Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Na jaké daňové slevy máme nárok za rok 2014

 

Na jaké daňové slevy máme nárok za rok 2014.jpg
Datum článku: 04. 02. 2015

Podáváme přiznání k dani z příjmů nebo žádáme zaměstnavatele o roční zúčtování k dani a žádný z nás nechce na dani vydávat více než musí. Většina z nás má, ale nárok uplatnit si alespoň některé slevy či zvýhodnění, mnozí mohou uplatnit slev hned několik. Pojďme se podívat, které slevy to jsou...

Každý poplatník se zdanitelnými příjmy má slevu na dani na poplatníka

Všichni poplatníci, kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy, mají nárok na zakladní slevu na dani. Sleva se uplatňuje v plné výši, i když práce trvala třeba jen několik měsíců v roce. Výše slevy činní 24 840 Kč a za rok 2014 se týká i všech pracujících důchodců, kterým tento nárok Ústavní soud opět vrátil.

Sleva na manžela či manželku

Sezdaní partneři mohou v daňovém přiznání uplatnit také slevu na manžela či manželku s nízkými příjmy. Sleva je stejně vysoká jako základní sleva na poplatníka 24 840 Kč ročně. Jestliže je manžel či manželka invalidní a má průkaz ZTP/P, pak se sleva na ně požadovaná vyhoupne na dvojnásobek. Při uplatnění této slevy musí být splněna podmínka, že příjmy partnera na něhož je sleva požadována nesmí překročit 68 000 Kč.
Jako příjmy se v tomto případě hodnotí hrubá mzda, hrubé příjmy z podnikání-tržby, příjmy z pronájmů, starobní i invalidní důchody, dávky podpory v nezaměstnanosti a peněžitá podpora v mateřství.
Do příjmů se nezapočítávají dávky v hmotné nouzi, zvýšení důchodu pro bezmocnost, rodičovský příspěvek, penzijní připojištění se státním příspěvkem, stavební spoření se státním příspěvkem.
V případě, že k uzavření sňatku dojde v průběhu roku pak výše slevy dosahuje 1/12 z celkové uplatnitelné částky a lze ji uplatnit za každý měsíc, kdy se dotyčná osoba stala manželem či manželkou.
Uvedenou slevu nemohou uplatnit podnikatelé kteří uplatňují výdaje paušálem a mají příjmy pouze z podnikání a jiné výdělečné činnosti. Nárok na slevu má, ale osoba samostatně výdělečně činná, která je zaměstnána a podniká na vedlejší činnost, ovšem součet základů daně s využitím paušálu nesmí přesáhnout 50% celkového základu daně.

Slevy pro rodiče
Sleva na umístění dítěte ve školce

Novou slevou, kterou mohou rodiče v tomto přiznání uplatnit vůbec poprvé, je sleva na umístění dítěte v předškolním zařízení. Dítě může být umístěno v běžné, podnikové, soukromé i lesní školce nebo jeslích. Sleva činní 8 500 Kč pro rok 2014. Uvedenou slevu mohou uplatnit rodiče i prarodiče s nimiž dítě žije ve společně hospodařící domácnosti a uplatňovat ji může vždy pouze jeden z rodičů. V případě prarodičů se musí jednat o péči, která dítěti nahrazuje péči rodičů.
Uplatňované výdaje je třeba doložit potvrzením od provozovatele zařízení, kde je dítě umístěno.
Potvrzení musí obsahovat:

  • Jméno a rodné číslo vyživovaného dítěte a poplatníka.
  • výdaje, které poplatník za dítě onomu zařízení ve zdaňovacím období uhradil.

Na uvedenou slevu má nárok i rodič, který je OSVČ a vykazuje výdaje paušálem.

Daňové zvýhodnění na dítě

Daňové zvýhodnění uplatňuje na jedno konkrétní dítě vždy jen jeden z rodičů. Podmínkou opět je aby dítě na které je zvýhodnění uplatňováno žilo s vyživujícím rodičem ve společně hospodařící domácnosti. Roční sleva na jedno dítě je 13 404 Kč.
Zvýhodnění na dítě se uplatňuje slevou na dani nebo kombinací slevy na dani a daňového bonusu. Vše záleží na výši příjmů poplatníka. Maximální výše daňového bonusu je 60 300 Kč v roce 2014. Minimální hranice pro daňový bonus jsou příjmy ve výši 51 000 Kč, což je šestinásobek minimální mzdy.
Na uvedené zvýhodnění nemají nárok OSVČ s paušály, situace je v uvedeném případě obdobná jako u slevy na manžela či manželku.
Sleva se vztahuje na nezletilé vyživované děti do 18 let věku, včetně měsíce, kdy dítě dosáhlo 18 let věku. Sleva náleží i na nezaopatřené, vyživované dítě starší 18 let až do věku 26 let, které se soustavným studiem připravuje na budoucí povolání a nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Při uplatnění nároku musí poplatník zároveň doložit potvrzení, že druhý rodič zvýhodnění na dítě neuplatňuje. U zletilého dítěte je potřeba doložit také potvrzení o studiu.

Sleva studenta

Poplatník student, který se připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným odborným výcvikem může studium daňově uplatnit a získat slevu na studium ve výši 4 020 Kč. Na slevu má student nárok až do dovršení 26 nebo 28 let, když se jedná o prezenční formu doktorského studia na vysoké škole. Nárok se vztahuje na každý měsíc na jehož počátku studium trvalo a dokládá se potvrzením příslušné vysoké školy.

Sleva na invaliditu

Invalidní poplatník má možnost uplatnit slevu na invaliditu podle důchodu který pobírá. Jestliže pobírá důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, vztahuje se na něho základní sleva na invaliditu, která je ve výši 2 520 Kč.V případě pobírání důchodu pro invaliditu třetího stupně se jedná o rozšířenou slevu na dani a tato činní 5 040 Kč. Nárok je třeba doložit příslušným potvrzením z České správy sociálního zabezpečení.

Sleva na držitele průkazu ZTP/P

Také držitelé průkazu mimořádných výhod ZTP/P mohou na základě tohoto průkazu uplatnit slevu na dani v částce 16 140 Kč za každý měsíc ve kterém, byl poplatník držitelem uvedeného průkazu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zvýšení slevy na dani na poplatníka vláda opět nepodpořila

Zvýšení slevy na dani na poplatníka vláda opět nepodpořila

Datum článku: 21. 05. 2019

S daňovými úlevami to není jen tak, také něco stojí a mohou to být i miliardy korun a zvyšovat se nedají jen tak…

Více informací
Sankce za pozdní podání přiznání k dani z příjmu budou letos vyšší

Sankce za pozdní podání přiznání k dani z příjmu budou letos vyšší

Datum článku: 02. 04. 2019

Ani výpočet výše daňových pokut nemusí zůstat stále stejný. I tato veličina podléhá nejrůznějším vlivům…

Více informací
Osvobození od daně z příjmů při prodeji nemovitosti za určitých podmínek snese i dvě bydliště poplatníka

Osvobození od daně z příjmů při prodeji nemovitosti za určitých podmínek snese i dvě bydliště poplatníka

Datum článku: 11. 03. 2019

Pro účely daně z příjmu je za určitých okolností možné mít dvě trvalá bydliště a při případném prodeji…

Více informací
Nevrácený přeplatek na dani z příjmů je nutno si ještě v roce 2018 vyžádat znovu

Nevrácený přeplatek na dani z příjmů je nutno si ještě v roce 2018 vyžádat znovu

Datum článku: 02. 05. 2018

V případě vracení přeplatku na dani z příjmů může nastat i nepříjemná situace, že poplatník peníze zpět…

Více informací