavatel povinnost požadovat prokázání bezinfekčnosti buď negativním testem či potvrzením o splněném očkování či prodělání  nemoci ve výše uvedené lhůtě. Pokud zaměstnanec uvedený požadavek nesplní a bezinfekčnost neprokáže, zaměstnavatel mu neumožní přístup na pracoviště.

Zaměstnavatelům již skončila povinnost testování zaměstnanců, což znamená, že zaměstnanci, kteří po návratu z dovolené potřebují bezinfekčnost prokázat testem, si uvedený test musí sami obstarat a od 1. září už i zaplatit. Od září se již preventivní testy běžně občanům hradit nebudou.

Platí také, že pokud se zaměstnanec vrací ze země s nízkým až středním rizikem onemocnění Covidem-19 zaměstnavatel jej může vpustit na pracoviště i v době, kdy čeká na výsledek testu, ale zaměstnanec musí až do doby výsledku zvýšeně dbát na ochranná opatření, používat respirátor i další ochranné pomůcky a omezit také kontakt s ostatními zaměstnanci.

A co karanténa po dovolené?

Pokud zaměstnanec trávil dovolenou v některé ze zemí s vysokým rizikem nákazy má povinnost to zaměstnavateli po návratu oznámit a pokud pravidla MZ ČR určují povinnou karanténu po návštěvě dané země, je nutné karanténu dodržet a do zaměstnání nevstupovat. Pro zaměstnavatele to znamená, že zaměstnanec zůstává doma v dočasné pracovní neschopnosti a zaměstnavatel má povinnost vyplácet mu prvních čtrnáct dnů náhradu mzdy. Náhrada mzdy se zaměstnanci vyplácí ať už je v karanténě či izolaci. To znamená, nezáleží na tom, zda zaměstnanec má přímo příznaky nemoci nebo jen čeká, zda příznaky nepropuknou, protože se s onemocněním setkal.

Zaměstnanec nemusí zaměstnavateli sdělovat přesné místo dovolené, ale musí nahlásit pobyt v zahraničí a z jak rizikové země se vrátil

V rámci ochrany soukromí zaměstnance a současně ochrany zdraví obyvatel zaměstnanec nemusí zaměstnavateli hlásit přímo konkrétní místo či místa, kde dovolenou trávil, ale musí nahlásit, že trávil dovolenou v zahraničí a uvést míru rizika v dané zemi podle seznamu zemí MZ ČR. Tato míra může být podle seznamu nízká, střední, vysoká či velmi vysoká.

Zaměstnavatel by měl mít jednotně a srozumitelně předpisem nastavena pravidla návratu zaměstnanců do práce po zahraniční dovolené

Ministerstvo zdravotnictví ČR zaměstnavatelům nestanoví žádný striktní postup ohledně návratu zaměstnanců z dovolené, ale pouze doporučuje jak v dané záležitosti postupovat.

V rámci předcházení napjaté atmosféře a nejasnostem pro zaměstnance je zaměstnavatelům doporučováno, aby vnitřním předpisem stanovili pro zaměstnance srozumitelná pravidla k tomu co musí každý po návratu ze zahraničí udělat. To znamená, aby zaměstnanec jednoznačně věděl komu po dovolené předložit doklad o bezinfekčnosti či nahlásit zahraniční pobyt nebo kdo rozhoduje o tom zda zaměstnanec může být na pracoviště vpuštěn po návratu ze země s nízkým rizikem a jaká opatření musí v takovém případě dodržet.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Rok 2023 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Rok 2023 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Datum článku: 07. 12. 2022

Rok 2023 je za dveřmi a opět je jasné že má nachystánu řadu změn pro podnikatele, zaměstnavatele, zaměstnance…

Více informací
Zvýšení náhrad za ztrátu výdělku po úrazu či nemoci v zaměstnání v roce 2023

Zvýšení náhrad za ztrátu výdělku po úrazu či nemoci v zaměstnání v roce 2023

Datum článku: 01. 12. 2022

Náhrady za ztrátu výdělku zaměstnancům po pracovním úrazu či nemoci z povolání a také náhrady pro pozůstalé…

Více informací
O předání výpovědi do sféry zaměstnavatele by měl mít zaměstnanec doklad

O předání výpovědi do sféry zaměstnavatele by měl mít zaměstnanec doklad

Datum článku: 30. 11. 2022

Každý zaměstnanec má na základě příslušného ustanovení zákoníku práce možnost dát ze své vlastní vůle…

Více informací
Převedení části dovolené do roku 2023 je možné u dovolené nad základní výměrou

Převedení části dovolené do roku 2023 je možné u dovolené nad základní výměrou

Datum článku: 30. 11. 2022

Rok 2022 nezadržitelně spěje ke konci a mnoho zaměstnanců i zaměstnavatelů opět uvažuje nad tím, co se…

Více informací